kanal Bilatu kanal testuinguru gehiagotan

1
kanal > canal (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kanalak marka aktibatuko du retrace funtzioa baliogabetzeko. El canal activa la marca para cancelar la función retrace.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Kanalak erabiltzen duen ziklo-denboraren portzentajea. Porcentaje del tiempo de ciclo que utiliza el canal.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Kanalak blokeen prestaketarako erabiltzen duen ziklo-denboraren portzentajea. Porcentaje del tiempo de ciclo que utiliza el canal para la preparación de bloques.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

KANALAK, ARDATZAK ETA BURUAK CANALES, EJES Y CABEZALES.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Kanalak marka aktibatzen du ardatzak posiziora iritsi baino une bat lehenago. El canal activa la marca un tiempo antes de llegar los ejes a posición.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Kanalak marka aktibatzen du sinkronizazio-seinale baten zain dagoenean. El canal activa la marca cuando está esperando una señal de sincronización.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Kanalak buru hori G33 funtzioarekin erabiliko du buru jakin bat hariztatu nahi denean, eta G95 funtzioarekin, berriz, aitzinamendua programatzeko buru jakin baten kasuan. El canal utilizará este cabezal con laf unción G33, cuando interesa roscar un cabezal determinado, y con laf unción G95, para programa el avance en función de un cabezal determinado.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Kanalak marka aktibatuko du kontrol tangentzialen bat aktibo aktibo duenean. El canal activa la marca cuando tiene algún control tangencial activo.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Kanalak marka aktibatzen du PLCari jakinarazteko SFUN1etik SFUN4ra bitarteko erregistroetan buruaren abiadura berri bat dagoela hautatua. El canal activa la marca para indicar al PLC que hay seleccionada una nueva velocidad de cabezal en los registros SFUN1 a SFUN4.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Kanalak marka aktibatzen du bloke bilaketako modua aktibo dagoenean. El canal activa la marca cuando está activo el modo búsqueda de bloque.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua