variedad Bilatu variedad testuinguru gehiagotan

1
barietate > variedad (129 testuinguru)
eu testuak es testuak
3.2.4. Sagarrondo barietateak 3.2.4. Variedades de manzano

Materiala: Nekazaritza

3.2.5. Madariondo barietateak 3.2.5. Variedades de peral

Materiala: Nekazaritza

3.2.6. Mahatsondo barietateak 3.2.6. Variedades de viña

Materiala: Nekazaritza

Zer espezie barietate eta txertaka landatuko ditugun Especies, variedades y patrones que vamos a plantar

Materiala: Nekazaritza

Gainera, logikoa denez, zein espeziez eta zein barietatez ari garen, aireko zatiarekiko erlazioa nolakoa den eta ondoko landareen gertutasuna eta mota zein diren, sustrai sistema halakoa edo holakoa izango da. Además, como es lógico, el sistema. radicular también depende de la especie y variedad de que se trate, de la relación con la parte aérea y de la proximidad y tipo de plantas adyacentes.

Materiala: Nekazaritza

txertatutako landareak direla; txertakak jartzen duela sustrai sistema eta txertaka, askotan, aireko zatiaren edo barietatearen espezie berekoa ere ez dela. Son plantas injertadas, en las que el sistema radicular lo aporta el patrón, que en muchos casos ni siquiera es de la misma especie que la parte aérea o variedad

Materiala: Nekazaritza

Espezie bakoitzak eta barietate bakoitzak bere adar fruitu emaile bereziak ditu, eta hori zehazteko kontuan izan behar da urtebeteko edo gehiagoko lanburda, brindila edo adar mistoen gainean sortu diren: Cada especie y cada variedad tiene sus ramas fructíferas particulares, según se produzcan sobre lamburdas, brindillas, ramas mixtas de uno o más años:

Materiala: Nekazaritza

Aldi horien iraupena honako hauek baldintzatzen dute: espezieak barietateak txertakak, formazio sistemak eta kimaketa motak. La duración de estos periodos es función de la especie la variedad el patrón, el sistema de formación y el tipo de poda

Materiala: Nekazaritza

Lore begiak agertzen dira. Barietateen arabera gutxi-asko hazitako ezkatak eta hostoak bereiztean ikusten dira. Aparición de los botones florales, que son visibles al separarse las escamas y las hojas más o menos desarrolladas según las variedades

Materiala: Nekazaritza

ESPEZIEA ETA BARIETATEA ZENBAIT KASUTAN ESPECIE Y VARIEDAD EN ALGUNOS CASOS

Materiala: Nekazaritza