humo Bilatu humo testuinguru gehiagotan

1
ke > humo (41 testuinguru)
eu testuak es testuak
Zaratak ez ezik, soldaduraren desoxidatzaileek sortutako osagai kimikoek, eremu horretan erabilitako gasek, keek eta lainoek, gainazalak lixatzean harrotutako hautsek, eta abarrek ere eragina dute entzumenean. No solo el ruido afecta al oí­do, sino también los componentes quí­micos procedentes de los desoxidantes de la soldadura, los gases, humos y nieblas empleados en esta sección, los polvos procedentes del lijado de superficies, etc.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Metal urtutik datozen ke metalikoak Humos metálicos procedentes del metal fundido

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Eztainu- edo berun-keak Humos de estaño y plomo

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Gero ikusiko dugunez, belarriko arazoak, zaratek ez ezik, kearen kutsadurak (soldadurakoak adibidez) ere sortzen dituzte, eta, halaber, hautsek (lixatzean harrotutakoek), aerosol gasek (pistolak garbitzean edo pintatzean disolbatzaileek eragindakoek), eta abarrek. Como se verá más adelante, los problemas que se presentan en el oí­do no solamente son ocasionados por los ruidos sino también por contaminación de humos, como los procedentes de la soldadura; polvos, como los procedentes del lijado; gases aerosoles, como los procedentes de los disolventes en el proceso de limpiado de la pistola o durante el pintado, etc.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Azido nitriko fumantea (Ke horiak) ícido ní­trico fumante (Humos amarillos)

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Berunetik sortzen diren keak: Humos procedentes del plomo:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Keak, hautsak, gasak eta lurrinak Humos, polvos, gases y vapores

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Metal urtutik datozen ke metalikoak, ebakiak, urradurak Humos metálicos procedentes del metal fundido, cortes, desgarros

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Lan horiek guztiek kutsatzaile batzuk (hautsak, lainoak, keak...) sortzen dituzte, eta, ondorioz, arnas babesa ezinbestekoa da eremu ia guztian. Todos estos trabajos generan unos contaminantes (polvos, nieblas, humos...) que hacen que la protección respiratoria sea imprescindible en casi todo este área.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Kea erabat beltza bada, ez du detektatuko. Si el humo es totalmente negro no lo detecta.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan