zuzendari Bilatu zuzendari testuinguru gehiagotan

1
zuzendari > director (21 testuinguru)
eu testuak es testuak
Pudovkin teorialari eta zuzendari errusiarrak "Burdinazko gidoia" kontzeptua proposatzen du, hots, hartualdi guztiak muntatzea, aldatu behar ez den gidoi bat oinarri hartuta. El ruso Pudovkin, teórico y director, propone su concepto de "Guión de hierro", es decir, el montaje de todas las tomas a partir de un guión que no se debe alterar.

Materiala: Irudia

1905. eta 1920. urte bitartean, kamera pertsonaiengana hurbiltzen hasi ziren zuzendariak (lehen planoen adierazkortasuna aurkitu zuten), eta, hala, zinemak hasieran erreproduzitu zuen antzerki-espazioa zatitan hautsi zuten. Entre 1905 y 1920 los directores empezaron a aproximar la cámara a los personajes (descubrimiento de la expresividad de los primeros planos), con el fin de romper en fragmentos el espacio teatral que el cine había reproducido a sus inicios.

Materiala: Irudia

Zuzendari batzuek defendatzen duten sorkuntza-lan handiagoko muntaketa da, Griffithek edo Eisensteinek esate baterako. Se trata del montaje más creativo que defendían directores como Griffith o Eisenstein.

Materiala: Irudia

Horretarako, hainbat planotan erloju bat baliatu du zuzendariak. Para ello, el director recurre a la presencia en varios planos donde aparece un reloj.

Materiala: Irudia

Hori dela eta, zuzendariak erabakitzen du lehenbizi zer enkoadraketa erakutsi nahi digun, eta, gero, planoa filmatzen du. Por eso, el director decide primero cuál es el encuadre que quiere mostrarnos, y entonces rueda un plano.

Materiala: Irudia

Lorturiko filma zehatz-mehatz birpasatzen da, planoen segidan zuzendariak nahi duen erritmoan inprimatu ahal izateko. La pelí­cula obtenida es minuciosamente repasada para lograr imprimir en la sucesión de planos el ritmo deseado por el director.

Materiala: Irudia

Gidoilari edo zuzendari baten ideia izan daiteke, edo gizarte-mailako edo politikako gertaera baten ondorengoa, edo pertsonaia historikoan edo prentsako berri batean edo aurreko literatura-lan batean inspiratuta egon daiteke, (Jean Jaques Annaudek zuzendutako Arrosaren izena filmaren kasua da, Umberto Ecoren izen bereko eleberrian inspiratua). La idea puede ser tanto original de un guionista o director, como surgir de un suceso social o polí­tico, estar inspirada en un personaje histórico o una noticia de prensa, o en una obra literaria anterior (Es el caso de "El nombre de la Rosa", dirigida en 1986 por Jean Jaques Annaud, e inspirada en la novela homónima de Umberto Eco)

Materiala: Irudia

Alde batetik, ikuskizuna oinarri hartuta entretenimendua bilatzen duen zinema, eta, bestetik, "autore-zinema" deritzona. Azken horrek errealizazio-metodoen askapena ekarri zuen, baita bat-batekotasun handiagoa zuzendariaren eta aktoreen artean eta giza gatazkaren adierazkortasuna bilatzea ere. Por un lado un cine que busca el entretenimiento sobre la base del espectáculo, y por otro, el llamado cine de "autor", que trajo una liberalización de los métodos de realización, mayor espontaneidad en las relaciones entre director y actores, y una mayor búsqueda expresiva de los conflictos humanos.

Materiala: Irudia

Zinema-zuzendari zein zinemako narrazio-lengoaiaren teorialari legez nabarmendu zen Sergei Eisenstein. Serguei Eisenstein destacó tanto como director como teórico del lenguaje narrativo del Cine.

Materiala: Irudia

Prozesu horrek guztiak garrantzia kendu zion zuzendariaren eginkizunari, eta gidoilariaren eta elkarrizketen idazlearen garrantzia handitu. Todo este proceso disminuye la importancia de la figura del director, y aumenta el peso del guionista y del redactor de los diálogos.

Materiala: Irudia