urritasun Bilatu urritasun testuinguru gehiagotan

1
urritasun > deficiencia (32 testuinguru)
eu testuak es testuak
Soberakin hori, organismoak urritasunik izan ezean behintzat, gernuarekin kanporatzen da. Este exceso, si el organismo no tiene deficiencias, es eliminado por la orina.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Adinean gora egitearekin batera guruin-asalduak agertzen dira, eta jariakin gastrikoen urritasuna eragiten dute: Con el aumento de la edad aparecen alteraciones glandulares que se traducen en deficiencias en la secreción gástrica:

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Urritasuna gaitasunen galera edo falta gisa ulertzen da, maila psikikoan, fisikoan edo zentzumenen mailan. La deficiencia se entiende como una pérdida o falta de facultades a nivel psí­quico, fí­sico o sensorial.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Sailkapena mailakako banaketaren arabera egiten da, beraz, urritasunak arintzeko edo antzeko ezintasunei aurre egiteko balio duten laguntza tekniko guztiak talde edo maila berean kokatuko dira. La clasificación se realiza mediante una división por niveles, de forma que todas aquellas ayudas técnicas que sirvan para paliar deficiencias o discapacidades similares pertenezcan al mismo grupo o nivel.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Adimen-urritasun oso larriko ezintasun psikikoa (sakona, zorrotza edo ertaina, jarrera-aldaketa larriekin edota hainbat urritasunekin) duten pertsonak. Personas con discapacidad psí­quica que tengan una deficiencia mental grave (profunda, severa o media, con graves alteraciones de comportamientos y/o plurideficiencias).

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Haurdunaldian alkohola, drogak edota tabakoa kontsumitzeagatik edo dieta orekatua ez izateagatik, gaixotasun transmitigarriak izateagatik edo ariketa fisiko arriskutsuak egiteagatik, fetua behar bezala garatuko ez lukeen arazo edo urritasunen bat sor daiteke jaio aurretiko aldian. Hábitos como el consumo de alcohol, drogas, tabaquismo, o el no llevar una dieta equilibrada, padecer enfermedades transmisibles o realizar actividades fí­sicas peligrosas durante la gestación pueden producir deficiencias o trastornos en el desarrollo del feto durante este perí­odo prenatal.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Adimen-urritasuna duten pertsonek atzeratasun psikomotorra eta mimikaren nahiz keinuen bidez adierazteko gaitasun urria dituzte, eta ideiagintza urria erakusten du horrek. En las personas con deficiencia mental, se observa un retraso psicomotor y una pobreza mí­mica y gestual que muestra una ideación pobre.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Hizkuntza-garapen normala galarazten, oztopatzen edo eragozten duten urritasunak izaten dituzte haur batzuek. Haurren komunikazio-gaitasunetan asaldurak eragiten dituzte, eta, kasu askotan, portaerari eta garapen sozioafektiboari ere eragiten die zailtasun horiek. Hay niños que presentan deficiencias de diferente í­ndole que impiden, entorpecen u obstaculizan un desarrollo lingüí­stico normal y que provocan alteraciones en las capacidades comunicativas de los pequeños, en muchos casos estas dificultades afectan también al comportamiento y desarrollo socioafectivo.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Entzumen-urritasuna edo gorreria. l_ Deficiencia auditiva o sordera.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Garun-paralisia, adimen-urritasuna eta, modu berezian, gizarte-erlazioei eragiten dielako, autismoa. parálisis cerebral, deficiencia mental, y de forma especial por lo que afecta a las relaciones sociales, el autismo.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna