argitasun Bilatu argitasun testuinguru gehiagotan

1
argitasun > luminosidad (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gorputza zehaztuta dugunean, hurrengo urratsa kolorea, ehundura eta argitasuna ematea da. Cuando ya tenemos definido el cuerpo, el siguiente paso es dotarlo de colores, textura y luminosidad.

Materiala: Irudia

Eskala horretakoa baino neurri handiago bakoitzeko, objektiboan sartzen den argitasuna murrizten da. Por cada medida mayor de esta escala, se reduce la luminosidad que entra en el objetivo.

Materiala: Irudia

Eskala honetan, gehieneko irekiera eta gutxieneko argitasuna f 1.4 zenbakiari dagozkio; gehieneko argitasuna, berriz, f 32 zenbakiari. En esta escala, la máxima abertura y menor luminosidad corresponde a f 1.4 y la mí­nima abertura y máxima luminosidad corresponde a f 32.

Materiala: Irudia

Esate baterako, aurpegi baten argazkia ateratzen badugu, zati ilunek, ileak edo begiek adibidez argitasun txikia dute eta, beraz, eragin txikiago dute filmaren emultsioan. Por ejemplo, si sacamos la foto de un rostro, las partes oscuras, como el pelo o los ojos tienen una baja luminosidad y por tanto, afectan menos a la emulsión de la pelí­cula.

Materiala: Irudia

Laburbilduz, argitasun handiagoa dagoen tokian, gehiago erreakzionatzen du material sentikorrak eta ilundu egiten da. En resumen, allí­ donde afecta mayor luminosidad, el material sensible reacciona más y se oscurece.

Materiala: Irudia

Kasu honetan, beheko geruzan kolore sorta mugatua ematen da eta, gainetik, beste tonalitateak, azken emaitzari argitasuna ematen dioten kolorezko oso geruza finetan. En este caso, en la capa inferior se aplica una gama limitada de colores y por encima se aplica el resto de tonalidades, en capas muy finas de color, que aportan luminosidad al resultado final.

Materiala: Irudia

Hortaz, iluntasunaren eta argitasunaren artean argitasun-maila anitz dago, baina irudia erreproduzitzeko baliabideek (zinema, argazkigintza, pintura, etab.) mugatu egiten dituzte graduazio horiek, ez dutelako guztiak hautemateko ahalmenik. Por tanto, entre oscuridad y luz existen múltiples graduaciones de luminosidad, pero los medios de reproducción de la imagen (cine, fotografía, pintura, etc) limitan estas graduaciones porque no tienen capacidad para captarlas todas.

Materiala: Irudia

Irudikaturiko objektuak ez bezalako argitasuna du. Tiene distinta luminosidad que el objeto representado.

Materiala: Irudia