premarco Bilatu premarco testuinguru gehiagotan

1
aurremarko > premarco (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ostikoak erabiliz gero, ostikoaren arima alanbrearekin finkatuko dugu, ostikoa ez irekitzeko eta aurremarkoa ez mugitzeko (15. irudia). Si se utilizan puntales es conveniente fijar el alma del puntal con alambre para que no se abra el puntal y mueva el premarco (Fig. 15).

Materiala: Igeltserotza

Igeltsu bizia, berriz, aurremarkoetako piezak itsasteko, adreiluak jartzeko edo zulo handiak azkar batean estaltzeko erabili ohi da. El yeso al vivo se emplea para sujetar piezas premarcos, colocar ladrillos o para tapar grandes agujeros de manera rápida.

Materiala: Igeltserotza

Era berean, xafla-lana ondo egiteko, zarpiatze-lerrotik kanpora irten behar du aurremarkoak, eta lauzaren lodiera eta itsasgarri-karga batuta, batura horren adinako neurria izan beharko du irtenguneak. Otro de los requisitos que es conveniente respetar para el enchapado, es que el premarco sobresalga de la lí­nea de enfoscado la distancia que sumen el grosor del azulejo mas la carga de pegamento (Fig. 3), aproximadamente 1 cm.

Materiala: Igeltserotza

Obra-lanen oinarri izango diren nibelak xaflatzean aterako ditugu aurremarkoen zerra-ebakiak, A la hora de enchapar los niveles, de los que se ha de partir, se obtienen de los cortes de sierra de los premarcos.

Materiala: Igeltserotza

Irudian agertzen den prozedura erabil dezakegu aurremarko guztiak altuera berean uzteko. La manera de dejar todos los premarcos a la misma altura se puede hacer como en la ilustración.

Materiala: Igeltserotza

Nibelari erregelarekin eutsiko diogu, eta bi aurremarkoren gainean utziko dugu jarrita dagoen aurremarko baten gainean eta jartzeke dagoen beste baten gainean hain zuzen. Sujetando el nivel con una regla para que apoye en dos premarcos, uno ya colocado y el que se ha de poner.

Materiala: Igeltserotza

Izan ere, aurremarkoa mugitzen bada, igeltsua zartatu egingo da, eta aurremarkoa mugitu egin dela jakingo dugu beraz. De manera que si el premarco se mueve el yeso se rajará avisando de que se ha movido.

Materiala: Igeltserotza

Ostikoak erabiltzea baino hobe da oholak erabiltzea; izan ere, oholek pisu handiagoa dutenez, aurremarkoak oholez eutsita daudenean, zailagoa izaten da aurremarkoak mugitzea. Es preferible el uso de tablones a puntales, ya que al tener mayor peso las posibilidades de que el premarco se mueva son menores.

Materiala: Igeltserotza

Aurremarkoak Premarcos

Materiala: Igeltserotza

Era berean, langeten oinarrian ere zenbait puntapax jarriko ditugu, aurremarko guztiak altuera berean egoteko. Puntapaxak zenbait kolpe jota sartu behar ditugu langetean, nibelatuta geratzen diren arte. También se colocarán unas puntas en la base de los largueros que servirán para que todos los premarcos queden entre sí­ a la misma altura, cediendo al clavarse, mediante una serie de golpes que se dé al larguero, hasta conseguir su nivelado.

Materiala: Igeltserotza