bota Bilatu bota testuinguru gehiagotan

1
Botak.
Botak.
markatzeko hari > bota (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Metro batean edo bi metroan behin, zenbait lerro paralelo trazatu behar ditugu markatzeko hariarekin; bada, lerro horiek baliagarriak izango zaizkigu teilatuaren edozein zatitan lerroen eta teila ilararen artean beti tarte bera dagoela ziurtatzeko (11. irudia). Cada metro o dos metros se debería trazar con la bota una serie de lí­neas paralelas entre sí­ que sirvan para asegurarse que se tiene siempre la misma distancia entre dichas lí­neas y la hilada de tejas que se esté colocando, en cualquier parte de la misma (Fig. 11).

Materiala: Igeltserotza

Ganberaren mugak ezarriak ditugunean, trenkadak nondik nora eraikiko ditugun zehaztuko dugu markatzeko hariarekin. Una vez acotado se marcarán con la bota unas lí­neas por donde irán los tabiques.

Materiala: Igeltserotza

Xaflatuta ez dauden eta xaflatuko ez ditugun geletan edo korridoreetan zolarria ezarri behar dugunean, antzera jokatuko dugu berdingidak egiteko: lehenik, masa-lerroa botako dugu gelaren perimetro osoan; ondoren, lerroa zanpatuko dugu, eta, azkenik, nibel-puntuak markatuko ditugu. Aldez aurretik, markatzeko hariarekin zehaztuko dugu lerroa horman normalean, lurretik Cuando la solera se ha de echar en una habitación o pasillos que no estén ni se vayan a enchapar, la forma de obtener las maestras será similar: echar un cordón de masa en el perí­metro de la habitación; pisar el cordón; marcar distintos puntos de nivelado en el cordón guiándose de la lí­nea que, previamente se habrá marcado con la bota, utilizando un

Materiala: Igeltserotza

Erregela edo taula zintarriaren gainean jarriko dugu alde batean; beste aldean, berriz, markatzeko hariaz egindako marka hartu beharko dugu oinarri, eta tentuz eta adi-adi egin beharko dugu lan. En un lado la regla o tabla apoyará en el bordillo, pero en el otro habrá de guiarse por una marca realizada con la bota, debiendo hacerlo con tiento y mucho ojo.

Materiala: Igeltserotza

Hala, ezarritako nibel-lerroaren eta markatzeko hariaren nahiz zerra-ebakiaren arteko tarte jakin batean (gure kasuan 1 m) ezarri behar ditugu erregelak (16. irudia), eta harearen gainean, gora eta behera mugituko ditugu altuera egokia hartu arte (17. irudia). Así­ que, a la distancia elegida entre la lí­nea de nivel marcado con la bota y el corte de sierra -en este caso 1m.- se colocarán las reglas (Fig. 16), asentándolas sobre la arena y moviéndolas hasta que se obtenga la altura adecuada (Fig. 17).

Materiala: Igeltserotza

Xaflatu beharreko gela zarpiatuta dagoenean, gelaren izkinetara eramango ditugu nibelak, eta markatzeko hariarekin nibel-marka guztiak elkartuko ditugu (7. irudia) gelaren perimetro osoan. Una vez enfoscada la habitación a enchapar se trasladarán los niveles a las esquinas de las habitaciones uniendo las marcas de niveles con una bota (Fig. 7) en todo el perí­metro de la habitación.

Materiala: Igeltserotza

Markatzeko hariarekin ateetako hutsuneak ezartzeko puntuak zehaztuko ditugu, eta hutsune horiek kontuan hartzekoak izango dira zuinketa-prozesuan (3. irudia). El replanteo se hace colocando sobre las marcas que previamente se habrán realizado con la bota, dejando los huecos que han de ocupar las puertas (Fig. 3).

Materiala: Igeltserotza

2
bota > bota (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
1963 Bi pieza informalak, berokiak, kapak, botekin. Koktelerako soinekoak eta berokiak, parpailadunak. 1963 Conjuntos informales, abrigos, capas, con botas. Vestidos y abrigos de cóctel con encaje.

Materiala: Ehungintza liburuak