prestaketa Bilatu prestaketa testuinguru gehiagotan

2
prestaketa > preparación (13 testuinguru)
eu testuak es testuak
Pase-eremuarekin zuzenean lotuta dagoen prestaketa- eta egosketa-eremua Una zona de preparación y cocción comunicada directamente con el pase.

Materiala: Ostalaritza

Ezkerretik eskuinera: prestaketa-eremua eta pase-eremua, zuzenean komunikatuta (McDonald's); hanburgesak eta nuggetak berotan edukitzeko labea (McDonald’s). De izquierda a derecha: zonas de preparación y pase comunicadas directamente (McDonald’s), horno de mantenimiento para hamburguesas y nuggets de McDonald’s

Materiala: Ostalaritza

Prestaketa-eremua edo eraldaketako gela hotza Zona de preparación o cuarto frío de transformación:

Materiala: Ostalaritza

Beraz, prestaketa-lokalak, biltegiak garbiketa-gelak eta ekoizpenekoak bai eta sukaldeko ekipamendu espezifikoen kokapena ere, aurrez proiektatzen dira, eskura dagoen azaleraren baitan sistemaren funtzionamendua optimizatzeko. Por lo tanto, el conjunto de los locales de preparaciones, depósito, lavado y producción, como la ubicación de los equipos específicos de cocina serán proyectados con el fin de optimizar el funcionamiento del sistema dentro de la superficie disponible.

Materiala: Ostalaritza

Ez dago inongo arau idatzirik prestaketarako zenbat langile behar diren adierazten duenik, kalkulu horretan hainbat faktorek eragiten baitute: No hay ninguna norma escrita que defina la cantidad de recursos humanos necesarios para la preparación, ya que este cálculo dependerá de algunos factores como:

Materiala: Ostalaritza

Elikagaiak prestatzean edo aurretiaz elaboratzean, sukaldaritza-produktuak elaboratzean, egosketak egitean eta elaborazioak hoztean sor daitezkeen arriskuak tenperatura egokiak erabiliz kontrolatzen eta zaintzen dira: prestaketa- eta hozte-tenperaturak sistema hotzean, eta elaborazio- eta egosketa-tenperaturak, sistema beroan. Los peligros que se derivan en la preparación o preelaboración de alimentos en la elaboración de productos culinarios, en la cocción y en el enfriamiento de elaboraciones se controlan y vigilan mediante el manejo correcto de las temperaturas de preparación y enfriamiento en frío, y de elaboración y cocción, en caliente.

Materiala: Ostalaritza

Produktuak manipulazio-eremuan egoten diren denbora prestaketarako ezinbestekoa denera murriztea. Reducir el tiempo de permanencia de productos en la zona de manipulación al mínimo imprescindible para su preparación.

Materiala: Ostalaritza

Prestaketak edo aurretiazko elaborazioak egiteko gela hotza Cuarto frío de preparaciones o preelaboraciones

Materiala: Ostalaritza

Elikagaien aurretiazko elaborazioa edo prestaketa Preelaboración o preparación previa de los alimentos

Materiala: Ostalaritza

Lan-baldintzak eta prestaketa- nahiz zerbitzatze-unitateen neurria eta bateragarritasuna. Las condiciones de trabajo y el tamaño y arreglo de las unidades de preparación y de servicio

Materiala: Ostalaritza