lerro-soka Bilatu lerro-soka testuinguru gehiagotan

1
lerro-soka > cuerda de línea (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Teilatu-gailurra zuzen geratzeko, lerro-soka hartu behar da gidari, eta behar besteko pisua duten teila-besadekin eutsi ahal izango diogu lerro-soka hori, soka tenk egoteko. Para que el caballete quede recto es oportuno guiarse con una cuerda de lí­nea, que se puede sujetar con unos brazados de tejas con el suficiente peso para que se mantenga tensa la caballete quede recto es oportuno guiarse con una cuerda" target="_blank">caballete quede recto es oportuno guiarse con una cuerda.

Materiala: Igeltserotza

Ondoren, lehen eta azken teilak jarriko ditugu, edo, bestela, euskarria edo taula ipiniko dugu behin-behingoz iltzatuta, lerro-sokaren beste muturra hari lotu ahal izateko. Se pondrían la primera y la última teja o, en su defecto, un soporte o tabla clavada provisional, puesta para tal efecto, donde atar el otro extremo de la cuerda de lí­nea.

Materiala: Igeltserotza

Zintarria jartzeko, lerro-soka ipini behar diogu atzealdetik. Izan ere, zintarriak ertz bizi zuzena eta luzea du atzealdetik; aurrealdea, berriz, biribildua da, eta, beraz, soka jartzeko desegokiagoa (atzealdetik nekez aterako da soka). A la hora de guiarse en la colocación del bordillo, ha de hacerse colocando la cuerda de lí­nea por la parte posterior del mismo, ya que tiene un vivo recto y largo, mas apropiado que la parte anversa redondeada y más difí­cil de sacar a cordel.

Materiala: Igeltserotza

Gero, zintarria hormigoiaren gainean jartzen denean, hormigoiak bi zentimetro egingo du behera, eta lerro-sokaren altuera berean geratuko da hala. Esos dos centí­metros son los que tendrá que ceder el hormigón para que el bordillo asiente sobre él quedando a la altura de la cuerda de lí­nea.

Materiala: Igeltserotza

Zorua behar bezain zuzen edo nibelatuta ez badago, eta, esaterako, zolarriaren erdian zuloa badago, lerro-soka erabil dezakegu lehen ilarak jartzeko, eta, horretarako, altuera eta nibel egokiak izan beharko ditu lerro-soka horrek. Si el firme no está lo suficientemente recto o nivelado, teniendo, por ejemplo una hoya en el centro de la solera, se puede guiar la colocación de las primeras hiladas con la ayuda de una cuerda de lí­nea, colocada a la altura y niveles adecuados.

Materiala: Igeltserotza

Azkenik, hozkadura altxatuko dugu (5. irudia), eta ez dugu lerro-soka erabili beharrik izango, hozkadurak estuak izaten baitira; beharrezkoa bada, taula zuzen bat edo erregela labur bat erabili ahal izango dugu. Finalmente se subirá la mocheta (Fig. 5), no siendo necesario el uso de la cuerda de lí­nea -ya que las mochetas suelen ser estrechas-, si fuese necesario se podría pañear con una tabla recta o una regla corta.

Materiala: Igeltserotza

Komenigarria izaten da erregela hori etxearen aurrealdean jarritako lerrotik pare bat zentimetro atzeraematea, lerro-sokak erregela ez ukitzeko; izan ere, bestela, lerro-sokak nibela alda dezake, eta, gainera, traba egin diezaguke. Esta regla conviene retranquearla un par de centí­metros de la lí­nea que se va llevando en la fachada para que la cuerda de lí­nea no toque en ella y falsee el plomo o moleste.

Materiala: Igeltserotza

Lerro-sokak adreilu bakoitzaren ertzarekin bat etorri behar du. La cuerda de lí­nea coincide con el canto de cada ladrillo.

Materiala: Igeltserotza

Teila ilara hori behar bezala jartzeko, lerro-soka erabili beharko dugu, sokak adieraziko baitigu bai ilarak zer altuera eduki behar duen bai teilak kanporantz zenbat irten behar duen. Para su correcta colocación es necesario el uso de una cuerda de lí­nea que indique tanto la altura como lo que ha de sobresalir cada teja.

Materiala: Igeltserotza