autor Bilatu autor testuinguru gehiagotan

1
autore > autor (26 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lege fisikoak gainditzen dituzten akzioek, autoreak bere kabuz hartzen duen lizentzia gisa, oso efektu estetiko handia daukate. El uso de este tipo de acciones que transgreden las leyes fí­sicas, como licencia que se toma el autor, tienen un gran efecto estético.

Materiala: Irudia

Hala ere, beste autore batzuek animazio-zinemaren ezaugarriak landu zituzten. Winsor McCoyk, esaterako, Little Nemo (1911) egin zuena Little Nemo in Slumberland bere komikian inspiratuta, eta Pat Sullivan Felix Katuaren sortzaileak ere gauza bera egin zuen. Sin embargo, autores como Winsor McCoy, que realizó Little Nemo (1911), inspirado en su propio cómic "Little Nemo in Slumberland" o Pat Sullivan, creador del Gato Félix, trabajaron los aspectos técnicos del cine de animación.

Materiala: Irudia

Nahiz eta beste hizkuntza batzuetan plano-aldaketa izendatzeko erabili, autore honen ustez, bi planoren edo gehiagoren arteko edozein jarraitutasun-elementuri dagokio raccorda. Aunque en otros idiomas se use para designar el cambio de plano, para este autor,"raccord" se refiere a cualquier elemento de continuidad entre dos o más planos.

Materiala: Irudia

Alde batetik, ikuskizuna oinarri hartuta entretenimendua bilatzen duen zinema, eta, bestetik, "autore-zinema" deritzona. Azken horrek errealizazio-metodoen askapena ekarri zuen, baita bat-batekotasun handiagoa zuzendariaren eta aktoreen artean eta giza gatazkaren adierazkortasuna bilatzea ere. Por un lado un cine que busca el entretenimiento sobre la base del espectáculo, y por otro, el llamado cine de "autor", que trajo una liberalización de los métodos de realización, mayor espontaneidad en las relaciones entre director y actores, y una mayor búsqueda expresiva de los conflictos humanos.

Materiala: Irudia

Hortaz, irudien eta gertaeren segida da film oro, autoreak dagoeneko begiratu eta tratatu dituen irudien segida. Por tanto, cada pelí­cula es una serie de imágenes y sucesos que se nos ofrecen ya mirados y tratados por el autor.

Materiala: Irudia

Autoreak, gainera, edalontzia mahaiaren kontra jotzean ateratzen duen hotsaren onomatopeia dakar, baita eroritako edalontziaren lerro zinetikoak ere. El autor además incluye la onomatopeya del ruido del vaso contra la mesa "clock" y las lí­neas cinéticas del vaso al caer.

Materiala: Irudia

Bilatu hainbat autore eta estilotako komikietan, eta honako hauen artxibo dokumentatua egin: Busca en cómics de diferentes autores y estilos, y elabora un archivo documentado de:

Materiala: Irudia

Autoreak akzioaren testuingurua erakusten digu. El autor nos muestra también el contexto de la acción.

Materiala: Irudia

Autoreak irakurleari egiten dizkion keinuak, hirugarren pertsona izango balitz bezala. Guiños al lector que introduce el autor como si fuera una tercera persona.

Materiala: Irudia

Neska ustekabean agertzean mutilak zer-nolako harridura eta urduritasuna duen transmititu nahi digu autoreak. El autor nos quiere transmitir la sorpresa y nerviosismo del chico cuando la chica aparece por sorpresa.

Materiala: Irudia