zorro Bilatu zorro testuinguru gehiagotan

1
zorro > casquillo (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Xasisari lotuta dago zorro elastikoen bitartez, eta beso zabukariei edo motelgailuei gomazko euskarrien edo tiranteen bitartez. Va fijada al chasis mediante casquillos elásticos, y a los brazos oscilantes o a los amortiguadores mediante soportes de goma o tirantes

Materiala: Ostalaritza

Puntu horiek lasaiegi baldin badaude, lotzeko zorroak aldatu beharko dira. Si existe demasiada holgura en estos puntos habrá que renovar los casquillos de unión.

Materiala: Ostalaritza

Zorroaren bitartez masa iristen zaie lanparei eta atzeko aldean positiboaren hartunea du. A través del casquillo le llega la masa a las lámparas y tiene en su parte posterior la toma de positivo.

Materiala: Ostalaritza

Lanpara batek bi harizpi baldin baditu, zorroaren atzeko aldean bi positibo izaten ditu. Cuando una lámpara es de doble filamento tiene dos positivos en la parte posterior del casquillo

Materiala: Ostalaritza

Horrelako lanparen kasuan, zorroek irtengune edo koskak izaten dituzte maila desberdinetara; beraz, lanpara posizio jakin batean soilik jar daiteke. En este tipo de lámparas, los casquillos tienen unos salientes situados a distinto nivel de manera que la lámpara solamente se puede colocar en una determinada posición.

Materiala: Ostalaritza

Harizpi bikoitzeko lanparen zorroek irtengune edo koskak izaten dituzte maila desberdinetara; beraz, lanpara posizio jakin batean soilik jar daiteke. Los casquillos de las lámparas de doble filamento tienen unos salientes situados a distinto nivel de manera que la lámpara solo se puede colocar en una determinada posición.

Materiala: Ostalaritza

zorro > casquillo (20 testuinguru)
eu testuak es testuak
Horrelako gailuak erabiltzen dira, adibidez, bala-zorroak fabrikatzeko. Dispositivos de este tipo se utilizan, por ejemplo, para la fabricación de casquillos.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Konparadore horrek ardatz finko baten inguruan jira egin behar badu, lasaierarik txikieneko zorro batez hornituko da. Si dicho comparador debe girar alrededor de un eje fijo, se le dotará de un casquillo con juego mí­nimo.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Zorro horren lasaierak neurketak faltsutu ez ditzan, luzera jakin bat izan beharko du zorro horrek. Dicho casquillo tendrá suficiente longitud para evitar que su juego pueda falsear las mediciones.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Koipeztatze-artekak, normalean, zutabeetan egon ohi dira, baina ibilbidean zorroen goiko aldea gainditu behar ez badute, zorro horietan daude zirrikituak, eta kasu horretan helikoidalak dira. Siendo las que suelen llevar las ranuras de engrase, si no deben superar en su recorrido la parte superior de los casquillos, son estos los que llevan entonces las ranuras, que en este caso son helicoidales.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Zorroko koipeztatze-zirrikituak. Ranuras de engrase en el casquillo.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Gidariaren zorroak zutabeetarako. Casquillos de guía para las columnas.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Gidariaren zorroa Casquillo guía

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Gidariaren zorroak Casquillos de guía

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Gidarien zorroen, estutzeko atzaparren, briden eta abarren egoera behatzea, eta, beharrezkoa izanez gero, ordezkatzea. Observación del estado y sustitución -si es necesario- de casquillos de guías, garras de apriete, bridas, etc.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Edari-latak, munizioen zorroak, konketak, sukaldeko tresnak, karrozerietarako piezak eta abar dira enbutizio bidez egiten diren piezak. Latas de bebidas, casquillos de municiones, lavabos, utensilios de cocina, piezas para carrocerías, etc. son piezas que se elaboran por embutido.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

2
zorro > funda (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
C Zorroan sartuta. C En su funda.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Euts iezaiozu zorroari grapaz. Sujeta la funda con la grapa.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Kablea aske dagoela, eragin iezaiozu aginteari kablea bere zorro barrutik leun-leun irristatzen ote den ikusteko. Con el cable suelto, acciona el mando para ver si el cable se desliza suavemente por el interior de su funda.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Kokatu zorroa dagokion tokian tope egin arte, eta blokea ezazu grapaz. Sitúa la funda de forma que haga tope en su sitio y bloquéala con la grapa.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

3
zorro > vaina (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
zorroa eta linboa dauzkate, baina peziolorik ez. presentan vaina y limbo y carecen de pecíolo.

Materiala: Nekazaritza

Zorroak zurtoina inguratzen du (zorroa zurtoinaren gainean itxita edo irekita egon daiteke). La vaina es la parte que abraza al tallo (pudiendo la vaina estar cerrada o abierta sobre el tallo

Materiala: Nekazaritza

Zorroak, zurtoinarekiko lotunean zurtoina besarkatzen duten belarritxo batzuk ditu. Belarri horiei aurikula deitzen zaie eta espezie bakoitzak aurikula mota bana du. La vaina en el punto de inserción con el tallo presenta unas orejuelas que se abrazan al tallo llamadas aurículas características de cada especie

Materiala: Nekazaritza

Linboaren eta zorroaren artean mihi itxurako mintzezko apendize bat agertzen da, ligula izenekoa Entre el limbo y la vaina aparece un pequeño apéndice membranoso en forma de lengüeta llamado lígula.

Materiala: Nekazaritza

Azken hostoaren zorrotik alearen burua ikusten hasten da. La espiga comienza a hacerse visible desde la vaina de la última hoja

Materiala: Nekazaritza

4
zorro > manguito (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Erradiadorea motorrari lotuta dago zorroen bitartez eta besarkagailu edo briden bidez eutsita. El radiador está unido al motor a través de manguitos sujeto por abrazaderas

Materiala: Ostalaritza

Hozte-sistema hutsik dagoela, jarri lehen atera duzun zorroa edo itxi husteko txorrotak. Una vez vacío el sistema de refrigeración, coloca de nuevo el manguito extraído o cierra los grifos de vaciado.

Materiala: Ostalaritza