gancho Bilatu gancho testuinguru gehiagotan

1
kako > gancho (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kakoek txerri-buztanaren itxurakoakizan behar dute (471. irudia) eta eskoren zuloetan sartuko dira, langilea lurretik iristen den altuera handieneean. Los ganchos serán de tipo "rabo de cochinillo" (fig. 471) y serán alojados en los agujeros de los puntales a la mayor altura que llegue el operario apoyado desde el suelo.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Sareak zabaldu ondoren, kakoak eskoretan finkatuko dira soka perimetrala erabiliz (474. irudia). Una vez desplegadas las redes, se irán fijando a los ganchos dispuestos en los puntales, a través de su cuerda perimetral (fig. 474).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Mekanoa muntatu ahala (habeak, sopandak eta eskorak erabiliz), 8 mm-ko lodiera duen kako bat jarriko da eskora bakoitzean (471473 irudiak). Hau da, metro batetik behin gutxi gorabehera. Conforme se vaya montando el mecano (con vigas, sopandas y puntales), se dejará instalado en cada puntal un gancho de 8 mm. de espesor (fig. 471 a 473), es decir, los ganchos irán introducidos cada metro aproximadamente.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan