adierazle Bilatu adierazle testuinguru gehiagotan

1
adierazle > indicador (18 testuinguru)
eu testuak es testuak
aurretiazko adierazlea; xede-bornea indicador previo, borne de destino

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Direkzioaren alboko adierazleak Indicadores laterales de dirección

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Erregai-mailaren adierazlea Indicador del nivel de combustible

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Erregai-erreserbaren adierazle optikoa (gorria) Indicador óptico de la reserva de combustible (color rojo)

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Direkzio-argien adierazle optikoa (berdea) Indicador óptico de las luces de dirección (color verde)

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Egoera-argien adierazle optikoa (berdea) Indicador óptico de las luces de posición (color verde)

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Argi luzeen adierazle optikoa (urdina) Indicador óptico de las luces de carretera (color azul)

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

7 Erregai-mailaren adierazlea 7 Indicador de nivel de gasolina

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

(e) letra duten adierazleek, barne-lerroek, aparatuen barruko korrontearen bideari jarraitzeko aukera ematen dute. Los indicadores con (e), lí­neas internas, nos permiten seguir el curso de la corriente dentro de los aparatos.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Adierazle-taula; elementu hauek ditu: Cuadro de indicadores, que comprende:

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

adierazle > indicador (59 testuinguru)
eu testuak es testuak
dei-adierazlea. indicador de llamada.

Materiala: Industria komunikazioakEkipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Komunikazio-erroreen adierazleak erabiliz, diagnostikoak egin daitezke (kontrolagailuak ditu adierazle horiek). Realizando diagnósticos de los indicadores de errores de comunicación, que dispone el propio controlador.

Materiala: Industria komunikazioak

Adierazle horiek piztuta baldin badaude, SCAN zerrenda ez dago aktibatuta. Aldiz, itzalita baldin badaude, zerrenda aktibatuta egongo da. Si estos indicadores están encendidos, la lista de SCAN no está activada, pero si estos indicadores están apagados, la lista de SCAN está activada.

Materiala: Industria komunikazioak

Adierazle horien kokapena unitate nagusiari buruzko atalean azaltzen da. La ubicación de estos indicadores está detallada en el apartado donde se ve la unidad principal.

Materiala: Industria komunikazioak

Urruneko S/Iko gailuak kudeatzen dituzte, adibidez etengailuak eta adierazleak. Gehienez 500 metro egoten dira B7Aren interfaze-unitatearen eta S/Iko gailuen artean. Gestionan dispositivos de E/S remotas, tales como interruptores e indicadores, con una distancia máxima de 500 m entre la unidad interfaz de B7A y los dispositivos de E/S.

Materiala: Industria komunikazioak

Inguruan zenbat hauts dagoen jakiteko adierazlea monitorea izan daiteke; izan ere, pantailan sortzen den elektrizitate estatikoa dela-eta, pantailak hautsa erakartzen du. Para averiguar la cantidad de polvo que hay en el entorno, el monitor nos sirve de indicador, ya que debido a la electricidad estática que se genera en la pantalla, ésta atrae el polvo.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Elikatze-kableak jarri ondoren, argidun adierazleen, pultsadoreen, segurtasun-itxieraren eta bozgorailuaren kableak konektatzen dira, 5.11 irudian ikusten den moduan. Una vez instalados los cables de alimentación, se procede a la conexión de los cables de los indicadores luminosos, pulsadores, cierre de seguridad y altavoz como se muestra en la Figura 5.11.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Kanpoko modemek argi-adierazleak izaten dituzten (led diodoak); seinaleen edo modemaren egoeren berri ematen digute. Los módems externos suelen tener indicadores luminosos (diodos led) que presentan el estado de las señales o situaciones del módem.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Inprimatze-abiadura eroslea erakartzeko erabiltzen da batzuetan. Garrantzi handiegia ematen zaio askotan adierazle horri, eta fabrikatzaileek garrantzi hori artifizialki puztu ere egiten dute merkatu zabalagoa eskuratzeko. Un factor que a veces se utiliza como reclamo comercial es la velocidad de impresión; el significado de este indicador suele sobrevalorarse e incluso se le suele dar importancia artificialmente por parte de los fabricantes para ganar un mercado más amplio.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Eginkizun bati oharra gehitzen zaionean, oharren adierazlea agertzen da adierazleen eremuan (Indicadores). Cuando se agrega una nota a una tarea, aparece el indicador de notas en el campo Indicadores.

Materiala: Telekomunikazio- eta informatika-sistemen garapenaren kudeaketa

2
adierazle > indicación (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Eskatutako irteera-seinalearen ikusizko adierazlea da. Muestra una indicación visual de la señal de salida demandada.

Materiala: Banaketa-instalazioak

Zunda moduaren adierazlea. Indicación de modo sonda.

Materiala: Banaketa-instalazioak

Pilen karga-mailaren adierazlea. Indicación del nivel de carga de las pilas.

Materiala: Banaketa-instalazioak

Osagarriaren adierazlea. Indicación de accesorio.

Materiala: Banaketa-instalazioak

CID-moduaren adierazlea. Indicación de modo CID.

Materiala: Banaketa-instalazioak