costa Bilatu costa testuinguru gehiagotan

1
Olatuak kostaldean.
Olatuak kostaldean.
kostalde > costa (218 testuinguru)
eu testuak es testuak
Estatu horretako kostaldean, hainbat gune daude: Pebbly Beach-en kostaldeko bizitzara egokitutako kanguru-kolonia aberatsa dago; Port Macquire eta Port Stephens opor-zentro dira turista nazionalentzat, eta Coffs Harbour-etik gertu Dorrigo Parke Nazionala dago; parke hori Queenslanden oso ohikoak diren euri-oihanen parekoa da. En el litoral de este estado se ubican algunos núcleos como Pebbly Beach con una rica colonia de canguros adaptada a la vida en la costa, Port Macquire y Port Stephens son centros de vacaciones para turistas nacionales y Coffs Harbour que cuenta en sus proximidades con el Parque Nacional de Dorrigo ejemplo de bosque pluvial muy frecuente en el estado vecino de Queensland.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Ostatu-eskaintza 200.000 gelakoa da; kontzentrazio handiena hiriguneetan eta ekialdeko kostaldean dago; kontuan hartzekoa da, halaber, barne-turismoaren eragin ekonomikoa, 2000. urtean 134.000.000 gau igaro baitzituzten herrialde barneko turistek. La oferta de alojamiento alcanza las 200.000 habitaciones con una mayor concentración en el entorno urbano y costa oriental.. no hay que desestimar la repercusión económica que desempeña el turismo nacional con 134.000.000 de pernoctaciones en el 2000.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Hamarkada luzetan, Australia ez da destino turistiko garrantzitsutzat jo, batez ere merkatu igorle nagusiekiko isolamendu tradizionalagatik eta urruntasunagatik (Europatik 15.000 km baino gehiagora, eta Ipar Amerikako Kaliforniako kostaldetik 10.000 km baino gehiagora). Durante décadas Australia no ha sido considerado un destino turí­stico relevante, debido principalmente al tradicional aislamiento y alejamiento de los principales mercados emisores como Europa (a más de 15000 Km) y Norteamérica (a 10.000 Km de las costa de California).

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Gineako golkoko kostaldeak bi eremu turistiko ditu. Bata, Grand Bereby, sirenen kostaldea, barrualdeko gune turistikoetarako sarbidea eskaintzen duena: Sasandra ibaia eta Tai basoa (Afrikan oraindik birjin dirauen jatorrizko basoaren adibide bakanetako bat). Bestea, Grand Bassan, antzinako hiriburu koloniala, hondartza zainduak eta zenbait hotel dituena, egungo hiriburu eta finantza-zentro modernoa, Abidjan, ezagutzeko aukera eskaintzen duena. La costa del Golfo de Guinea concentra dos espacios turí­sticos costeros, Grand Bereby, con la costa de las sirenas que permite el acceso a las áreas turí­sticas del interior como el Rí­o Sasandra y la Selva de Tai, uno de los pocos ejemplos de bosque primario todavía virgen de ífrica; Y Grand Bassan, la antigua capital colonial con cuidadas playas y algunos hoteles , como base para conocer el moderno cen

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Gineako golkoko kostaldean, Krabi da herrialdeko panorama turistikoan nabarmentzen den eguzki- eta hondartza-eremua; hiri- eta kostalde-eremuetatik kanpo, ia ez da azpiegiturarik, eta garraiobideak oso irregularrak dira. En la costa del Golfo de Guinea , Krabi, es el núcleo de sol y playa que despunta en el panorama turí­stico del paí­s, fuera de las áreas urbanas y costeras, las infraestructuras apenas existen y los medios de transporte son muy irregulares.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Naturaren edertasuna ez da kostaldekoa soilik. Barrualdean, Etosha Parke Nazionala kontinenteko osoenetakotzat jotzen da; elefante talde handiak ibiltzen dira han, eta Twyfelfontein baso harrituan labar-pinturaren erakusgarri ederrak daude. Las bellezas naturales no son exclusivas de la costa , en el interior el PN de Etosha esta considerado como uno de los más completos del continente con enormes manadas de elefantes, el bosque petrificado de Twyfelfontein también conserva destacados ejemplos de pinturas rupestres.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Iparraldeko kostaldetik jarraituz eta kostaldeko itxurazko hutsunea gaindituz, itsas ugaztunen koloniaz josita dago Cross Lurmuturreko Erreserba. Iparraldeko mugan, Eskeletoen Kostaldea eta Kaokoveld abentura-turismorako eta turismo etnologikorako destinoak dira, harea-bankuetan hondoa jotako ontzi ugariei eta himba tribuari esker, hurrenez hurren. Prosiguiendo por el litoral norte y superando el aparente vací­o de la costa, colonias de mamí­feros marinos se concentran en la Reserva de Cabo Cross, En el lí­mite septentrional la Costa de los Esqueletos y el Kaokoveld son destinos para el turismo de aventura y etnológico con numerosas embarcaciones embarrancadas en los bancos de arena y presencia de aldeas de la tribu himba respectivamente.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Kostaldea ez da uniformea, zati bat baizik ez baitute babesten koral-arrezifeek; uharteko 2.700 geletako gehienak ur bareko eremu horretan daude, hala nola Saint-Gilles-en. Itsasoari irekita dauden eskualdeetan, olatuek kostaldea astintzen dutenean, surflariak biltzen dira. Su litoral no es uniforme ya que solo parte del mismo está protegido por una barrera de coral, en estas áreas de aguas más tranquilas como St. Gillés se inserta la mayor parte de las 2700 habitaciones disponibles en la isla, mientras que las zonas que quedan expuestas a mar abierto donde el oleaje azota la costa con más fuerza son frecuentadas por los aficionados al surf.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Seychelle uharteek osatutako artxipelagoa Tanzaniako kostaldetik 1.600 km-ra dago; eta goi-mailako eguzki- eta hondartza-turismora bideratutako destino gisa kokatu da. El archipiélago de Seychelles, a 1600 Km al este de las costas de Tanzania , se ha posicionado como un destino de sol y playa orientado a un turismo de alto poder adquisitivo.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Malawi aintzirak 500 km-ko kostaldea du. Bereziki Nkhata Bay eta Monkeyn hotel txiki eta lodgeak eraiki dituzte, baina oraindik ez dira nahikoa bidaia-operadoreek antolatutako nazioarteko turismoa hartzeko. El lago Malawi, tiene más de 500 Km de costa , especialmente en las zonas de Nkhata Bay y Monkey se han levantado pequeños hoteles y lodges , insuficientes aún para acoger a un turismo internacional organizado por tour operadores.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

kosta > costa (23 testuinguru)
eu testuak es testuak
BOLI KOSTA. COSTA DE MARFIL.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Hegoaldeko kostatik harago, Vestman uharteak daude. Hango hiri bakarra hustu egin behar izan zuten 1973an, erupzio baten ondorioz. Gerora, zaharberritu egin zuten. Más allá de la costa del sur se encuentran las Islas Vestman, cuya única ciudad tuvo que ser evacuada en el año 1973, después de sufrir una erupción volcánica; posteriormente fue reconstruida.

Materiala: Nazioarteko produktuak

Horren adibide dira kostako hondartza askotan pantaila gisa funtzionatzen duten apartamentuak eta hotel-dorreak. Ejemplo de ello son las grandes torres de apartamentos y hoteles que a modo de pantallas se han construido en numerosas playas de nuestras costas.

Materiala: Tokiko eta eskualdeko turismo produktuen diseinua eta merkaturatzea

Kostako legeak bermatzen du publiko mota guztia hondartzara sartu ahal izatea. La Ley de Costas garantiza el acceso libre a las playas para todo tipo de público.

Materiala: Tokiko eta eskualdeko turismo produktuen diseinua eta merkaturatzea

Honako mugakide hauek ditu: mendebaldean eta iparraldean, Mali; hegoaldean, Boli Kosta, Ghana eta Togo; eta ekialdean, Niger eta Benin. Limita al oeste y al norte con Mali, al sur con Costa de Marfil, Ghana y Togo y al este con Ní­ger y Bení­n.

Materiala: Nazioarteko produktuak

Honako mugakide hauek ditu: hegoaldean, Aljeria eta Mauritania; hegoaldean, Burkina Fasso, Boli Kosta eta Ginea Konakry; ekialdean, Niger, eta mendebaldean, Mauritania eta Senegal. Limita al norte con Argelia y Mauritania, al sur con Burkina Fasso, Costa de Marfil y Guinea Conakry, al este con Ní­ger, y al oeste con Mauritania y Senegal.

Materiala: Nazioarteko produktuak

Damman, ekialdeko kostan, Persiako golkoaren ondoan, merkataritzaren eta negozioen zentro adierazgarria da. Izan ere, petrolioari lotutako industria eta enpresa askok han dute egoitza. Han daude, halaber, petrolioaren unibertsitatea, hotel modernoak eta negozioetan dabilen atzerriko jendea hartzen duten eraikinak, hiriaren hegoaldean. Damman, en la costa oriental, junto al Golfo Pérsico es un relevante centro comercial y de negocios, ya que numerosas industrias y empresas vinculadas al petróleo tienen aquí­ sus sedes, la universidad del petróleo, modernos hoteles y otras edificaciones visitadas por hombres de negocios extranjeros se ubican en el complejo de Dhabran al sur de la ciudad.

Materiala: Nazioarteko produktuak

Teheranetik iparrera, Kaspiar itsasoaren kostak barnealdeko turismoa erakartzen du nagusiki, klima hezeagoa eta gozoagoa baita. Al norte de Teherán, las costas del Mar Caspio atraen principalmente al turismo interno, debido a un clima más húmedo y benigno.

Materiala: Nazioarteko produktuak

Estatu independenteen multzoa da, eta Arabiako penintsularen hegoaldeko eta ekialdeko kostan dago. Son un conjunto de estados independientes que se encuentran en la costa meridional y oriental de la pení­nsula arábiga.

Materiala: Nazioarteko produktuak

Groenlandiar gehienak kostan bizi dira. La mayoría de los groenlandeses viven en las costas.

Materiala: Nazioarteko produktuak