sormen Bilatu sormen testuinguru gehiagotan

1
sormen > creatividad (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Esku hartzeko proposamenerako formula ezartzeko garaian sormena gakoa izango da, helburu ditugun hartzaileengana gehiago eta hobeto hurbiltzen diren bide berriak aurkitu beharko baititugu. La creatividad a la hora de establecer la fórmula de propuesta de intervención es clave de la actuación, pues debemos buscar nuevos caminos y nuevas vías para la animación que se acerquen más y mejor al público al que nos dirigimos.

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua

Baina, horrez gain, sormena jardueraren beraren gakotzat ere jo behar dugu; jarduera jakin bateko produktu ugari egoteak esan nahi du emozio, bizipen, interpretazio eta ikuspegi askotako erantzun pertsonalak egongo direla proposamen jakin baten aurrean. Pero también se ha de entender la creatividad como clave de la propia actividad: la multiplicidad de productos de una actividad concreta es un indicio de la multiplicidad de emociones, vivencias, interpretaciones y perspectivas de respuesta personal ante una determinada propuesta.

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua

Parte-hartzea, sormena eta kultura-adierazpena bultzatzeko estrategia bat dira. Son una estrategia que busca estimular la participación, la creatividad y la expresión cultural.

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua

Alde horretatik, gizarte-hazkuntzako eta -sormeneko prozesu bat da, errealitate zehatz, berezi, bakar eta berdingabeetatik garatua. En este sentido, es un proceso de crecimiento y creatividad social, desarrollado desde realidades concretas y particulares, únicas y diferentes a cualesquiera otras.

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua

Komunitatearen jarduera eta sormena sustatzeko ahalegina egiten da, kultura kudeatzeko, egiteko eta haren jabe egiteko bide berriak zabalduz. Se intenta movilizar la actividad y la creatividad comunitaria desde la apertura de vías de autogestión, autoelaboración y apropiación de la cultura.

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua

sormen > creatividad (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Sormena adierazteko balio duten elementuak dira; gizakiaren adierazkortasuna islatzen dute, arteen bidez Son los elementos mediante los cuales se expresa la creatividad y la expresividad del hombre a través de las artes

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Honako gaitasun hauek balioetsiko dira: talde-lana lidergoa negoziatzeko gaitasuna, estresa kontrolatzea, gaitasun analitikoa, laburtzeko gaitasuna, argudiatzea, sormena eta ekimena. Se valorarán las siguientes capacidades de: trabajo en equipo, liderazgo habilidad para la negociación, control del estrés capacidad analítica, capacidad de síntesis argumentación, creatividad e iniciativa.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak