emankortasun Bilatu emankortasun testuinguru gehiagotan

1
emankortasun > fertilidad (17 testuinguru)
eu testuak es testuak
1.4.4. Emankortasuna 1.4.4. Fertilidad

Materiala: Nekazaritza

Emankortasuna Fertilidad

Materiala: Nekazaritza

Metro bateko sakonera edukiz gero, muturreko egoera batean egongo gara, eta fruta arbola batzuk landatzeko, kontuan izan beharko dugu emankortasuna behar bestekoa dela. Con un metro de profundidad estamos en una situación límite, en la que algunos frutales pueden cultivarse siempre que la fertilidad sea suficiente.

Materiala: Nekazaritza

Arbolen hasierako garapenerako emankortasun maila egoki bat ezartzea. Establecer un nivel apropiado de fertilidad para el desarrollo inicial de los árboles.

Materiala: Nekazaritza

Ongarri berdeek nekazaritza sistemaren emankortasuna handitzen dute hiru aspektu hauei dagokienez: Los abonos verdes aumentan la fertilidad del sistema agrícola en sus tres aspectos:

Materiala: Nekazaritza

Emankortasunari dagokionez, mikroelementurik garrantzitsuenak boroa eta magnesioa dira. Los microelementos más importantes en cuanto a la fertilidad son el boro y el magnesio

Materiala: Nekazaritza

Emankortasunaren hobekuntza eta medeapenak Mejora de la fertilidad y enmiendas

Materiala: Nekazaritza

Lurrean egiten ditugun lan guztiek lurraren baldintzak hobetzea izan behar dute helburu; horretarako, emankortasuna sortu eta mantentzeaz gainera, sartutako landareek ondo hazteko behar dituzten baldintza egokienak lortu behar ditugu. Que todas y cada una de las labores que hagamos tengan como finalidad la mejora de las condiciones de la tierra creando y manteniendo su fertilidad y consiguiendo las condiciones óptimas para el buen desarrollo de las plantas cultivadas.

Materiala: Nekazaritza

Aspaldi hartan, emankortasunari eusteko atsedena ematen zitzaion lurrari uzta bildu ondoren. Ya entonces, para mantener la fertilidad de la tierra se dejaba descansar después de recoger la cosecha

Materiala: Nekazaritza

lurra aberastu egiten dute; emankortasuna ematen diote lurrari. son plantas que enriquecen la tierra aportándole fertilidad

Materiala: Nekazaritza