aparatu Bilatu aparatu testuinguru gehiagotan

1
aparatu > aparato (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
Bihotza eta kardiozirkulazio-aparatua El corazón y el aparato cardiocirculatorio

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Ornodunek digestio-aparatu garatua dute, eta, aparatu horretan, zati hauek bereiz ditzakegu: Los vertebrados presentan un aparato digestivo desarrollado, en el que podemos distinguir.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Iraitz-aparatuari GERNU-APARATUA ere deitzen zaio. Haren organorik garrantzitsuenak GILTZURRUNAK dira, odola IRAGAZTEAREN bidez gernua eratzen dutenak. Este aparato se denomina también APARATO URINARIO y sus órganos más importantes son los RIÑONES que se encargan de formar la orina mediante un proceso de FILTRACIÓN de la sangre.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Beste mekanismoa askoz ere azkarragoa eta zehatzagoa da, eta elkarren artean komunikatzen diren zelula espezializatuen multzo batean oinarritzen da. Hainbat elementu ditu: SENTSORE edo ERREZEPTOREA, barnean zein kanpoan gertatzen den aldaketa oro hautemango duena, SISTEMA ELABORATZAILEA, gertatu den aldaketarako erantzun egokia sortzen duena, eta APARATU EFEKTOREA, aurrez elaboratutako erantzuna gauzatuko duena. El otro mecanismo, mucho más rápido y preciso está basado en un grupo de células especializadas que comunican entre sí­ varios elementos que son; un SENSOR o RECEPTOR, que va a detectar cualquier cambio que se produzca en el medio interno o externo, un SISTEMA ELABORADOR, que elabora la respuesta adecuada al cambio producido y un APARATO EFECTOR que va a REALIZAR la respuesta

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Gernua, hots, organismoaren hondakin-likido nagusia, ekoizten eta kanporatzen duen organo multzoa da gernu-aparatua. El Aparato Urinario, es el conjunto de órganos que producen y excretan orina, el principal lí­quido de desecho del organismo.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Kalkulua handiegia bada kanporatzeko, ebakuntza edo litotrizia egin behar da; hots, organismotik at dagoen aparatu batek sortutako talka-uhinak baliatuz kalkuluak desegiten dituen prozedura. Si el cálculo es demasiado grande para ser expulsado, es necesario recurrir a la cirugía o a la litotricia, procedimiento que utiliza ondas de choque generadas por un aparato localizado fuera del organismo, para desintegrar los cálculos.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Oro har, espermatozoideak hiru egunez egon daitezke aktibo emakumearen aparatu genitalaren barruan. Por lo general, los espermatozoides pueden mantenerse activos unos tres días dentro del aparato genital femenino.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Likidoak edo hautsak berriro ontziratzeko prozesu automatikoan, farmazialariak egiaztatu beharko du dosi bakoitzeko dosifikazioa berriro ontziraturiko unitate bakoitzean idatzita agertzen den kantitateari dagokiola (aparatuaren baliozkotzea). En el proceso automático de reenvasado de lí­quidos o polvos, será preciso la comprobación del farmacéutico de que la dosificación por dosis, corresponde a la cantidad que aparece escrita en cada unidad reenvasada (validación del aparato).

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

aparatuen itxura eta fidagarritasuna, la apariencia y fiabilidad de los aparatos,

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

haurren elikagaiak, lerro zuriko produktuak (kotoiak, gazak, bendak...), tentsioa hartzeko aparatuak... alimentos infantiles, lí­nea blanca (algodones, gasas, vendas...), aparatos de toma de tensión...

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta