siembra Bilatu siembra testuinguru gehiagotan

1
Lursail baten ereintza
Lursail baten ereintza
ereintza > siembra (31 testuinguru)
eu testuak es testuak
Haziak, ereintzak eta premien kalkulua Semillas, siembras cálculo de necesidades

Materiala: Nekazaritza

Landarea hartzeko (hala ereintzan nola landaketan) baldintzarik onenetan egon behar da lurzorua eta horretarako, ahalik eta gutxien landu behar da. Trabajar el suelo lo mínimo necesario para dejarlo en las mejores condiciones para recibir la planta (sea siembra o plantación).

Materiala: Nekazaritza

Jasotzeko lanabesak edo lanabes primarioak, sakoneko lanak egiten dituztenak (20-35 cm) lurra ereintzarako prestatzeko edo negua igarotzeko. Aperos de alzar o primarios, los cuales realizan labores profundas (20-35 cm) para la preparación del suelo para la siembra o el paso del invierno.

Materiala: Nekazaritza

Azaleko geruza lantzen dute (15 cm-raino gutxi gorabehera ; hona hemen zereginen artean batzuk: uztondoa lurperatzea, ereintzarako bigarren mailako prestaketa lerro arteko lur lanketa etab. Lanabes aipagarriak: areak kultibadoreak arrasteluak, alperrak, fresagailuak eta aitzur mekanikoak. Realizan el cultivo de la capa superficial (hasta unos 15 cm), como el enterrado de rastrojo la preparación secundaria para la siembra el cultivo entre líneas, etc., Comprenden las gradas cultivadores rastras, rodillos fresadoras y azadas mecánicas.

Materiala: Nekazaritza

Jarduteko modu horri “zuzeneko ereintza edo “asentuzko ereintza deritzo. Esta forma de actuar se llama “siembra directa” o “siembra de asiento .

Materiala: Nekazaritza

Zuzeneko ereintza bidez (ahurtaraka, lerroan edo kolpeka): Por siembra directa (a voleo, chorrillo o a golpes :

Materiala: Nekazaritza

ZUZENEKO EREINTZA SIEMBRA DIRECTA

Materiala: Nekazaritza

HAZIAK - EREINTZAK. SEMILLAS - SIEMBRAS.

Materiala: Nekazaritza

Kolpekako ereintzan edo landaketan, zenbaki txikienak adierazten du lerro baten barruan kolpeen edo landareen artean dagoen distantzia zenbaki handienak, berriz, lerroen arteko distantzia adierazten du (normalean cm-tan). En la siembra a golpes o en la plantación, el número menor expresa la distancia entre golpes o plantas dentro de una línea y el número mayor expresa la distancia entre líneas (normalmente en cm).

Materiala: Nekazaritza

HAZIEI ETA EREINTZEI BURUZKO TAULAK TABLAS SOBRE SEMILLAS Y SIEMBRAS

Materiala: Nekazaritza