objektu Bilatu objektu testuinguru gehiagotan

1
objektu > objeto (134 testuinguru)
eu testuak es testuak
Datu-basearekin konektatzeko, konexio motako ADO objektu bat sortuko dugu; horretarako, Server.CreateObject erabiliko dugu. Objektua daukagunean, erabili behar duen driver-a adieraziko diogu (kasu honetan Access-ena), eta datu-basea non aurkitzen den. Para conectarnos a la Base de datos creamos un objeto de ADO de tipo conexión para ello usamos Server.CreateObject, una vez que tenemos el objeto, le indicamos el driver que tiene que usar, en este caso el de Access y en donde se encuentra la base de datos.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Datu-basearekiko konexioa ixteko, Close metodoa erabiliko dugu eta, jarraian, objektua erabiliko ez dugunez, suntsitu egingo dugu, nothing esleituz. Para cerrar la conexión con la base de datos usaremos el método Close y seguidamente como ya no usaremos el objeto lo destruimos asignándole nothing.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Adibide horretan, datu-baseari egindako SQL kontsulta bat exekutatu dugu konexioa objektuaren Execute metodoarekin; horrek RecordSet motako objektua itzultzen digu, eta, horretatik, taulako datuak eskura ditzakegu. En este ejemplo hemos ejecutado una consulta SQL a la base de datos con el método Execute del objeto conexión, esto nos devuelve un objeto de tipo RecordSet del cual podemos obtener los datos de la tabla.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Eta azkenik, datu-basearekiko konexioa itxi eta RecordSet eta Connection objektua suntsitzen ditugu. Y finalmente cerramos la conexión con la base de datos y destruimos el RecordSet y el objeto Connection.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Datu-basean sartzeko, ADO (ActiveX Data Objects) erabiliko dugu; erabiltzen dugun datu-basearen motorra edozein izanik ere hainbat datu-basetan sartzea ahalbidetzen digun objektu multzoa da ADO. Beraz, adibide hauek MS Access erabiltzen dute, baina berdin funtzionatuko lukete Datu Basearen motorra MS SQL Server izango balitz ere. Para acceder a la base de datos usaremos ADO (ActiveX Data Objects), ADO son un conjunto de objetos que nos permiten acceder a la base de datos independientemente del motor de base de datos que usemos, así­ pues estos ejemplos usan MS Access pero funcionarían igual si el motor de Base de Datos fuese MS SQL Server.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Formulario baten bitartez igaro diren balioak jasotzeko, Request zerbitzariaren objektua erabili behar dugu eta, nola igaro den ikusita (GETen bidez edo POSTen bidez alegia), QueryString edo Form erabiliko dugu. Para recoger los valores que han sido pasados a través de un formulario, tenemos que usar el objeto del servidor Request y dependiendo de como han sido pasado, si por GET o por POST, usaremos QueryString o Form.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

ASPn irteera bat sortzeko modu bakarra Response zerbitzariaren objektua erabiltzea da; objektu horrek hainbat metodo dauzka eta, zehazki, Write(testu-katea) metodoak nabigatzailera joango den irteera bat sortzea ahalbidetuko digu. La única manera que tenemos en ASP para producir una salida es usando el objeto del servidor Response, este objeto tiene varios métodos y concretamente el método Write(cadena de texto) nos permite producir una salida que ira al navegador.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Objektuetara orientatutako edozein programazio-lengoaiak polimorfismoarekin bateragarria izan behar du; horren arabera, klase desberdinek jokabide desberdina izango dute eragiketa berean. Cualquier lenguaje de programación orientado a objetos debe soportar el polimorfismo, esto significa que clases diferentes tendrán un comportamiento distinto para la misma operación.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Ikus dezakegunez, objektuaren metodo berak bi modutan jokatzen du, parametrotzat igarotzen diogun objektuaren arabera. Como podemos ver el mismo método del objeto movimiento actúa de dos formas diferentes dependiendo del objeto que le pasamos como parámetro.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

AAzpiKlasea klasearen objektu bat sortzen badugu, Aklasea klasearen metodo guztiak heredatuko ditu; beraz, ondoko kode hau baliozkoa da: Si creamos un objeto de la clase SubClaseA este heredará todos los métodos de la clase ClaseA, por lo tanto el siguiente código es válido:

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak