hosto Bilatu hosto testuinguru gehiagotan

1
hosto > hoja (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
eta izerdi gordina hostoetara eroaten duten hodiak dira nagusi. Kolore argia du bereizgarri, Predominan en ella los vasos que conducen la savia bruta hasta las hojas, y se distingue por su coloración clara.

Materiala: Egurraren teknologia

Begiratu batean bereizten da lantzeko egokia den egurra. Hain zuzen ere, egokia bada, forma erregularra du enborrak; diametroaren garapena normala da; azala osorik dago, arrail edo tarterik gabe; adaburua indartsua da, bereziki, goiko aldean, adarretan; adarrak hazkunde betean daude, eta hostoak oparo dituzte; eta hostoak udazken-amaierara arte irauteko moduan daude. Se conoce a simple vista que su madera es apta para ser trabajada, cuando el tronco presenta una forma regular, su diámetro un desarrollo normal, y su corteza está entera, sin grietas ni separaciones; su copa vigorosa, especialmente en la parte alta donde las ramas, en plena vegetación, tienen

Materiala: Egurraren teknologia

Hauek dira hostoen sintoma nagusiak: Los principales sí­ntomas que presentan las hojas son:

Materiala: Egurraren teknologia

Era berean, landareen izerdia substantzia urtsua da, mantenugaitan aberatsa, eta lurretik xurgatzen dute landareek. Xurgatzen dutenean, izerdi gordin edo goranzko izerdi izena du. Zurezko hodietatik hodiak ezberdinak dira, espeziearen arabera (ikusi 5.A, 5.B eta 5.C irudiak), hostoetara igotzen da, eta, fotosintesiaren ondorioz, izerdi hil edo landu edo beheranzko |Del mismo modo, la savia de las plantas es una sustancia acuosa, rica en elementos nutritivos, que las raí­ces de la planta absorben del terreno, y se llama savia bruta o ascendente, que sube hacia las hojas por los vasos leñosos (distintos según la especie, figuras 5-A, B y C), donde se transforma por fotosí­ntesis en savia muerta, elaborada o descendent

Materiala: Egurraren teknologia

Oxigenoak ere osatzen du izerdia. Eguzkiaren laguntzaz, bizia ematen die oxigenoak zuhaitzei, eta adarrak, hostoak eta fruituak gararazten eta erarazten ditu. La savia se compone también de oxí­geno, que, con la ayuda del sol, da la vida al árbol, originando el desarrollo y formación de ramas, hojas y frutos.

Materiala: Egurraren teknologia

Zuhaitzen organo garrantzitsu bat eratzen dute hostoek, airea eta karbonoa hartzeaz arduratzen baitira bizitzeko, landareek ezinbestekoa dute airea eta karbonoa; landareen birikak dira. Las hojas forman un órgano importante del árbol, encargado de tomar el aire y el carbono, sin el cual el vegetal no podría vivir; son los pulmones de la planta.

Materiala: Egurraren teknologia

2
hosto > hoja (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Pasta horiek xafla fin edo hostoak osa ditzaten, beharrezkoa da luzatzea eta xaflatze eta toleste bidez nahastea, halako moldez non orearen eta gantzaren geruzak edo xaflak tartekatzen diren. Para que estas pastas tengan la caracterí­stica de formar finas láminas u hojas, es necesario el estirado para su mezcla por medio de la laminación y el plegado, de forma que se vayan intercalando las capas o láminas de masa y materia grasa.

Materiala: Gozogintza

3.- Gehitu gelatina hostotan, aldez aurretik beratuta. 3º.- Añadir gelatina en hojas, previo remojo.

Materiala: Gozogintza

Irin arolegiak elastizitaterik gabeko ore hilak sortzen ditu, hostorea hautsi egiten da, ikusgarritasuna galtzen du, pí¬ezak ez dira garatzen edo bolumen txikia hartzen dute, kontserbazio-aldia laburragoa da eta ez du behar adinako hostorik. Una harina con poca fuerza produce masas muertas sin elasticidad, el hojaldre se rompe, pierde vistosidad, las piezas no desarrollan o tienen poco volumen, el periodo de conservación es más corto y carece de hojas suficientes.

Materiala: Gozogintza

Tenplatutako estalki-kartutxo batez eta hasierako lodiera egokiaz, paperean edo plastikoan errotuluak, zuhaitzak, hostoak, hesiak, apaingarriak, etab. osatzen dira. Con un cartucho de cobertura al temple y de grueso de salida apropiada, se van formando sobre papel o plástico, rótulos, árboles, hojas, vallas, decoraciones, etc.

Materiala: Gozogintza