empleo Bilatu empleo testuinguru gehiagotan

1
lan > empleo (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ezkontideak lana bilatzea edo galtzea..... Encuentro o pérdida del empleo del cónyuge.....

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Heziketaren mende daude hauek: pertsonalitatearen erabateko garapena, lanerako tekniken ikaskuntza, gizarteratzea eta herrialdearen bizikidetza. De la educación depende el pleno desarrollo de la personalidad, el aprendizaje de las técnicas para el empleo, la integración social y la convivencia del paí­s.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Lana bilatzeko teknikak ezagutaraztea. Dar a conocer el manejo de las técnicas de búsqueda de empleo.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Lanean eta lan-bitartekaritzan trebatzea. Formación en empleo y mediación laboral.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

lana, etxebizitza, osasuna, heziketa eta gizarte-zerbitzuak. empleo, vivienda, salud, educación y servicios sociales.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Lanerako orientabidea ematea eta lana bilatzen laguntzea. Orientación laboral y apoyo en la búsqueda de empleo.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Minusbaliotasun-maila dela-eta, enpresa edo enpleguko zentro berezi batean txertatu ezin diren baina lanaren aurreko zereginak edo zeregin okupazionalak egin ditzaketen pertsonentzat dira. Están destinados a aquellas personas cuyo grado de minusvalía les impide integrarse en una empresa o un centro especial de empleo, pero que pueden realizar tareas prelaborales u ocupacionales.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Dolua heriotzaren ingurukoak ez diren baina galera-egoeraren erantzuna diren hainbat egoeratan ere agertzen da, besteak beste, seme-alaben banantzea, estatusa galtzea, lana galtzea... El duelo también hace referencia a estados diferentes a la muerte, pero que son respuestas a una situación de pérdida, como puede ser la separación de los hijos, la perdida de status, la pérdida de un empleo.....

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea