landare Bilatu landare testuinguru gehiagotan

1
landare > planta (263 testuinguru)
eu testuak es testuak
Landare materiala ezartzerakoan, landare eta hazi hobetuak erabiltzea justifikatzen du eta nekazaritza modernoko teknikak aplikatzen ditu. Implanta el material vegetal justificando el uso de plantas y semillas mejoradas y aplicando las técnicas de la agricultura moderna.

Materiala: Nekazaritza

(1) Inguruko klimari edafologiari, topografiari eta baliabide hidrikoei buruzko datuak interpretatu eta prozesatzea eta horiek landarean duten eragina baloratzea, zer-nolako laboreak ezarri zehazteko. (1) Interpretar y procesar los datos climáticos, edafológicos, topográficos y de recursos hídricos de la zona valorando su influencia sobre la planta para determinar el tipo de cultivo que se ha de implantar.

Materiala: Nekazaritza

2.7.2. Landare gordailuak 2.7.2. Plantas en depósito

Materiala: Nekazaritza

Gure landareen beharrak zein diren. Necesidades de nuestras plantas

Materiala: Nekazaritza

Landareak hasierako baldintzetara egokitzea. Adecuación de las plantas a las condiciones iniciales.

Materiala: Nekazaritza

Landareen sustraiek ura oxigenoa eta elementu mineralak behar dituzte, eta horiek errazago aurki daitezke gainazalean ingurune sakonetan baino. Las raíces de las plantas necesitan agua oxígeno y elementos minerales que se encuentran más fácilmente disponibles cerca de la superficie que en zonas más profundas.

Materiala: Nekazaritza

Gaztaroan landarea oparo ageri da, nahiz eta ezer produzitu ez. En la juventud la planta tiene una vegetación exuberante y una producción nula.

Materiala: Nekazaritza

Pubertaroan hosto sistemak landarearen beharrak asetzeko adina karbono hidrato ekoizten du eta fruitua emateko behar diren erreserbako substantziak biltzeari ekiten dio. En la pubertad el sistema foliar logra producir los suficientes hidratos de carbono para cubrir las necesidades de la planta e inicia la acumulación de sustancias de reserva necesarias para la fructificación.

Materiala: Nekazaritza

Helduaroan begetazioa eta produkzioa orekatuta daude, baldintza begetatibo onenetan baitago landarea En la madurez existe un equilibrio entre la vegetación y la producción, por poseer la planta las óptimas condiciones vegetativas.

Materiala: Nekazaritza

Zahartzaroan landarearen gaitasun begetatiboa oso txikia da, erabateko nekeak hartzen du eta, azkenik, zuhaitza hil egiten da. En la vejez la planta posee una capacidad vegetativa muy reducida, llegando al agotamiento y, finalmente, a la muerte del árbol.

Materiala: Nekazaritza

2
landare > vegetal (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Animalietatiko eta landareetatiko produktu ugari dago eta, algekin batera, jatorri desberdineko hainbat osagai biltzen dituzten produktu komertzialak egiteko erabiltzen dira. Existen numerosos productos de origen animal y vegetal que junto con las algas

Materiala: Nekazaritza

Lurretik zenbat eta gertuago egon, ilargiak landareetan duen eragina orduan eta handiagoa da. La acción de la luna sobre los vegetales aumenta con su proximidad a la tierra

Materiala: Nekazaritza

landareen osasuna prebentzio neurrien bidez mantentzea, esaterako, parasitoei nahiz gaixotasunei aurre egingo dieten espezie eta barietate egokiak aukeratzea (...)". “el mantenimiento de la salud de los vegetales mediante medidas preventivas, como la elección de especies y variedades apropiadas que resistan a los parásitos y a las enfermedades (…)”.

Materiala: Nekazaritza