irakurketa Bilatu irakurketa testuinguru gehiagotan

1
irakurketa > lectura (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Aire-korronteetatik eta irakurketa alda dezaketen bestelako fenomenoetatik babestuta egon beharko luke (adibidez, eguzki-erradiazio zuzenetik edo beroa igortzen duten etxetresnetatik). Idealmente, debe estar al abrigo de las corrientes de aire y de otros fenómenos que puedan alterar su lectura (por ejemplo, la radiación solar directa o la presencia de electrodomésticos que emitan calor).

Materiala: Instalazio domotikoak

Beste detektagailu batzuekin gertatzen den moduan, detektagailuaren irakurketan beste faktore batzuek eragin ez dezaten saiatu behar da (adibidez, bero-iturriak, aire-korronteak edo gasa detektatzea zailago egiten duten oztopoak). Al igual que con otros detectores, debemos evitar que la lectura del detector se vea influida por otros agentes (por ejemplo, fuentes de calor o corrientes de aire u obstáculos que dificulten la detección del gas).

Materiala: Instalazio domotikoak