potencia Bilatu potencia testuinguru gehiagotan

1
potentzia > potencia (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Eroale baten sekzioa kalkulatzeko, xede-aparatuaren potentziatik abiatzen gara, eta haren adierazpena hau da: Para el cálculo de la sección de un conductor partimos de la potencia del aparato al cual va destinado, cuya expresión es:

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

d) Potentziarena. d) Potencia.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Argi-errendimendua ia hiru aldiz handiagoa, eta potentzia-xurgapena, eskuarki, txikiagoa; 3.200 lm-eko argi-fluxua ematen du 35 W-ko potentziaz soilik. Un rendimiento luminoso casi tres veces superior, con una absorción de potencia normalmente inferior; proporciona un flujo luminoso de 3 200 lm con tan solo 35 W de potencia.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Zer lanpara-motak ematen du 3.200 lumeneko gutxi gorabeherako argi-fluxua 35 W-ko potentziaz? ¿Qué tipo de lámpara proporciona un flujo luminoso de aproximadamente 3.200 lm con 35 W de potencia?

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Potentziaren mantentze-errelea Relé de mantenimiento de potencia

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

d) Fusibleak gehienez jasan dezakeen potentzia. d) La potencia máxima que puede soportar el fusible.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Ez da konektatu behar instalazio elektrikorako kalkulatu dena baino potentzia handiagoa duen aparaturik. No se debe conectar ningún aparato de mayor potencia que para la que se ha calculado la instalación eléctrica.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Potentzia elektrikoa bero-potentzia bihurtzen dute. Transforman la potencia eléctrica en calorí­fica.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Tenperatura jakin batzuen gainetik eta azpitik, aire-girogailuak potentzia osoan jarduten du. Por encima y por debajo de ciertas temperaturas el climatizador funciona a plena potencia.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Luzagarriek gehienezko potentziaren bi adierazle dituzte beti, bata bildu gabeko tutuarekin, altuena, eta bestea, bildutako tutuarekin. Las alargaderas siempre tienen dos indicaciones de potencia máxima, una con manguera desenrollada, la más alta, y la otra con la manguera enrollada.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

potentzia > potencia (18 testuinguru)
eu testuak es testuak
Instalatuko diren hargailuen izenen zerrenda eta haien potentzia. Relación nominal de los receptores que se prevea instalar y su potencia.

Materiala: Ur bero sanitarioko instalazioak

Potentzia-mugarik gabe Sin lí­mite de potencia

Materiala: Ur bero sanitarioko instalazioak

100 kW baino gehiagoko potentzia instalatua duten industria-instalazioak. Instalaciones industriales con potencia instalada superior a 100 kW.

Materiala: Ur bero sanitarioko instalazioak

25 kW baino gehiagoko potentzia instalatua duten lokal bustiak. Locales mojados con potencia instalada superior a 25 kW.

Materiala: Ur bero sanitarioko instalazioak

5 kW baino gehiagoko potentzia instalatua duten kanpo-argiztapeneko instalazioak. Instalaciones de alumbrado exterior con potencia instalada superior a 5 kW.

Materiala: Ur bero sanitarioko instalazioak

Egin zirenean proiektua behar izan zuten eta, aldatu ondoren, aurreko proiektuan aurreikusitako potentziaren %50 gainditzen duten instalazioak handitzeko. Las ampliaciones de instalaciones que requirieron proyecto originalmente y que, al ser modificadas, superen el 50 % de la potencia prevista en el proyecto anterior.

Materiala: Ur bero sanitarioko instalazioak

(4) Potentzia instalatuaren %50ari baino gehiagori eragiten diona izango da aldaketa edo konponketa nabarmena. (4) Se entenderá como modificación de importancia o reparación de importancia la que afecte a mas del 50 por 100 de la potencia instalada.

Materiala: Ur bero sanitarioko instalazioak

Instalazioaren erabileraren tipifikazioan egiten den edozein aldaketa, zorrotzagoa bada, aldaketa nabarmentzat hartuko da, instalatutako potentziari eutsi arren. Cualquier cambio en la tipificación del uso de la instalación a otro que resulte mas exigente, aún manteniéndose la potencia instalada se considerará como una modificación de importancia

Materiala: Ur bero sanitarioko instalazioak

(1) Aldez aurretiko proiektua behar izan zuen instalazioak, baina hurrengo handitzeetan (hau barne), ez du gainditu aurkeztutako azken proiektuan aurreikusitako potentziaren %50. (1) La instalación requiso proyecto con anterioridad pero en ampliaciones sucesivas incluyendo esta, no se supera el 50% de la potencia prevista en el último proyecto presentado.

Materiala: Ur bero sanitarioko instalazioak

(2) Aldez aurretiko proiektua behar izan zuen instalazioak, baina hurrengo handitzeetan (hau barne), aurkeztutako azken proiektuan aurreikusitako potentziaren %50 gainditu da. (2) La instalación requiso proyecto con anterioridad y con esta ampliación, se supera el 50% de la potencia prevista en el último proyecto presentado.

Materiala: Ur bero sanitarioko instalazioak

potentzia > potencia (82 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ateak kontsumituko duen batez besteko potentzia da: Se Traduce en la potencia media que la puerta va a consumir:

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

pila baten tentsioa hilabete batean zehar, baso batean mende batez bizi izandako otsoen kopurua; uhin baten potentzia elektromagnetikoa frekuentzia-hein batean, lursail baten altuera itsas mailarekiko eta abar. el voltaje de una pila a lo largo de un mes, el número de lobos de un bosque a lo largo de un siglo, la potencia electromagnética de una onda en un rango de frecuencias, la altura de un terreno sobre el nivel del mar, etc.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

berretzailearen balioa lortzeko, bihurtu beharreko zenbakia zati 2aren potentzia handiena egin behar da, eta zatiketaren emaitza 1 eta 2 artekoa izango da. Para obtener el valor del exponente, dividimos el número a convertir entre la mayor potencia de 2 posible, de tal manera que el resultado de la división esté comprendido entre 1 y 2.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Etengabe karga-tentsioa sortzen duen potentzia-sistema. Sistema de potencia que genera tensión de carga permanentemente.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Konfigurazio aurreratua eta potentzia-interfazea. Configuración avanzada e interfaz de potencia.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Igorritako potentziaren eta jasotakoaren arteko aldea, ekipoetan, lineetan edo beste transmisio-gailu batzuetan izaten diren galerengatik gertatzen dena (dB-tan neurtzen da). Diferencia entre la potencia trasmitida y la recibida debida a pérdidas en los equipos, lí­neas u otros dispositivos de transmisión (medida en dB).

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

potentzia handia kontsumitzen duten beste elementu elektriko batzuk konektatzean eta deskonektatzean gertatzen dira; esaterako, berogailuak, labeak, etab. Son producidos cuando se conectan y desconectan otros elementos eléctricos que consumen una gran potencia, como calentadores, hornos, etc.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Jatorrizko PCan, 65 W-eko potentzia emateko gai ziren, eta 200 W-ekoa AT modeloan. En el PC original eran capaces de entregar una potencia de 65 W y en el modelo AT de 200 W.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Seinaleztatzeko eta informazioa igortzeko bide desberdinak erabiltzen ditu, eta horrek sistemari malgutasun eta potentzia handia ematen dio. Uso de vías separadas para la señalización y para la transferencia de información, lo que confiere al sistema en su conjunto una gran flexibilidad y potencia.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Merkatuari begiratzen badiogu, "ultrarinak" direla esan daitekeen ekipoak ditugu: kilo bat inguru pisatzen dute, mahai gaineko ekipoen antzeko potentzia dute, 15 eta 17"-ko TFT pantaila, 4/3 eta 16/9 pantaila-formatuak, kalitate handiko multimediak, hainbat ordutarako autonomia eta abar; azken finean, erabiltzaile bakoitzari kartara egindako eramangarriak ditugu. Echando un vistazo al mercado, encontramos equipos que podemos decir "ultraligeros", con un peso alrededor de un kilo, equipos con potencia similar a los de sobremesa, tamaños de pantalla TFT de 15 y 17", formatos de pantalla de 4/3 y 16/9, multimedia de alta calidad, autonomía de varias horas, etc., en definitiva, un portátil a la carta para cada perfil de usuario.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

potentzia > potencia (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Batezbesteko xahutze-potentzia miliwattetan neurtzen da, eta TTL familia logikoaren kasuan, 10 mW-ekoa da gutxi gorabehera. La potencia media disipada se mide en milivatios (mW) y para la familia lógica TTL este valor es aproximadamente 10 mW.

Materiala: