correa Bilatu correa testuinguru gehiagotan

1
uhal > correa (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Adibidez, aire-konpresoreek mugimendua eta indarra transmititzeko sistema bat eduki ohi dute, uhal koskadun edo trapezoidal bidezkoa, motor elektrikotik konpresorearen edo haren haizagailuaren gorputzeraino. Por ejemplo, los compresores de aire suelen tener un sistema de transmisión de movimiento y fuerza, por correa dentada o trapezoidal, desde el motor eléctrico hasta el cuerpo del compresor y/o su ventilador.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Kanpotik, ikus daiteke motorra martxan dagoenean, eta aire girotua konektatuta ez dagoenean, uhalez arrastatutako polea biratzen dela, baina platera ez dela biratzen. Exteriormente, se puede observar que cuando el motor está en marcha y el aire acondicionado no está conectado, gira la polea arrastrada por la correa pero no lo hace el plato.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Haizagailuak elektrikoki eragin daitezke, edo uhal baten bitartez, motorretik, kasuen arabera. Los ventiladores pueden ser accionados eléctricamente o mediante una correa desde el motor, según los casos.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Konpresorearen uhalak irrist egitea. La correa del compresor patina.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Badira hozte-sistemaren eraginkortasunik ezaren gainean zuzenean eragiten ez duten beste matxura mota batzuk, hala nola polearen errodamendutik edo konpresorearen uhaletik eratorritako zarata arraroak. Existe otro tipo de averías que no inciden directamente sobre la ineficacia de la refrigeración, como, por ejemplo, ruidos extraños provenientes del rodamiento de la polea o de la correa del compresor.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

b) Konpresorearen uhalak irrist egiten duelako. b) La correa del compresor patina.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Mekanismo mugikorrak eta agerikoak dituen makina bat erabiltzen dugunean, alternadorearen uhala, daratulu bertikala edo esmeril-harria adibidez, arrisku gehigarri bat dago: mekanismo mugikor horrek eskularrua harrapatzen badu, makinan katigatuta geratuko litzateke, eta makinak tiratu eta esku osoa eramango liguke. Hortaz, arriskua areagotu egiten da. Cuando utilizamos una máquina que tiene mecanismos en movimiento y al descubierto, como la correa del alternador, el taladro vertical o la piedra de esmeril, existe el peligro añadido de que si ese mecanismo en movimiento atrapa el guante, éste se enredaría en la máquina que tiraría de él, llevándose la mano ente

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Adibidez, motorra martxan dagoenean, alderdi mugikorrak (alternadorearen uhala, banaketa-uhala, etab.) ere martxan daude; uhaletako batek lan-arropa harrapa dezake, eta langileak istripua izateko arriskua areagotuko luke horrek. Por ejemplo, cuando el motor está en funcionamiento, las partes móviles también lo están (correa del alternador, distribución, etc.); podría darse el caso de que una de las correas atrape la ropa de trabajo, aumentando las posibilidades de accidente del trabajador.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Uhal horren eta polearen artean harrapatuta geldituko bagina, istripu larria sortuko litzateke. Si quedásemos atrapados entre esta correa y la polea, se ocasionaría un accidente de graves consecuencias.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

2
petral > correa (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Zurezko egituretan, hidrofugatutako zurezko taula erabiltzen da euskarria sortzeko (14 mm gutxienez, petralen arteko tartearen arabera), galvanizatutako edo cadmiatutako iltzeen bitartez ainguratua. En el caso de estructuras de madera se origina la superficie de apoyo o soporte con un tablero de madera hidrofugada de 14 mm mí­nimo en función de la separación entre correas anclado con clavos galvanizados o cadmiados.

Materiala: Eraikinaren estalkia

estaldura (2) esaten zaio, bi aldeetatik galvanizatutako edo barrutik ikusi ahal izateko alde batetik kolorez lakatutako altzairuzko xaflaz greka itxurakoa osatzen da. Xafla hori egituraren petraletan fabrikatzaileak berak diseinatutako ainguratze galvanizatuen bitartez ainguratuta dago. denominada cubrición (2), constituida por la instalación de una chapa de acero de perfil "grecado" galvanizado a dos caras o lacado por una de ellas en color para ser vista desde el interior, anclada a las correas de la estructura con anclajes galvanizados diseñados por el propio fabricante.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Dagokion nabearen metalezko egituraren gainean sortzen da estalkia, zertxa eta petraletan ainguratua profil "grekatua" eta galvanizatutako edo koloretan lakatutako gainazala duten metalezko xaflak ezarriz. La cubierta, como tal, se origina sobre la estructura metálica de la nave en cuestión, anclada a las cerchas y correas mediante la instalación de chapas metálicas con perfil "grecado" y superficie galvanizada o lacada en color.

Materiala: Eraikinaren estalkia

petralak esaten zaie (1): metalezko egitura baten atalak, egitura horren zertxak elkarri lotzen dituztenak. denominada correas (1), son los elementos de una estructura metálica que unen entre sí­ las cerchas de la misma.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Metalezko petrala Correa metálica

Materiala: Eraikinaren estalkia