garaiera Bilatu garaiera testuinguru gehiagotan

1
garaiera > talla (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
HAURREN PISUA ETA GARAIERA. PESO Y TALLA EN NIÑOS.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Badaude parametro bakoitzerako pertzentilen grafikoak, baina erabilienak pisuarenak eta garaierarenak dira. Existen gráficas de percentiles para cada parámetro pero las más utilizadas son las de peso y talla.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

PISUA ETA GARAIERA NEURTZEA. MEDIDA DEL PESO Y DE LA TALLA.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Pisuaren eta garaieraren arteko erlazio horiek hainbat adierazletan oinarritzen dira. Erabiliena Gorputz Masaren Indizea (GMIa) edo Quetelet Indizea da. Estas relaciones entre el peso y la talla se basan en varios indicadores, siendo uno de los más utilizados el índice de Masa Corporal o índice de Quetelet:

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

GMI = Pisua (kg) / Garaiera (m2) IMC = Peso (kg) / Talla (m2)

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

2
garaiera > altura (89 testuinguru)
eu testuak es testuak
laukizuzenaren garaiera edo alde nagusiaren eta aldi txiki edo oinarriaren arteko egokitasunak izan behar du 7-5ekoa. Adibidez, 28 cm zabal baldin bada tantaia, 20 cm lodi izan behar du. altura o lado mayor del rectángulo es al lado menor o base, como 7 es a 5.. Así­, a un madero que tenga 28 cm. de ancho, se le darán 20 cm. de grueso.

Materiala: Egurraren teknologia

Ez badago proportzionaltasun egokirik piezen garaieraren eta lodieraren artean, oso litekeena da piezak erraz asko arrailtzea. Si la altura de una pieza no guarda la debida proporción con su grueso, fácilmente puede quebrarse.

Materiala: Egurraren teknologia

Garaiera = landu gabeko eraikuntzaren neurri teorikoa + 40 mm Altura = medida teórica de construcción en bruto + 40 mm.

Materiala: Egurraren teknologia

375 eta 1.250 mm arteko garaiera eta 1.500 eta 2.250 mm arteko lodiera: Para las alturas de 375 a 1.250 y de anchura 1.500 a 2.250 =

Materiala: Egurraren teknologia

2.000 eta 1.650 mm arteko garaiera eta 375 eta 2.250 mm arteko lodiera: Para las alturas de 2.000 a 1.650 y de anchura 375 a 2.250 =

Materiala: Egurraren teknologia

eta zuzena edo okerra izan daiteke; b) idulkia leihoaren beheko aldeko gainazala da, karelaren garaiera mugatzen du eta leihoari eusten dio; c) leiho-zangoak leihoburuari eusten dioten muntagak dira, eta baoaren zabalera mugatzen dute. Puede ser rectilineo o curvilí­neo, b) La peana: superficie inferior que limita la altura del antepecho, y donde asienta la ventana, c) Las jambas: montantes que sostienen el dintel y limitan la anchura del hueco.

Materiala: Egurraren teknologia

Nahasterik ez izateko, beharrezkoa da zehaztea ematen dugun lehen neurria garaiera edo zabalera den. Para evitar confusiones, es necesario concretar si la primera medida es de altura o de anchura.

Materiala: Egurraren teknologia

Pertsianaren garaiera, cm-tan Altura de la persiana en cm.

Materiala: Egurraren teknologia

Garaiera 90- 95 cm Altura 90a 95 cm

Materiala: Egurraren teknologia

Garaiera 80-65 cm Altura 80 a 65ci

Materiala: Egurraren teknologia