otordu Bilatu otordu testuinguru gehiagotan

1
otordu > comida (15 testuinguru)
eu testuak es testuak
dietak kobra ditzake edo taldeko bonoan sartuta egon (gehi otordu solteak). Según sea por dietas o incluido en el bono del grupo, más las comidas sueltas.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Taldeak eramaten direnean zaila da otorduak antolatzea. La organización de las comidas es complicada en el caso de los grupos.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Batzuetan, zaila da ibilian egiten diren otorduak antolatzea, herrialde askotan ez dagoelako toki egokirik. Las comidas en ruta son, a veces, difí­ciles de organizar, pues no hay lugares apropiados en muchos paí­ses.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Espainiako ibilbide erakargarriak egiten dituzte garai bateko trenetan, eta garraioa, ostatua zein otorduak eskaintzen dizkiete bidaiariei. Recorren atractivos itinerarios por España utilizando trenes antiguos que proporcionan el transporte, el alojamiento y las comidas a bordo.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Turismorako tren bihur daitezke, eta interes handiko zonetan ibili. Horrelakoetan, garraioa, ostatua, otorduak eta bestelako zerbitzuak eskaintzen dituzte. El poder constituirse en trenes turí­sticos que recorren zonas de gran interés ofreciendo transporte, alojamiento, comidas y otros servicios a bordo.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

1920. urtean, adibidez, hotel on bateko gela baten ohiko prezioa (otordurik gabe) 24 dolarrekoa zen (175 pezeta gutxi gorabehera) En el año 1920, por ejemplo, el precio corriente de la habitación en un buen hotel (sin comida) era de 24 dólares (unas 175 pesetas).

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Funtsezkoa da, halaber, gosaria eta gainerako otorduak ematen diren tokia erabiltzeko zailtasunik ez edukitzeko kondizioetan egotea. Será fundamental igualmente que el lugar donde se sirva el desayuno y el resto de comidas, tenga las condiciones necesarias para poder ser utilizado sin dificultad.

Materiala: Tokiko eta eskualdeko turismo produktuen diseinua eta merkaturatzea

Aipatutako produktu guztiak ukigarriak dira, eta banatzaileek saltzen dizkiete; eta produktu horiekin, otorduak ukigarriak prestatuko dituzte, baina produktu horiek saltzeko beharrezkoak dira agerikoak ez diren zerbitzuak, bezeroek sumatzen eta jasotzen dituztenak: Todos ellos son productos tangibles que conseguirán de sus proveedores, y con los que podrán realizar productos tangibles como son las comidas, acompañadas de una serie de servicios que no se pueden tocar, pero que los clientes perciben y reciben:

Materiala: Tokiko eta eskualdeko turismo produktuen diseinua eta merkaturatzea

Makinak eta sukalde-tresnak otordu bakoitzaren ondoren garbitzen dira, zehaztuta dauden garbiketa metodoa tenperaturak eta produktu motak (detergenteak eta desinfektatzeko beste produktu batzuk) erabiliz. La limpieza de maquinaria y lavado del menaje se realiza después de cada servicio de comidas y ha de hacerse respetando tanto el método de limpieza temperaturas y tipos de productos (detergentes y otros que aseguren la desinfección).

Materiala: Ostalaritza

Helburu nagusia da, hasiera-hasieratik, aurreranzko martxaren printzipioa aplikatzea otorduen elaborazio-prozesu osoan, bai eta sukaldearen eta jangelaren arteko loturari dagokionez ere. El objetivo principal radica en la aplicación del principio de la marcha adelante durante todo el proceso de elaboración de comidas y también en la relación cocina-comedor.

Materiala: Ostalaritza