grosor Bilatu grosor testuinguru gehiagotan

1
lodiera > grosor (13 testuinguru)
eu testuak es testuak
Teila bakoitzak tamaina eta lodiera zehatz bat zuen, eta teila batetik bestera alde nabarmena egoten zen. Por lo que cada teja tenía un tamaño y grosor diferentes, habiendo verdaderas diferencias.

Materiala: Igeltserotza

Xaflatuta ez dauden eta xaflatuko ez ditugun geletan edo korridoreetan zolarria ezarri behar dugunean, antzera jokatuko dugu berdingidak egiteko: lehenik, masa-lerroa botako dugu gelaren perimetro osoan; ondoren, lerroa zanpatuko dugu, eta, azkenik, nibel-puntuak markatuko ditugu. Aldez aurretik, markatzeko hariarekin zehaztuko dugu lerroa horman normalean, lurretik Cuando la solera se ha de echar en una habitación o pasillos que no estén ni se vayan a enchapar, la forma de obtener las maestras será similar: echar un cordón de masa en el perí­metro de la habitación; pisar el cordón; marcar distintos puntos de nivelado en el cordón guiándose de la lí­nea que, previamente se habrá marcado con la bota, utilizando un

Materiala: Igeltserotza

Hala, esaterako, erregelak hiru metro baditu eta desnibelak % 3koa izan behar badu, altxagarriak 9 cm-ko lodiera izan beharko du. Si la regla tiene tres metros y el desnivel ha de ser del 3% el taco tendrá que tener un grosor de 9 cm.

Materiala: Igeltserotza

Altxagarriaren lodierak, erregelaren luzerarekin bat eginda, lortu nahi dugun desnibela eratu behar du. El calce ha de tener un grosor que complemente al largo de la regla para provocar el desnivel deseado.

Materiala: Igeltserotza

Horretarako, eskaiola gogortzen hasten denean, espartzuzko zerrenda bat sartuko diogu pertzean orea zertarako erabili nahi dugun eta zer trinkotasun eman nahi diogun, halako lodiera eta luzera izango ditu zerrendak. Espartzua ondo bustita dagoenean, xukatu egingo dugu, tantekin ez zikintzeko, eta, ondoren, finkatu edo indartu nahi dugun lekuan jarriko dugu espartzua (leihoko aingura-hanka edo gakotxoren batean, hesitxoren batean, eskaiolazko xaflaren batean...). Horretarako, i Para ello, cuando la escayola empiece a espesar se introducirá una tira de esparto -dependiendo su grosor y longitud de la utilidad y firmeza que se le quiera dar- en la caldereta, empapando y escurriendo el esparto, cuidando que al gotear no manche, aplicándolo sobre el lugar al que queremos fijar o reforzar (la patilla o garrilla de una ventana, una verjilla, placas de escayola...) enr

Materiala: Igeltserotza

Zolarriak 4 cm-ko masa-lodiera izaten du. La solera ha de contar con un grosor de masa habitual de 4cm.

Materiala: Igeltserotza

Zolarri mota horiek, gutxienez, 4 cm-ko masa-lodiera dute. Este tipo de soleras tienen que tener un grosor mí­nimo de 4 cm. de masa.

Materiala: Igeltserotza

Berdingidak lortzeko, kasu honetan, amaierako nibelera altxatu beharko ditugu erregelak, hots, zerra-ebakia (lauzaren lodieraren eta kola-zementuaren kargaren arteko batura) baino zentimetro batzuk beherago. Las maestras en este caso se conseguirán calzando reglas al nivel de terminación: unos centí­metros por debajo del corte de sierra (el resultado de sumar el grosor del azulejo más la carga de cemento cola).

Materiala: Igeltserotza

Galtzada-harriak irregularrak direnean, zaila izaten da junturak beti berdintsu jartzea; horregatik, tetrazerozko hagatxoa jar dezakegu ilaraz ilara, junturak lodiera egokia izan dezan beti (13. irudia), eta, ilara amaitutakoan, atera egingo dugu hagatxoa, hurrengo ilaran jarri ahal izateko. Cuando los adoquines son irregulares es difí­cil mantener una junta igualada, por ello se puede colocar de hilada a hilada una varilla de tetracero para mantener el grosor de la junta apropiado (Fig. 13), retirándola según se complete la fila para utilizarla en la que se ha de colocar.

Materiala: Igeltserotza

Horrelako kasuetan, xaflaren lodierak (3 cm edo gehiago) aukerarik ematen baldin badu, xaflako zuloa abeilanatu egingo dugu, torlojuaren burua xaflan sartuta gera dadin, eta, gero, orea edo zementu-esnea botako diogu gainetik, estalita gera dadin. Se procuraría en este caso, siempre que el grosor de la placa lo permitiese -3cm. o más- avellanar el agujero en la placa para empotrar la cabeza del tornillo y cubrirlo con una pasta o lechada para dejarlo oculto.

Materiala: Igeltserotza

lodiera > grosor (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Arrabolaz gurina emeki kolpatzen da, orea hauts ez dadin, 2 bat cm-ko lodiera lortzen den arte, forma laukizuzenekoa izan dadin eta plastoiaren zabalera, gehienez ere, arrabolak bere alderik lodienean duena izan dadin saiatuz. Se golpea con el rodillo sobre la mantequilla con suavidad para evitar que se rompa la masa hasta conseguir un grosor de unos 2 cm. procurando que nos quede de forma rectangular y que el ancho del plastón sea como máximo el ancho del rodillo por su parte más gruesa.

Materiala: Gozogintza

Hostorea nahi dugun lodieraraino luzatuta, piezak ebakiko ditugu, eta labean 200-220 ºC bitarteko tenperaturan eta piezaren ezaugarrien araberako denboraz sartuko ditugu, eta tarte horretan igoeraren fenomeno fisikoa gertatuko da. Una vez estirado el hojaldre al grosor deseado, cortaremos las piezas, se introducirán en el horno a una temperatura comprendida entre los 200 y 220º C. y un tiempo de acorde a las caracterí­sticas de la pieza durante el cual se producirá el fenómeno fí­sico de la subida.

Materiala: Gozogintza

Begiztak.- Luzatu plastoi-zati bat (tamaina lanaren beharrizanen araberakoa da) 2 mm-ko lodieraraino eta forma laukizuzenean. Lazos.- Estirar un trozo de plastón de un tamaño según las necesidades del trabajo a un grosor de 2 mm. y en forma rectangular.

Materiala: Gozogintza

Teklak.- Luzatu hostorea 3 mm-ko lodieraraino eta ebaki 5 x 15 cm-ko piezak, ezarri labe-txapetan, ziztatu sardexkaz eta utzi pausatzen. Teclas.- Estirar el hojaldre a un grosor de 3 mm. de grueso y cortar piezas de 5 x 15 cm., colocarlas en chapas de horno, pincharlas con un tenedor y dejarlas descansar.

Materiala: Gozogintza

Hostopil-tarta eta -pastela.- Luzatu hostore-ebakinak 3 mm-ko lodieraraino eta ebaki 22 cm diametroko hiru disko, tarta egiteko bada, edota 10 x 30 cm-ko hiru zerrenda pastela egiteko bada. Tarta y pastel milhojas.- Estirar los recortes de hojaldre a un grosor de 3 mm. y cortar tres discos de 22 cm. de diámetro si es para tartas o tres bandas de 10 x 30 cm. si es para pastel.

Materiala: Gozogintza

Arrabolaz nahiz xaflatan ebakitzeko gailuan luza daitezkeen oreen sendotasunak edo testurak, presioa eraginez haien lodiera guk nahi dugun arte mehetu eta neurriak zabaldu (luzatzea edo xaflatzea) ahal izateko modukoa izan behar du; horretarako, irina edo bestelako fekularen bat erabil dezakegu, ez oso kopuru handietan. Podríamos decir que las masas que se pueden estirar bien sea con el rodillo o con la laminadora deben de tener una consistencia o textura tal que nos permita ejercer sobre ellas una presión y un trabajo mediante el cual podamos rebajar su grosor y ampliar sus dimensiones (estirar o laminar) hasta los lí­mites apetecidos, pudiéndonos ayudar para ello de harina u otro tipo de

Materiala: Gozogintza

5) Irinez hautseztatutako zurezko mahaian plastoia ezarri eta leunki kolpatuko dugu arrabolaz, zabalera pixka bat eta 2 cm inguruko lodiera emateko; 90º biratuko dugu luzetara luzatzeko, 1 cm inguruko lodieran eta hiru zati luze eta bat zabal utzita, gutxi gorabehera. 5º) Sobre la mesa de madera espolvoreada con harina colocamos el plastón y le golpeamos suavemente con el rodillo para darle un poco de ancho y un grosor de unos 2 cm., le giramos 90º para estí­ralo a lo largo dejándolo a un grosor de 1 cm. aproximadamente y una longitud aproximada de tres partes de larga por una de ancha.

Materiala: Gozogintza