nutriente Bilatu nutriente testuinguru gehiagotan

1
elikagai > nutriente (22 testuinguru)
eu testuak es testuak
Bihotz-taupada bakoitzean, odola organismo osora zabaltzen da, eta, hala, oxigenoa eta elikagaiak garraiatzen ditu zelula guztietara. Con cada latido del corazón, la sangre es enviada a todo el organismo, transportando oxí­geno y nutrientes a todas las células.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Oso txikiak badira ere, kapilarrak zirkulazio-aparatuko zatirik garrantzitsuenetarikoa dira, haien bitartez iristen baitira elikagaiak eta oxigenoa zeluletara. Aunque son diminutos, los capilares constituyen una de las partes más importantes del aparato circulatorio, porque a través de ellos se envían los nutrientes y oxí­geno a las células.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Gure organismoari elikagaiak eta oxigenoa ematen dizkio, arnas aparatuarekin batera lan eginez. Proporciona oxí­geno y nutrientes a nuestro organismo, trabajando con el aparato respiratorio.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Kapilarretan dagoen bitartean, odol-fluxuak oxigenoa eta elikagaiak bidaltzen dizkie organismoko zelulei, eta hondakinak biltzen ditu. Mientras está en los capilares, el torrente sanguí­neo envía oxí­geno y nutrientes a las células del organismo y recoge los materiales de desecho.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Digestio-aparatuaren osagaiek elkarrekin batera lan egiten dute, helburu bera lortzeko: jaten diren elikagaiak prestatzea hesteetako mukosan zehar xurgatzeko; xurgatu ondoren, organismo guztira banatzen dira, eta zelula guztien mantenugai bihurtzen dira. Los componentes del aparato digestivo trabajan en conjunto con un fin común, preparar el alimento ingerido para que sea absorbido a través de la mucosa intestinal a fin de que se distribuya por todo el organismo y sirva como nutriente a todas las células.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Sintoma-multzo bat da: mantenugaiak, bitaminak, mineralak, ura eta beste elementu batzuk gaizki xurgatzeak ematen dituen sintomak dira. Elikagaiak gaizki digeritu direlako edo hesteetako xurgapen-azalera gutxitu delako gerta daiteke. Son un conjunto de sí­ntomas debidos a una absorción defectuosa de los nutrientes, vitaminas, minerales, agua y etc. que puede ser debido a una mala digestión de los alimentos, a una disminución de la superficie de la absorción intestinal

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Obulu heldua Fallopioren tronpan zehar joaten da umetokian ezarri arte; hango hormak handituak daude hormonen eraginez, eta beharrezko elikagai guztiak dituzte. Horregatik, obulu ernaldua hartzeko habia goxoa osatzen dute. El óvulo maduro se desplaza a través de la trompa de Falopio para acomodarse en el útero, cuyas paredes, agrandadas por los efectos de las hormonas y con todos los nutrientes necesarios, forman un nido acogedor para recibir al óvulo fecundado.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Elikagaiei esker, honako hauek lor ditzakegu: Los nutrientes nos permiten:

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Elikagaiak eta hondakinak garraiatzen ditu. Transporta nutrientes y desechos.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Janariak bizitzeko beharrezko diren elikagaiak ditu, baina baita elikatzen ez duten arren ezaugarriak ematen dizkion substantziak ere, hala nola koloratzaileak eta lurrinak. Los alimentos contienen nutrientes necesarios para la vida, además de otras sustancias no nutritivas como los colorantes, aromas, etc. que los caracterizan.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

2
nutriente > nutriente (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Elikadura-araudiak honela definitzen ditu elikadura-osagarriak: "ohiko dieta osatzea helburu duten elikadura-produktuak, nutrienteen edo eragin nutrizionala edo fisiologikoa duten beste substantzia batzuen iturri kontzentratuak, forma bakun edo konbinatukoak eta modu dosifikatuan merkaturatuak, hau da, kapsulak, pastillak, tabletak, pilulak eta antzekoak, hauts-bolatxoak, likido-anpoilak, tanta-kontagailuak dituzten botilak eta antzekoak, kantitate txikitan hartu beharrekoak". La normativa alimentaria existente define a los complementos alimenticios como “ los productos alimenticios cuyo fin sea complementar la dieta normal y consistentes en fuentes concentradas de nutrientes o de otras sustancias que tengan un efecto nutricional o fisiológico, en forma simple o combinada, comercializados en forma dosificada, es decir cápsulas,

Materiala: Lurringintza eta kosmetika naturala

Elikadura orekatua eginez gero, organismoak behar bezala funtzionatzeko behar dituen nutrienteak eskuratzen dira, eta, beraz, azala eta haren anexuak osasuntsu egoten dira. Una alimentación equilibrada proporciona los nutrientes necesarios para asegurar un normal funcionamiento del organismo, y en consecuencia una piel y anexos saludables.

Materiala: Lurringintza eta kosmetika naturala

Nutrienteen ekarpen gehigarriak ez du izan behar jatorduen edo dieta orekatuaren ordezkoa. Dieta horrek, oro har, hauek izan behar ditu: El aporte adicional de nutrientes no debe sustituir una comida o una dieta equilibrada, la cual en lí­neas generales debe incluir:

Materiala: Lurringintza eta kosmetika naturala

Adin ertaineko helduek zenbait urtetan nutriente espezifikoen dosi handia hartzearen inpaktu biologikoa ez da bizi osoan, dieta orekatu bat eginez, nutriente ugari hartzearen parekoa. Las altas dosis de nutrientes especí­ficos en adultos de mediana edad durante un periodo de varios años no tienen un impacto biológico equivalente a la ingesta de toda la vida de un amplio número de nutrientes en una dieta equilibrada.

Materiala: Lurringintza eta kosmetika naturala

Umeek, nutrienteren bati alergia diotenek (bitaminei, gantz-azidoei, mineralei) eta digestio-aparatuari lotutako zenbait gaixotasun dituztenek ez lituzkete hartu behar produktu osagarriak. Los productos complementarios están contraindicados en niños, personas alérgicas a algún nutriente ( vitaminas, ácidos grasos, minerales) y determinadas enfermedades relacionadas con el aparato digestivo.

Materiala: Lurringintza eta kosmetika naturala

Produktu osagarriek eragiten dituzten ondorio txarrak haien nutrienteen osaera kualitatibo eta kuantitatiboaren, hartutako dosiaren eta administrazio-denboraren araberakoak dira. Los efectos adversos que pueden ocasionar los productos complementarios dependerán de la composición cualitativa y cuantitativa de nutrientes, la dosis ingerida y el tiempo de administración del producto complementario.

Materiala: Lurringintza eta kosmetika naturala

Oso zaila da zehatz kalkulatzea behar diren nutrienteen (eguneroko janarian dauden bitaminak, mineralak eta zuntza) kantitatea eta oreka, eta are zailagoa da modu pertsonalizatuan egitea. Es muy difí­cil calcular de manera exacta la cantidad y el equilibrio de los nutrientes necesarios: vitaminas, minerales y fibra que hay en la ingesta que realizamos cada día, y más aún hacerlo de forma personalizada.

Materiala: Lurringintza eta kosmetika naturala

mantenugai > nutriente (13 testuinguru)
eu testuak es testuak
Orekatua izan behar du, hau da, mantenugai guztiak (lipidoak, proteinak eta karbohidratoak) behar den proportzioan izan behar ditu. Ser equilibrada, es decir, que los distintos nutrientes (lí­pidos, proteí­nas e hidratos de carbono) estén presentes en relación adecuada.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Bihotzak garraiatzen ditu oxigenoa eta beharrezko mantenugaiak organismoko zelula guztietara, eta, aldi berean, CO2-a eta hondakinak jasotzen ditu zelula horietatik, gero kanporatzeko. El corazón se encarga de transportar oxí­geno y los nutrientes necesarios, a todas las células del organismo y a la vez, recoge de estas células el CO2 y las sustancias de desecho, para luego expulsarlas al exterior.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Bihotzak oxigenoa eta mantenugaiak eskuratzen dituenean, arteria-odola bena-odol bihurtzen da. Bena-odol hori 2 bena koronariotan zehar ateratzen da bihotzetik, eta horiek, berriz, bakoitza bere aldetik, eskuineko aurikulan amaitzen dira, SINU KORONARIOA deituriko gune batean, zehazki beheko kaba bena amaitzen den lekuaren azpian. Cuando el corazón ya ha recogido el oxí­geno y los nutrientes la sangre arterial se ha transformado en sangre venosa que sale del corazón a través de 2 venas coronarias que van a desembocar de manera independiente en la aurí­cula derecha, en una zona llamada SENO CORONARIO que se encuentra justo debajo de donde desemboca la vena cava inferior.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Oso hodi meheak dira, eta oso ugariak gorputzean. Haien pareta ENDOTELIO mehe batek osatzen du, eta haietan substantzia ugari sartu eta irtetea ahalbidetzen du; horri esker, odoleko gasen eta mantenugaien trukea kapilar hauetan egiten da. Son infinidad de vasos muy finos cuya pared está formada por un fino ENDOTELIO que va a permitir que diversas sustancias entren y salgan de estos vasos por ello, el intercambio de gases y nutrientes de la sangre tiene lugar a nivel de los capilares.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Kapilarrak arterietatik eratzen dira. Arteria horiek askotan zatitzen dira: lehenik ARTERIOLAK eratzen dituzte, eta gehiago zatitzean, KAPILARRAK sortzen dira. Gero, gasak eta mantenugaiak trukatu ondoren, bata bestearekin elkartzen dira berriro kapilar horiek, gero eta hodi handiagoak sortuz: lehenik BENULAK sortzen dira, eta gero, BENAK. Los capilares se originan a partir de arterias que se ramifican enormemente formando primero, ARTERIOLAS que continúan ramificándose para originar los CAPILARES que después de intercambiar gases y nutrientes se van juntando unos con otros originando vasos cada vez mayores que originan primero, Ví‰NULAS y luego VENAS.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Aortaren adar bakoitza dagokion organora iristen denean, asko zatitzen da: lehenik ARTERIOLAK sortzen dira, eta gero, KAPILARRAK. Azken hauetan egiten da gasen eta mantenugaien trukea, eta arteria-odola bena-odol bihurtzen da. Cuando cada rama de la aorta llega a su órgano correspondiente se ramifica enormemente originando primero ARTERIOLAS y después CAPILARES en los que tendrá lugar el intercambio gaseoso y de nutrientes, de manera que la sangre que ha llegado arterial se convierte en venosa.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

KILOAK mantenugai ugari ditu (GLUKOSA, AMINOAZIDOAK eta GANTZ-AZIDOAK). Horiek heste-pareta zeharkatzen dute, ZELULEK erabili ahal izan ditzaten. El QUILO es muy rico en nutrientes (GLUCOSA, AMINOíCIDOS y íCIDOS GRASOS) que atraviesan la pared del intestino para ser utilizados por las Cí‰LULAS.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Heste meharreko digestioa amaitzen da mantenugairik ez duen KILOA heste lodiko HESTE ITSURA iristen denean La digestión del intestino delgado finaliza cuando el QUILO sin nutrientes llega al CIEGO del intestino grueso.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Heste lodiko digestioa mantenugairik ez duen KILOA heste lodira iristen denean hasten da. Une horretan, heste lodia uzkurtu eta erlaxatu egiten da, eta kiloak aurrera egiten du. La Digestión del Intestino Grueso comienza cuando el QUILO sin nutrientes entra en el intestino grueso, que en ese momento experimenta contracciones y relajaciones para producir su avance.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Kanpo-arnasketaren bidez sartu den O2-a organismoko zelula guztietara iristen da odolaren bidez. Zeluletan, BARNE-ARNASKETA egiten da, hau da, METABOLISMO ZELULARRA. Metabolismoan, zelulek mantenugaiak erretzen dituzte (adibidez: El O2 que ha penetrado a través de la respiración externa se dirige a todas las células del organismo a través de la sangre para que tenga lugar la RESPIRACIÓN INTERNA, que es en realidad el METABOLISMO CELULAR, en el que las células queman los nutrientes (ej:

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

mantenugai > nutriente (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Tenperatura-jaisgailua izozte azkarra lortzeko erabiliz gero, produktuaren barrualdeak –18 ºC-ko tenperatura hartzen du erdigunean, 4 ordu baino gutxiagoan. Horrela, makrokristalak eratzea eragozten da. Makrokristalek zelula arteko mintzak haustea eragiten dute, bai eta hezetasuna (saltsak) eta mantenugaiak galtzea ere (4.1. eta 4.2. irudiak . Utilizando el abatidor de temperatura para congelación rápida se llega a una temperatura de –18 ºC en el corazón del producto en un tiempo inferior a 4 horas, evitando así la formación de macrocristales de congelación, que conducen a la rotura de las membranas intercelulares y a la pérdida de humedad (jugos y nutrientes (figuras 4.1 y 4.2).

Materiala: Ostalaritza

Produktuaren osaera (mikroorganismoen hazkuntza eragiten duten mantenugaiak mikrobioen aurkako osagai naturalak, entzima aktiboak). La composición del producto (nutrientes disponibles para el crecimiento de mi-croorganismos, presencia de componentes antimicrobianos naturales, existencia de enzimas activas).

Materiala: Ostalaritza

Askotan, esterilizazio-prozesua baldintza onenetan eta arreta handiz egiten ez bada, elikagaiak asko hondatzen dira eta mantenugai asko galtzen dituzte. En muchas ocasiones, el empleo de condiciones de esterilización produce graves deterioros y pérdidas de nutrientes si no se realiza en óptimas condiciones y con sumo cuidado

Materiala: Ostalaritza

Hutsean egosteak zenbait alderdi onuragarri ditu: platerak osatzen dituzten elikagaien ezaugarri organoleptikoak nabarmentzen dira; janariak hobeto digeritzen dira, gantz gutxirekin presta baitaitezke; mantenugaiak hobeto kontserbatzen dira beste egosketa mota batzuetan baino, ez baitira oxidatzen; eta elikagaien higiene-baldintzak oso onak dira, gutxi manipulatzen direlako eta hutsean daudelako, airerik gabeko ingurune batean. La cocción al vacío resalta las características organolépticas de los alimentos que conforman los platos existe una mejora de la digestibilidad al poder cocinar con poca grasa se conservan mejor los nutrientes que en los otros tipos de cocciones al no existir una oxidación de los mismos y se aumentan las condiciones higiénicas de los alimentos al recibir éstos poca manipulación y permanecer al vacío, es decir, en ausencia de aire

Materiala: Ostalaritza

3
mantenugai > nutriente (35 testuinguru)
eu testuak es testuak
ura eta mantenugaiak xurgatzea; ura eta mantenugaiak zirkulatzeko bide izatea; bere ehunetan erreserbak biltzea. absorber agua y nutrientes servir de vía de circulación del agua y nutrientes acumulación de reservas en sus tejidos

Materiala: Nekazaritza

Mantenugai edukia. Contenido en nutrientes

Materiala: Nekazaritza

Haize babes bizidunen arazoa zera da: laboreei lehia egiten diete ura mantenugaiak eta argia erakartzeko orduan. El problema de los cortavientos vivos, es que hace competencia al cultivo en agua nutrientes y luz

Materiala: Nekazaritza

Mantenugai edukia: Contenido de nutrientes

Materiala: Nekazaritza

Planteatzen den eragozpen nagusia kostua da, dakarren kostu handia, baina hori erabat konpentsatzen da landareen garapenean igartzen den hobekuntza eta bizkortasunarekin; bai eta dagokion garaian mantenugaiak sakonean lurperatu eta homogeneoki banatzeko orduan lortzen den erosotasun eta perfekzioarekin ere. El principal reparo que se plantea, el elevado coste que supone, queda claramente compensado por el mejor y más rápido desarrollo de las plantas y por la comodidad y perfección que se consigue en esta época en el reparto, enterrado en profundidad y homogénea distribución de los nutrientes

Materiala: Nekazaritza

Medeagarrien eta mantenugaien ekarpenak, une honetan, oinarrizko hiru helburu hauek ditu: La aportación de enmiendas y nutrientes en este momento tiene tres objetivos fundamentales:

Materiala: Nekazaritza

HEa baliagarria da egitura egonkortzeko eta EDMOa, berriz, mantenugaien ekarpen bizkor bat da landarearentzat El HE sirve para estabilizar la estructura y la MOFD es un aporte rápido de nutrientes para la planta

Materiala: Nekazaritza

Hasteko, kontuan izan behar da, legez, nitrogeno ongarriketaren muga hektareako eta urteko, 170 kg dela; beraz, komenigarria izango da gorotzari analisi bat egitea lurzoruari eman aurretik, kilo bat gorotzeko zenbat nitrogeno fosforo eta potasio ematen ari garen jakiteko. Hala, alde batetik, baimenduta dagoen baino nitrogeno gehiago ez ematea lortuko dugu eta, bestetik, eman beharreko fosforo eta potasio ekarpen mineralak ekonomizatu eta lurzoruak mantenugaien mailarik egokiena edukitzea lortuko dugu. De partida hay que tener en cuenta que la restricción legal de abonado de nitrógeno/Ha y año, se sitúa en 170 kg por lo que será conveniente realizar un análisis al estiércol antes de aportarlo al suelo y saber cuanta cantidad de nitrógeno, fósforo y potasio estamos aportando por kilogramo de estiércol, logrando así no aportar más cantidad de nitrógeno del permitido y economizar los aportes minerales de fósforo y potasio a aportar para alcanzar los niveles óptimos de nutrientes en el suelo

Materiala: Nekazaritza

4- Lurzoruaren analisiak emandako emaitzetan oinarrituz, behar diren mineralak emango dizkiogu lurrari, bai pH-a zuzentzeko bai mantenugaiak orekatzeko, aurreko puntuan adierazi dugun bezala. 4- En base a los resultados del análisis del suelo aportaremos los minerales necesarios. tanto para corregir el PH, como para equilibrar los nutrientes tal como hemos comentado en el punto anterior.

Materiala: Nekazaritza

Bestalde, garrantzitsua da, halaber, lerroa belarrik gabe mantentzea, zeren eta, lehen urteetan batez ere, ura eta mantenugaiak erakartzeko lehian sar daiteke belarra eta hori ekidin beharra dago. Por otro lado es también importante mantener la fila sin hierba ya que en especial durante los primeros años hemos de eliminar la competencia por el agua y los nutrientes que nos puede presentar la hierba

Materiala: Nekazaritza