gatazka Bilatu gatazka testuinguru gehiagotan

1
gatazka > conflicto (78 testuinguru)
eu testuak es testuak
Rolak eta eginkizunak zurruntasunez esleitzea gatazkak konpontzean oztopo izan daiteke. La rigidez en la asignación de roles y tareas puede convertirse en un obstáculo para la resolución de conflictos.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Gatazkak eta aldaketak familia-bizitzaren parte dira, eta garatzen jarraitu ahal izateko, denboran gertatzen diren gorabeheren arabera egokitu eta berrantolatu beharra dauka. Los conflictos y cambios forman parte de la vida familiar que se debe adaptar y reestructurar en función de los avatares del tiempo para poder seguir desarrollándose.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Familia presionatzen duen tentsio-egoera gailentzen denean sortzen da gatazka. El conflicto surge cuando emerge una situación de tensión que presiona a la familia.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Gatazken ebazpenerako jarraibideak Pautas para la resolución de conflictos

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Laburbilduz, gatazkek kolokan jar dezakete familia, baina, aurre egiteko eta leheneratzeko gaitasunaren arabera, indartu egin dezakete eta baliabideak areagotu ditzakete. Concluyendo, el conflicto puede hacer tambalear a una familia pero también, en función de su capacidad para enfrentarse y reponerse, puede salir fortalecida y haber acrecentado sus recursos.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Jokabide-patroi horien xedea gatazka-egoerak konpontzea da, baina elkarrekintza betiko arazo konponezin bihurtzen da. La finalidad de estos patrones de conducta es la de resolver la situación de conflicto, pero la interacción acaba convirtiéndose en un problema irresoluble y perpetuo.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Bizi-ziklo honetan, arazoak sor daitezke bikotekideen artean, seme-alabak iritsi zirenean ebatzi gabe geratu ziren aspaldiko gatazken eraginez. En este ciclo vital, los problemas pueden surgir motivados por viejos conflictos en la pareja, que habían quedado sin resolver con la llegada de los hijos.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Mina afroamerikar gazte batez maiteminduko da. Familia horren aurka jarriko da. Egoera horrek zenbait gatazka sorraraziko ditu. Mina se enamora de un joven afromericano que genera la oposición familiar de los cuales deriva una serie de conflictos.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Gatazka eta krisi nagusiak bikotearen arteko gatazkei, gurasoen eta seme-alaben arteko harremanei eta belaunaldi arteko elkartasunari lotutakoak izaten dira. Los principales están relacionados con los conflictos de pareja, las relaciones padres-hijos y la solidaridad intergeneracional.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Gatazka-egoeretan irtenbideak bila daitezen erraztea. Favorecer la búsqueda de soluciones en las situaciones de conflicto.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea