mecano Bilatu mecano testuinguru gehiagotan

1
mekano > mecano (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Sareak erabat zabaldu direnean, mekanora igo beharko dugu oholak jartzen hasteko. Irmo finkatuko ditugu, eta habexka aurreatezatuen eta gangatilen antolamendua prestatuko dugu. Una vez extendidas totalmente las redes, es el momento de subir al mecano a iniciar las tareas de distribución de los tableros, encajándolos de manera firme, preparando la distribución de las viguetas pretensadas y bovedillas.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Langileak ez dira mekanora igoko enkofratuko oholak jartzera, ezta ere enkofratu jarraituko forjatuetan (norabide bakarrekoetan nahiz erretikularretan) hormigoizko kasetoiak eta burdin piezak jartzera, aurretik forjatuetarako segurtasun-sare horizontalak finkatu gabe (469 eta 470. irudia). Los operarios no subirán encima del mecano a colocar los tableros de encofrado, así­ como los casetones de hormigón y la ferralla del forjado, en los forjados con encofrado continuo (unidireccional o reticular), mientras no se coloquen las redes de seguridad horizontales para forjados (fig. 469 y 470).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

10 m-ko luzera eta 1,10 m-ko zabalera izan behar dute, eta mekanoaren goialdetik erortzen den langile bati eusteko gai izan behar dute. Sus dimensiones serán de 10 metros de longitud por 1,10 m. de anchura y serán de fibras capaces de resistir una caí­da del trabajador desde la parte superior del mecano.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Jarraian, bi langilek mekano guztian zehar zabalduko dute sarea, lehen azaldutako bitarteko osagarrietatik, mailak habeen hondoetako gidarien gainetik pasatuz. En ese momento, dos operarios procederán a extender la red por todo el mecano desde los medios auxiliares descritos anteriormente, pasándolas sobre las guías de los fondos de las vigas.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Jarraian, forja inklinatuetarako perimetro-babesa muntatzeko prozesua azalduko dugu; forjaren mekanoa muntatu aurretik egin behar da. A continuación vamos a desarrollar el proceso de montaje de la protección perimetral de un forjado inclinado, que vamos a ejecutar "antes" de comenzar a montar el mecano del forjado.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Mekanoa muntatu ahala (habeak, sopandak eta eskorak erabiliz), 8 mm-ko lodiera duen kako bat jarriko da eskora bakoitzean (471473 irudiak). Hau da, metro batetik behin gutxi gorabehera. Conforme se vaya montando el mecano (con vigas, sopandas y puntales), se dejará instalado en cada puntal un gancho de 8 mm. de espesor (fig. 471 a 473), es decir, los ganchos irán introducidos cada metro aproximadamente.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan