puntal Bilatu puntal testuinguru gehiagotan

1
eskora > puntal (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kakoek txerri-buztanaren itxurakoakizan behar dute (471. irudia) eta eskoren zuloetan sartuko dira, langilea lurretik iristen den altuera handieneean. Los ganchos serán de tipo "rabo de cochinillo" (fig. 471) y serán alojados en los agujeros de los puntales a la mayor altura que llegue el operario apoyado desde el suelo.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Sareak zabaldu ondoren, kakoak eskoretan finkatuko dira soka perimetrala erabiliz (474. irudia). Una vez desplegadas las redes, se irán fijando a los ganchos dispuestos en los puntales, a través de su cuerda perimetral (fig. 474).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Eskorak erabili behar dira. Se utilizarán los puntales.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Balkoi, terraza eta forjatuen ertzetako asto-aldamioetan babes-ekipamendu kolektiboak jartzea ezinezkoa bada, langileek segurtasun-arnesa erabili beharko dute. Arnesa forjatuan txarrantxatutako eskora batean finkatuko da, langileak forjatuaren ertzera iristeko moduko tartea bakarrik utzita, erori ez daitezen. En caso de que no sea posible instalar una protección colectiva como hemos visto anteriormente durante el uso de andamios de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjado, los operarios utilizarán un arnés de seguridad sujetos a un puntal que se habrá arriostrado a los forjados, dejando la distancia justa para que los trabajad

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Mekanoa muntatu ahala (habeak, sopandak eta eskorak erabiliz), 8 mm-ko lodiera duen kako bat jarriko da eskora bakoitzean (471473 irudiak). Hau da, metro batetik behin gutxi gorabehera. Conforme se vaya montando el mecano (con vigas, sopandas y puntales), se dejará instalado en cada puntal un gancho de 8 mm. de espesor (fig. 471 a 473), es decir, los ganchos irán introducidos cada metro aproximadamente.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Sarea forjatuko eskoren kaleen artean finkatu ondoren, enkofratzeko oholak, burdin piezak eta obrako kasetoiak jarriko dira (476. irudia). Una vez colocada la red entre las calles de puntales del forjado, se procederá a colocar los tableros de encofrado, la ferralla y los casetones de obra (fig. 476).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Hala, metalezko eskora batzuen errendimendua 300 erabilerakoa dela esaten denean, horien bizitza baliagarriari dagokionez, 300 alditan "jar" daitezkeela esan nahi da, hau da, batez beste eta mantentze-lan egokia eta arrunta izanda, 300 aukera daudela eskorak erabiltzeko, bai obra berberean edo bai beste batzuetan, eta, oro har, era askotako lanak egiteko. Así­, cuando se dice que el rendimiento de unos puntales metálicos es de 300 usos, se afirma que tienen una útil" target="_blank">vida útil de 300 "puestas", es decir que, por termino medio y con un entretenimiento adecuado y normal, cabe esperar que puedan ser empleados en 300 ocasiones, en la misma o diferentes obras, generalmente para la realización de trabajos diferentes.

Materiala: Neurketa eta aurrekontuak

2
puntal > puntal (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Zulatzeko makina erradialen modelo batzuek puntal deitu ohi zaion bigarren zutabe bat dute. Algunos modelos de taladradora radial incorporan una segunda columna, comúnmente denominada puntal.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

puntalaren gidaria guía del puntal

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa