kolektibo Bilatu kolektibo testuinguru gehiagotan

1
kolektibo > colectivo (16 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kolektibo horrek dieta askotarikoa, orekatua eta zuntz asko izango duena eraman beharra dauka. Horrela, hesteen funtzionamendua egokia izango da eta pisua handitzea ekidingo dute aldi berean; izan ere, aparteko pisua hartzeak eguneroko eginkizunetan esfortzu gehiago eska diezaieke. Este colectivo necesita llevar una dieta variada y equilibrada, en la cual se incluya gran cantidad de fibra, con el fin de tener una buena función intestinal y también para evitar el aumento de peso, ya que cualquier peso extra les puede suponer un esfuerzo mayor en sus tareas diarias.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Talde bakoitzak egokitu zaion kolektiboari arreta emateko zehaztu duzuen eragin-eremuan dauden zentro guztiak aurkitu beharko ditu. Deberéis detectar todos los centros existentes, cada grupo de su colectivo, en la zona de influencia que hayáis determinado.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Laburbildu publizitateak haurren kolektiboan izan ditzakeen ondorioak. Haz una sí­ntesis de las consecuencias que puede llegar a tener la publicidad en el colectivo infantil.

Materiala: Jolasaren metodologia

Hezkuntzan egiten den edozein esku-hartzek, helburu duen kolektiboa edozein izanik ere, hainbat zailtasun ditu, eta teknika edo "egiteko modu" berezi batzuk behar ditu. Baina kolektibo hori Haur Hezkuntzakoa denean bere ezaugarriez hitz egin dugu lan honetan, bistakoa da oso faktore espezifikoek erabakiko dutela esku-hartze hori nola eta zer metodologiaren bidez egin. Cualquier intervención educativa, sea cual sea el colectivo al que vaya dirigida, tiene una serie de dificultades propias y requiere unas técnicas o una "manera de hacer" diferenciada; pero cuando el colectivo a intervenir es el de educación infantil, de cuyas caracterí­sticas se ha hecho eco esta obra, es obvio que la metodología o forma de llevar a cabo esta intervención vendrá marcada por una serie de factores muy

Materiala: Jolasaren metodologia

Haurrak gizarteko kolektiboa direla onartu zenean, haurrentzako literatura sortu zen. El reconocimiento de la infancia como un colectivo social hizo nacer la literatura dirigida a los niños.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

desioa eta eskaria sorrarazteko publikoari (haurren kolektiboa) bidaltzen zaizkionak, eta erosten eta azken hitza duen publikoari (helduen kolektiboa) bidaltzen zaizkionak. los enviados al público al que se le crea el deseo y los pide (el colectivo infantil); y los enviados al público que los compra, y que en todo caso tiene la última palabra (el colectivo de adultos).

Materiala: Jolasaren metodologia

Jakina, haurren kolektiboak ez daki publizitate horrek arazoak sortu diezazkiokeenik, adin horretan ezin baitute errealitatea eta fikzioa ongi bereizi, eta benetan babesik gabe daude informazio-olde horren aurrean. Hori era berezian gertatzen da jostailuen publizitateari dagokionez, kontuan hartu beharreko ezaugarri nagusi batzuk baititu: Obviamente el colectivo infantil no es consciente de que tal publicidad les pueda crear una problemática ya que su corta edad les impide diferenciar la realidad de la ficción y les crea una profunda indefensión ante tal avalancha informativa, y esto ocurre de forma especial por lo que respecta a la publicidad de los juguetes, que presenta algunas caracterí­sticas esenciales que hay que tener en cuenta:

Materiala: Jolasaren metodologia

Fabrikatzaileen zentsua (1999ko abenduaren 31n) 203 enpresek osatzen dute; 5.300 pertsonatik gora dituzte lanean eta produktuak sortu eta diseinatzen dituzte. Kolektibo horretan ez dira sartzen jostailuaren azpisektore osagarriko enpresak osagaien fabrikazioan edo prozesuaren fase batzuetan parte hartzen badute ere eta , Espainian merkaturatze-jarduerak soilik betetzen dituzten enpresak nahiz eta beren jatorrizko El censo de fabricantes (a 31 de diciembre de 1999) está constituido por 203 empresas que ocupan a más de 5.300 personas y que crean y diseñan productos, no incluyendo en este colectivo ni empresas del subsector auxiliar del juguete que bien participan en la fabricación de componentes o en la realización de algunas fases del proceso ni empresas que, siendo fabricantes en

Materiala: Jolasaren metodologia

Kolektibo horiekin esku hartzean, haien egoera ebaluatu beharko da (etxebizitza-, lan- eta gizarte-arazoez gain), eta eskuragarri jarri beharko zaizkie dauden laguntzak. Aldez aurretik, eskumena duen organoak ezintasuna onartu beharko du. En las intervenciones con estos colectivos se tendrá que evaluar su situación (además de los problemas de vivienda, trabajo, sociales, etc.), y poner a su alcance las ayudas disponibles, previo reconocimiento de su discapacidad en el órgano competente.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Kolektibo horren parte-hartzea mugatuta dago urritasunak dituzten etorkinen lanerako prestakuntzan eta lan-munduan txertatzeko laguntza-programetan. Parte hartzea bermatzeko, beharrezkoa da Espainian bizitzea eta lan egitea baimentzen duen nahitaezko dokumentazioa. Este colectivo también ve limitada su salida a participar en los programas de ayuda a la formación e inserción laboral de las personas inmigrantes con discapacidad, ya que se precisa de la documentación preceptiva que autorice su residencia y trabajo en España.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea