bandeja Bilatu bandeja testuinguru gehiagotan

1
Labean erabiltzen den ohiko erretilu
Labean erabiltzen den ohiko erretilu
erretilu > bandeja (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
beira-arasa desegokiak; zomorro eta karraskarien aurkako babesik eza; zurezko erretiluak edo garbitu ezinezko materialezkoak erabiltzea; beira-arasa hoztuak ez izatea produktuek krema, esne-gaina edo gorringoa dutenean. vitrinas no apropiadas; falta de protección contra los insectos y roedores; empleo de bandejas de madera o materiales no lavables; ausencia de vitrinas refrigeradas cuando los productos elaborados lleven cremas, natas o yemas.

Materiala: Gozogintza

Egoera onean dagoen arraina duen erretilu bat onespenik gabeko produktuen tokian. Una bandeja con pescado en buen estado en el sitio de producto no conforme.

Materiala: Bezeroen aurrean edariak eta janariak prestatzeko eta zerbitzatzeko oinarrizko teknikak

Azkenean, soldatu bi erdiak erretilu bero baten laguntzaz. Al final soldar las dos mitades con la ayuda de una bandeja caliente.

Materiala: Gozogintza

Estali nahi ez badugu, ezarri bonboia plastikoa duen erretilu batean eta jaso sardexka makotuta, nukleoa ez arrastatzeko eta oinarriaren bustidura ez deformatzeko; utzi kristalizatzen. Si no lo queremos rebozar, depositar el bombón sobre una bandeja con plástico y levantar el tenedor en forma arqueada para no arrastrar el núcleo y deformar el bañado de la base, dejar cristalizar.

Materiala: Gozogintza

Erabiliko ditugun materialak askotarikoak dira, hasi paper lisoetatik eta enpresaren anagrama dutenetaraino, hasi parpailak dituzten kartoizko erretiluetatik eta plastikozkoetaraino, tartean paper plastifikatuz edo metalizatuz estalitako kartoia dagoela. Los materiales que vamos a emplear son diversos desde los papeles lisos hasta los que contienen al anagrama de la empresa desde las bandejas de cartón con su correspondiente blonda castra las de materiales plásticos pasando por el cartón recubierto de papeles plastificados o metalizados.

Materiala: Gozogintza

Sulfurizatutako paper zurizko erretiluak estali eta dotorezia ematen dieten blonda plastifikatu eta metalizatuak... Las biondas que cubren y dan elegancia a las bandejas de papel blanco, sulfurizado, plastificadas y metalizadas.

Materiala: Gozogintza

Erretilu angeluzuzenean, pastelen pisuaren araberako tamainakoan, formatu bereko blondarekin. En bandeja rectangular, del tamaño acorde al peso de los pasteles, con blonda del mismo formato.

Materiala: Gozogintza

Gainetik, kartoizko zerrenda batzuk tolestuta eta erretiluaren muturretara helduta ezarriko ditugu, paperak pastelaren gainazal itsaskorra uki ez dezan eta bertara itsatsita gera ez dadin, horrek pastelaren itxura hondatuko bailuke. Colocar por encima unas tiras de cartón dobladas y sujetas por los extremos de la bandeja para evitar que el papel pueda tocar en la superficie pegajosa del pastel y pegarse al mismo con el consiguiente deterioro de la presencia del pastel.

Materiala: Gozogintza

Unean bertan hartzeko badira, paperezko ezpainzapi pare batez hartu; bestela, blondadun kartoizko erretiluan edo plastikoan ezarri, dendako paperaz bildu eta lotu. Si es para tomar en el momento, tomarlo con un par de servilletas de papel; si es más cantidad, colocar sobre bandeja de cartón con blonda o sobre plástico, envolver con el papel del establecimiento y atar.

Materiala: Gozogintza

Erretilu biribilean, paperak produktua uki ez dezan; dendako paperean bildu eta lotu. En bandeja redonda de cartón para que el papel no toque sobre el producto, envolver en papel del establecimiento y atar.

Materiala: Gozogintza

2
erretilu > bandeja (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Behin plantulak lortuta, oso gazteak direlarik (bi kotiledoi edo benetako hosto bat), erretiluetara edo turba zokorretara berraldatzen dira. Una vez obtenidas las plántulas, siendo muy jóvenes (dos cotiledones o una hoja verdadera), se repican a bandejas o tacos de turba

Materiala: Nekazaritza

Erretiluak substratuarekin En bandejas con sustrato

Materiala: Nekazaritza

Bestalde, erretiluetako hutsarte edo albeoloen tamaina turba zokorrena baino txikiagoa denez, zera egin beharko da: Por su parte, las bandejas debido al pequeño tamaño de sus huecos o alvéolos en comparación con los tacos de turba exigirán:

Materiala: Nekazaritza

Badaude polietileno beltzezko erretilu malguak. Existen bandejas flexibles de polietileno negro.

Materiala: Nekazaritza

Normalean turba zokorretara edo albeolo handiko erretiluetara berraldatzen dira. Normalmente se repican a tacos de turba o a bandejas de alvéolos grandes.

Materiala: Nekazaritza

Erretiluetan tanta jariorik egotea saihestu behar da, eta horretarako tanta jario guneen azpian pasabide huts bat utzi daiteke, edo mikroihinztaketa mugikorreko sistema mekanikoak erabili. Debe evitarse el goteo sobre las bandejas o bien dejando un pasillo vacío bajo los puntos de goteo, o bien usando sistemas mecánicos de microaspersión móvil.

Materiala: Nekazaritza

Babestutako hazitegiko (berotegian landarea kanpoan landatzeko erabili behar badugu, landatu baino egun batzuk lehenago erretiluak jasotzea edo ekartzea komeni da. Cuando usemos planta de semillero protegido (en invernadero para plantar en el exterior, conviene recibir o traer las bandejas procedentes del semillero unos días antes de plantar.

Materiala: Nekazaritza

Hala, egun pare batean landarea aklimatatzeko aukera izango dugu landatu aurretik; horretarako, erretiluak kanpoko leku babestu batean utzi besterik ez dugu egin beharko. En un par de días podemos aclimatar la planta antes de plantarla, simplemente dejando las bandejas en el exterior en un lugar resguardado.

Materiala: Nekazaritza

Zokorrak ondo bustita egon behar dira erretilutik atera eta landatzeko unean: Los tacos deben estar bien mojados en el momento de sacarlos de la bandeja para plantar:

Materiala: Nekazaritza

Makina batzuek erretilu bat izaten dute dosifikagailuen azpian jartzeko eta, ereiteko makinaren gurpila eskuz biratuz gero, ereiteko operazio bat simula daiteke. En algunas maquinas se dispone de una bandeja que se coloca debajo de los dosificadores, y haciendo girar manualmente la rueda de la sembradora se simula una operación de siembra

Materiala: Nekazaritza