muerte Bilatu muerte testuinguru gehiagotan

1
heriotza > muerte (28 testuinguru)
eu testuak es testuak
Iragarritako heriotzek eta ezusteko heriotzek (atentatuen edo trafiko istripuen ondorioz gertatuak, adibidez) ez dute erantzun bera eragiten. Una muerte anunciada no provoca la misma reacción que una muerte imprevista, como, por ejemplo, las derivadas de un atentado o de un accidente de tráfico.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Heriotza gertatu denetik bi eta lau urtera, bestelako bizimodua hasi daiteke, pentsatzeko eta sentitzeko modu berriekin. Hala ere, bakardade-sentimendua izaten da oraindik. Entre los dos o los cuatro años posteriores a la muerte puede empezarse una nueva forma de vida, con nuevas formas de pensar y sentir, aunque el sentimiento de soledad suele permanecer.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Heriotzarekin lotutako erantzukizun-sentimenduak izatea. Tener sentimientos de responsabilidad por la muerte.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Heriotza gertatu denetik hilabete edo urte batzuk igaro ondoren, min bizia eta negarra oraindik agerian izaten dira; erruduntasuna eta norbere burua gaitzestea, pentsamendu obsesiboak, bakardadea eta isolamendua ere izaten dira, hil den pertsona berreskuratzeko itxaropenari uko egitearen ondorio gisa. Pasados unos meses o unos años después de la muerte, en el que sigue el dolor intenso y el llanto, con culpas y autorreproches, pensamientos obsesivos, soledad y aislamiento como consecuencia de la renuncia a la esperanza de recuperar a la persona muerta.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Heriotza) Muerte)

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Goiko aldean, eskuinean, jaiotza-urtea adieraziko da, eta ezkerrean heriotza-urtea. En la parte superior derecha se indica la fecha de nacimiento y, a la izquierda, la muerte.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Musika tristeak (adibidez, Albinioniren Adagioa; Griegen Peer Gynt, Mandoaren heriotza; Chopinen Tristura) bilatu ditzakegu, eta triste dauden eta negarrez ari diren haurren argazkiekin alderatu. Buscar músicas tristes (como el Adagio, de Albinoni; La muerte del asno, Peer Gynt, de Grieg; Tristeza, de Chopin), y compararlas con fotos de niños y niñas que están tristes y lloran.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

"Heriotza horiek zuzenean daude erlazionaturik antibiotikoen erantzun ez-eraginkorrarekin, gaixoek mikrobio-erresistentzia zutelako" dio Sanitaten txostenak. "Esas muertes están directamente relacionadas con la respuesta ineficaz a los antibióticos, provocada por la resistencia microbiana que sufrían los enfermos", indica el informe de Sanitat.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Jaio berrien %5ek du sortzetiko anomaliaren bat, eta horiexek izaten dira jaio ondoko aldian izaten diren heriotzen %20en arrazoi nagusia. Hasta un 5% de los recién nacidos presenta algún tipo de anomalía congénita, y éstas son causa del 20% de las muertes en el perí­odo postnatal.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Eric Claptonen Tears in Heaven abestiak samurtasun- eta esperantza-sentimenduak eragiten ditu, eta oso egokia da heriotzaren gaiari edo beste gai transzendental batzuei buruz aritzeko haurrekin. La canción de Eric Clapton Tears in Heaven es una audición que proyecta sentimientos de ternura y esperanza, y es una canción muy adecuada para los niños para explicar temas trascendentales como la muerte.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

heriotza > muerte (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
Espainian, tabakoaren kontsumoak eragiten dituen heriotzak heriotza-tasa orokorraren % 14 dira urtean. En España, la muerte debida al consumo de tabaco supone un 14 % de la tasa de mortalidad general en un año.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Heriotza horien heren bat heriotza goiztiarrak izan ziren, 35 urte eta 64 urte bitarteko pertsonengan gertatu baitziren. Un tercio de estas muertes fueron prematuras, ya que sucedieron en personas entre los 35 y los 64 años de edad.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Heriotza horietako gehienak gizonezkoen artean gertatu ziren, baina asko ari dira ugaritzen emakumezkoen heriotzak ere. La mayoría de estas muertes ocurrieron en hombres, aunque los fallecimientos de mujeres están experimentando un incremento notable.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Melanomak metastasia eragiten du azkar; diagnostikoaren ondorengo hilabeteetan heriotza eragin dezake. El melanoma origina metástasis rápidamente, pudiendo provocar la muerte, en los mese siguientes al diagnóstico.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Tratamendua berehala eman behar da; bestela, heriotza eragin dezake. El tratamiento debe ser inmediato ya que en caso contrario puede producirse la muerte.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Horregatik, SHOCK hori gertatu eta berehala ez bada odoljarioa geratu eta galduriko odola ordezten, HERIOTZA etortzen da. Por ello, si al poco tiempo de producirse el SHOCK, no se consigue parar la hemorragia y reponer la sangre perdida, se produce la MUERTE.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Berehalako heriotza da, bat-batean gertatzen dena. Batzuetan modu naturalean gertatzen da eta beste batzuetan bihotzeko gaixotasun baten ondorioz (gaixotasun hori ezaguna izan edo ez). Es una muerte rápida que se produce de forma súbita, a veces de manera natural o como consecuencia de una enfermedad cardiaca conocida o no.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Oso toxikoakSubstantzia eta prestakin hauek oso kantitate txikian arnasten, irensten edo larruazalean barrena sartzen badira, ondorio akutuak edo kronikoak eragin ditzakete, baita heriotza ere. Muy tóxicosLas sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea en muy pequeña cantidad puedan provocar efectos agudos o crónicos e incluso la muerte

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

ToxikoakSubstantzia eta prestakin hauek kantitate txikian arnasten, irensten edo larruazalean barrena sartzen badira, ondorio akutuak edo kronikoak eragin ditzakete, baita heriotza ere. TóxicosLas sustancias y preparados que, por inhalación ingestión o penetración cutánea en pequeñas cantidades puedan provocar efectos agudos o crónicos e incluso la muerte

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

KaltegarriakSubstantzia eta prestakin hauek arnasten, irensten edo larruazalean barrena sartzen badira, ondorio akutuak edo kronikoak eragin ditzakete, baita heriotza ere. NocivosLas sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea puedan provocar efectos agudos o crónicos e incluso la muerte

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan