neke Bilatu neke testuinguru gehiagotan

1
neke > fatiga (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Horren arrazoia da, konpresio prismatikoarekin batera, beste okerdura-esfortzu batzuk ere sortzen direla. Zehazki, neke konposatua sortzen da, eta gilbordura esaten diogu (ikusi 1.098. irudia). Ello es debido a que la compresión llamada prismática va unida a esfuerzos complementarios de curvamiento, por lo que la fatiga compuesta originada, se denomina flexopresión o pandeo (fig. 1098).

Materiala: Egurraren teknologia

Egur batzuek erresistentzia handia dute, nekeari edo lanari aurre egiteko bereziki, koherentzia, zuntzezkotasuna eta egitura direla medio; beste batzuek, berriz, higaduraren aurkako erresistentzia dute; beste batzuek, presioaren aurkakoa; etab. º Hay maderas muy resistentes, especialmente en sentido de fatiga o trabajo, debido a su coherencia, fibrosidad, y estructura; otras, son resistentes al desgaste; otras, a la presión, etc.

Materiala: Egurraren teknologia

Hortik ondoriozta dezakegu, egurrezko piezaren lodiera handitzen badugu, bernoak neke txikiagoari aurre egin behar diola, eta nekea txikiagoa dela bernoaren ebakidura handiagotzen dugunean ere. De este gráfico podemos deducir, que: si se aumenta el grueso de la madera, disminuye la fatiga que ha de soportar el perno; y que esta fatiga es también menor, si se aumenta la sección del perno.

Materiala: Egurraren teknologia

Neke espezifikoa edo haustura-koefizientea kalkulatzeko, jo behar da karga jarri aurretik lauak diren ebakidurek lau jarraitu behar dutela deformazioaren ondoren, eta elastikotasun-modulua konstantea dela. La fatiga especí­fica o coeficiente de rotura, se calculará sobre la hipótesis de que las secciones planas antes de la carga, permanezcan planas después de la deformación, y de que el módulo de elasticidad permanezca constante.

Materiala: Egurraren teknologia

Kalkulatzeko zer diametro izan behar duten bernoek eta zenbat berno behar ditugun egurrezko piezak behar bezala jasateko trakzioak eragiten duen nekea, jo behar dugu Para efectuar el cálculo que nos dará el diámetro y número de pernos necesarios para soportar en buenas condiciones la fatiga que origina la tracción a que trabaja la pieza, procederemos como sigue:

Materiala: Egurraren teknologia

F dela D diametroko bernoak jasan dezakeen luzetarako esfortzua, eta b dela erdiko piezaren lodiera. Bada, hau da ertzetako presio edo nekea (ikusi 1.104.B irudia): Si suponemos que F es el esfuerzo longitudinal capaz de resistir un perno de diámetro D, y que b es el grueso de la pieza central, la presión o fatiga en los bordes Khm (fig. 1104-B) será:

Materiala: Egurraren teknologia

Oro har, badakigu zer P kargari eutsi behar dion guztira muntaiak eta, hortaz, kalkulatu egin dezakegu zenbaterainoko erresistentzia jasan dezakeen D diametroko bernoak. Adibidez, burdinaren eta egurraren buruaren arteko ertzetako Khm presio edo nekea 120 kg/cm2-koa bada, hau da emaitza: Como generalmente nos dan la carga total P que tiene que sufrir la unión, hallaremos la resistencia que puede soportar un perno de un diámetro dado D, sabiendo que la presión o fatiga en los bordes entre el hierro y madera por testa, Khm, es de 120 Kg./cm2. Tendremos:

Materiala: Egurraren teknologia

Flexio-lana egiten duenez gero bernoak eta nekea ezin denez gero izan lan-koefiziente onargarria baino handiagoa 1.000 eta 1.500 kg/cm2 artekotzat hartzen dugu lan-koefiziente onargarria, egiaztatu egin behar dugu adierazpen hau: Como el perno trabaja a flexión, y su fatiga no ha de exceder del coeficiente de trabajo admisible (que suele tomarse de 1.000 a 1.500 Kg./cm2.), es preciso que se verifique la siguiente expresión:

Materiala: Egurraren teknologia

2
neke > cansancio (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lanean eta beste jarduera batzuetan oinetako erosoak eta egokiak erabiltzean, oinetako arazoak prebenitzen dira eta nekea murrizten. La utilización de calzado cómodo y apropiado durante el trabajo y otras actividades previene alteraciones en los pies y reduce el cansancio.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Hezurrak loditzea da. Horrek hezurretako min handiak eragiten ditu; horrez gainera, argaltzea, astenia (nekea) eta asaldura neurologikoak eragiten ditu, lotura-zuloak estutzearen ondorioz. Es el engrosamiento de los huesos, que provoca fuertes dolores óseos junto con adelgazamiento, astenia (cansancio) y alteraciones neurológicas que son debidas al estrechamiento de los agujeros de conjunción.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Helduen kasuan, ERRAKITISMOA deitzen zaio gaixotasun honi. D bitaminaren faltak eragiten du (izan ere, bitamina horrek Ca eta P xurgatzen laguntzen du), eta eragiten dituen sintomak hauek dira: bizkarreko mina, muskuluetako nekea eta bizkarrezurra, toraxa, pelbisa eta larruazalaren desitxuratzeak. En la edad adulta se denomina RAQUITISMO que suele deberse a falta de vitamina D (favorece la absorción de Ca y P) y sus sí­ntomas son; dolores de espalda, cansancio muscular y deformaciones de la columna vertebral, tórax, pelvis y piel.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

(Normalean tuberkulosiarekin batera ondoeza eta nekea eragiten duten beste gaixotasun batzuk ere agertzen dira). (Normalmente la tuberculosis va asociada a otras enfermedades que provocan malestar general y cansancio general).

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Hepatitisaren sintomak era askotakoak dira; batzuetan ez du sintomarik ematen, beste batzuetan min horia (ikterizia) izaten da (larruazalaren eta mukosen kolore horia), nekea, gibeleko mina eta abar. Los sí­ntomas de la hepatitis son muy variados, en ocasiones son asintomáticos, otras veces cursan con ictericia (color amarillo de piel y mucosas), cansancio, dolor en el hí­gado, etc.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Ez dugu amorrurik, urduritasunik edo nekerik adierazi behar. No mostrar rabia, ansiedad o cansancio.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Pertsonak ezin du bere nekea gainditu, fisikoa nahiz psikikoa; azkenik, akituta egoten da, eta horrek eragina du bere eguneroko jardueretan. El individuo no logra recuperarse de su cansancio, tanto fí­sico como psí­quico, y llega a un estado de agotamiento con repercusión en sus actividades cotidianas.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta