zurtoin Bilatu zurtoin testuinguru gehiagotan

1
Altzairuzko zurtoinak
Altzairuzko zurtoinak
zurtoin > vástago (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Zurtoinaren bitartez, fluido frigorifikoaren igarotzea kontrolatzen du. Mediante el vástago, controla el paso del fluido frigorí­fico.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Tenperatura handi samarra bada (horrek esan nahi du lurrungailuan likido hozgarri gutxi dagoela), P1 handia izango da, P2ren gainetik egongo da eta erregulazio-malgukiak amore emango duenez gero, zurtoina jaitsi egingo da eta balbula irekiko du, eta, horrela, fluido frigorifikoaren emariak igarobide handiagoa izango du. Si la temperatura es relativamente alta, lo cual es indicativo de que en el evaporador hay poco lí­quido refrigerante, la P1 será alta, superará la P2 y el muelle de regulación cederá, de forma que el vástago baje abriendo la válvula, y de este modo dar un mayor paso para el caudal del fluido frigorí­fico.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Zurtoina Vástago

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Bihurkina kirtenetik kolpekatzen denean, punta sartu nahian edo errematxe bat edo antzekoren bat kendu nahian, ahoa eta kirtena hondatzen ari gara, eta zurtoina behartzen eta hausteko arriskua sortzen. Cuando se golpea al destornillador por el mango pretendiendo clavar la punta o bien quitar un remache, etc. estamos dañando la boca, el mango y forzando el vástago con riesgo de rotura.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

zurtoin > vástago (35 testuinguru)
eu testuak es testuak
Zurtoin horrek berak transmitituko dizkio aitzinamendu-mugimenduak zulagailuari. El mismo vástago transmite los movimientos de avance al taladro.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Gilbordura, zurtoinarena, 32 Pandeo, efecto en el vástago, 32

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Aitzinamendu-mugimenduetarako fresa-buru baskulagarrira zurtoinaren bidez lotutako unitate oleopneumatiko bat erabiltzen da. Para el avance se utilí­za una unidad oleoneumatica fijada por el vástago al cabezal de fresado basculante.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Abio-posizioan zurtoina kanporatuta dago. En la posición inicial, el vástago se halla extendido.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Behin piezak jarritakoan, zurtoinari barrurantz sartzeko agintzen zaio (4/2 balbula, pausagunean dagoen atzeranzko malgukiduna), eta, harekin batera, erreminta-etxeari eta erreminta berari. Hala, mekanizatu beharreko piezen ertzen luzera osoan desplazatuko da eta alakatu egingo du. Una vez colocadas las piezas, se manda la entrada del vástago (válvula 4/2. con muelle de retroceso en posición de reposo) y del portaútil, junto con la herramienta, y se desplaza a lo largo de las aristas de las piezas a mecanizar, realizándose así­ el achaflanado.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Zurtoinaren kremailera-formako luzapenak aitzinamendu-palankako pinoian engranatuko du, eta, hala, aitzinamendu-indarra eta abiadura transmitituko ditu. La prolongación del vástago en forma de cremallera engrana en el piñón de la palanca de avance y transmite de esta forma la fuerza y la velocidad de avance.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Dosifikazio geldorako seinalea iritsitakoan, ibiltarterik luzeeneko zurtoina aterako da eta betetze-balbula itxi egingo du bigarren ibiltarterik laburrenak zehaztutako balioarekin. Al llegar la señal para la dosificación lenta sale el vástago con la carrera más larga y cierra la válvula de llenado hasta el valor determinado por la segunda carrera más corta.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Jarraian, 4 zilindroaren zurtoina kanporatu egingo da eta materiala betetze-andelera eramango du. 1 zilindroak betetze-andela birarazi eta aurrerantz bultzatuko du. Seguidamente sale el vástago del cilindro 4 y conduce el material al depósito de relleno, el cual gira y avanza impulsado por el cilindro 1.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Falka batekin irteten den zurtoinak (urdina) espekak ireki eta malguki bidezko euskailua askatzen du. El vástago (azul) que sale con una cuña abre las excéntricas, liberando la sujeción por resorte.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Zilindro pneumatikoak pieza behar bezala jasoko du zurtoin baten bidez, eta garraio-arrapala batean utziko du. El cilindro neumático levanta la pieza, mediante un vástago de forma adecuada y la deposita sobre una rampa de transporte.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

2
zurtoin > tallo (14 testuinguru)
eu testuak es testuak
Egun batzuk geroago, hostoak edota loreak agertzen dira eta halako “zurtoin” bat sortzen da ernamuina zegoen lekuan. Unos días más tarde aparecen las hojas y/o flores y se forma una especie de “tallo que nace del lugar donde estaba la yema

Materiala: Nekazaritza

Zurtoin hori aldi begetatiboan hosto eta ernamuin berriak emanez hazten da; belarkara edo soilik hein batean lignifikatua izaten da, eta kimu esaten zaio. Este “tallo , que va creciendo durante el período vegetativo dando hojas y nuevas yemas normalmente herbáceo o sólo en parte lignificado, se llama brote

Materiala: Nekazaritza

Aipatutako sistema guztietan, landareak zangan jarri aurretik atal zimurtu edo deshidrataturik ikusten badugu, sustrai masa edo sustrai lurdunak uretan jarriko ditugu zurtoinek tentetasuna berreskuratu arte En cualquiera de los sistemas citados, antes de colocar las plantas en zanja si viéramos partes arrugadas o deshidratadas, sumergiremos la masa radicular o los cepellones en agua hasta que los tallos recuperen la turgencia.

Materiala: Nekazaritza

Erraboilak eta zurtoinak Bulbos y tallos

Materiala: Nekazaritza

artoaren zurtoina zurkaitz gisa baliatuko du babarrunak. el tallo del maíz hará de tutor para la alubia.

Materiala: Nekazaritza

sustraixkak (hazitik zuzenean sortzen diren aldi baterako 2 edo 3 sustrai eta behin betiko sustraiak (zurtoinaren lehen adabegitik eta, lurzoruaren ezaugarriak zein diren (hezetasuna sakontasuna tenperatura ), kopuru handi edo txikiagoan sortzen direnak. raíces embrionales (2 o 3 raíces temporales surgidas directamente de la semilla y raíces definitivas (nacidas del primer nudo del tallo y en número variable en función de las características del suelo (humedad. profundidad temperatura .).

Materiala: Nekazaritza

Zurtoina: Tallo:

Materiala: Nekazaritza

Zurtoina ez da loditzen. El tallo también llamado caña, no presenta crecimiento en grosor

Materiala: Nekazaritza

Zorroak zurtoina inguratzen du (zorroa zurtoinaren gainean itxita edo irekita egon daiteke). La vaina es la parte que abraza al tallo (pudiendo la vaina estar cerrada o abierta sobre el tallo

Materiala: Nekazaritza

Zorroak, zurtoinarekiko lotunean zurtoina besarkatzen duten belarritxo batzuk ditu. Belarri horiei aurikula deitzen zaie eta espezie bakoitzak aurikula mota bana du. La vaina en el punto de inserción con el tallo presenta unas orejuelas que se abrazan al tallo llamadas aurículas características de cada especie

Materiala: Nekazaritza