soto Bilatu soto testuinguru gehiagotan

1
soto > bodega (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
* AVIH animalia sotoan; zehaztu zenbakia, mota eta pedigria, baita pisua eta kaiolaren neurriak ere. Oharra: bidaiariko eta zerbitzuko avih kode bakarra sar daiteke * AVIH animal en bodega; especifique numero, tipo y pedigrí­, así­ como peso y dimensiones de la jaula. Nota: solo se puede introducir un código avih por pasajero y servicio

Materiala: Amadeus programa. Apunteak

BIKE bizikleta sotoan; zehaztu zenbakia BIKE bicicleta en bodega; especifique numero

Materiala: Amadeus programa. Apunteak

MASKOTAK: bizirik dauden konpainiako animaliak dira, hala nola zakurrak, katuak eta txoriak. 6 kg baino gutxiago pisatzen badute, normalean kabinan bidaiatzen dute (Iberian, 8 kg); bestela, hegazkineko sotoan bidaiatzen dute. MASCOTAS: son animales vivos de compañía como perros, gatos, pájaros... Como norma general viajan en cabina si el animal no pesa más de 6 Kg (Iberia 8Kg); en caso contrario viajan en la bodega del avión.

Materiala: Amadeus programa. Apunteak

12 kg-ko txakur bat sotoan eramateko eskaria, kaiolaren neurriekin, x segmenturako eta x bidaiariarentzat. Petición para un perro en bodega de 12Kg, con las dimensiones de la jaula, para segmento y pasajero x.

Materiala: Amadeus programa. Apunteak

hegazkinaren gorputza da, eta tripulazioaren kabinak, bidaiarienak eta sotoak osatzen dute. es el cuerpo del avión donde se encuentran las cabinas de la tripulación, de los pasajeros y la bodega.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Animaliak kabinan edo sotoan eramatea. Transporte de animales en cabina o bodega.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Bidaiariak bere gurbildun aulkia eramaten badu, ekipajearekin batera fakturatzen da (sotoan joango da), eta aulki bat eskatuko dugu fakturazioko salmahaitik hegazkinera joateko; halaber, beste eskari bat egingo dugu aulkia sotoan eramateko. En el supuesto que el pasajero lleve su propia silla de ruedas, esta se facturaría con el equipaje (viajaría en la bodega) y haríamos una petición de silla desde el mostrador de facturación hasta el avión y otra para trasportar la silla en bodega.

Materiala: Amadeus programa. Apunteak

Kasu horretan, sotoko sailari ematen zaio jatorrizko eskaera. En este caso el original se entrega en el departamento de bodega.

Materiala: Sukaldaritzako prozesuak