virus Bilatu virus testuinguru gehiagotan

1
Birus-mota derberdinak.
Birus-mota derberdinak.
birus > virus (25 testuinguru)
eu testuak es testuak
Batez ere, hainbat birus-mota: Sobre todo determinados virus:

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

B hepatitisaren birusa gibeleko minbiziarekin lotuta dago. Virus de la hepatitis B, relacionado con el cáncer de hí­gado.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

birus batek eragindako epitelioko tumoreak dira. Ohikoagoak dira haurrengan, eta eremu hauetan agertu ohi dira: oinetako eta eskuetako azazkalen inguruan, ukondoetan, belaunetan, aurpegian, buru-larruazalean eta oinazpietan. son tumores epiteliales causados por un virus, más frecuentes en los niños y que suelen aparecer alrededor de las uñas de pies y manos, codos, rodillas, cara, cuero cabelludo y planta de pie.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

ezpainetan eta ahoan agertzen den infekzioa da, birusek eragindako. Besikulak sortzen dira, eta erresumina eta erredura-sentsazioa eragiten dituzte. infección por virus que se localiza en labios y boca que provoca vesí­culas que se acompañan de escozor y sensación de quemazón.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

uste dute gaixotasun hau sortzen dela barizelaren birusa aktibatzen denean, immunitate-sistema ahul dagoenean; horrela, birus hori larruazaleko nerbio periferikoetan zehar igarotzen da, eta oso min handia eragiten du. se cree que aparece por activación del virus de la varicela en situación de debilidad inmunitaria, así­ este virus se desplaza por los nervios periféricos de la piel provocando un dolor muy intenso.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Gibelaren hantura da, birus batek eragindakoa. Normalean gibelari eragiten dio birus horrek, baina beste organo batzuei era eragin diezaieke, neurri txikiagoan bada ere. Es la inflamación del hí­gado, producida por un virus que generalmente afecta al hí­gado aunque también puede afectar a otros órganos pero con menor intensidad.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Birus-motaren arabera, hepatitisa izan daiteke: A (elikagaietan), B edo C (odolean, esperman). Según el tipo de virus puede ser A (alimento), B ó C (sangre, semen).

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Pneumonia gehienak birusek edo bakterioek eragiten dituzte. Baina batzuetan gasek ere eragiten dituzte, eta beste batzuek jatorri ezezaguna dute. La mayoría de las neumonías están provocadas por virus o (bacterias aunque algunas se deben a gases y otras son de origen desconocido).

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Birus batek eragindako arnas aparatuko gaixotasuna. Afección del aparato respiratorio producida por un virus.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Linfa-sistemari eta odolari eragiten dion gaixotasun kutsakorretako bat da. Birus batek sortzen du, eta jende gazteari eragiten dio batez ere. Es una de las enfermedades infecciosas que afecta al sistema linfático y también a la sangre, que está causada por un virus y que afecta sobre todo a la gente joven.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

birus > virus (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Birusak: Virus:

Materiala: Ostalaritza

A hepatitisaren birusa Virus de la hepatitis A.

Materiala: Ostalaritza

Teknologia horren helburu nagusia da elikagaietan egon daitezkeen birusak bakterioak eta parasitoak pertsonei nahiz animaliei gaixotasunak eragiteko ahalmena dutenak, suntsitzea. El fin principal de esta tecnología es destruir los virus bacterias o parásitos que puedan existir en los alimentos y que tienen capacidad para desencadenar enfermedades en personas y animales

Materiala: Ostalaritza

Horrez gain, birusak ere suntsitzen ditu; birusek ez dituzte elikagaiak hondatzen, baina eragile infekziosoak dira. También destruye virus que son agentes infecciosos, aunque no deterioren el alimento

Materiala: Ostalaritza

Zalantzarik gabe, teknika horrek dakarren onura nagusia da elikagaien kalitate ona lortzen dela ikuspegi mikrobiologikotik, prozesuan zehar patogeno kaltegarriak suntsitzen baitira, hala nola birusak bakterioak eta parasitoak Sin duda, el beneficio más importante de esta técnica es la mayor calidad desde el punto de vista microbiológico que ofrecen los alimentos tratados, ya que el proceso destruye los patógenos problemáticos como son virus bacterias o parásitos.

Materiala: Ostalaritza

2
birus > virus (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Nekazaritza Ministerioaren Arauen arabera ekoiztu dira, landarearen txertaka, barietatea eta osasuna bermatuz (birus arruntenetatik eta su gorrinetik libre). Se han producido según las Normas del Ministerio de Agricultura garantizando patrón, variedad y sanidad de la planta (libre de virus más comunes y del Fuego Bacteriano.

Materiala: Nekazaritza

Hautespen klonala pasatuta eduki behar dute eta birusetatik libre egon. Deben de haber pasado una selección clonal y deben de estar libre de virus

Materiala: Nekazaritza

Espezie bera behin eta berriro hazten bada, espezie horri elkarturiko parasitoen populazioak (intsektuak akaroak, onddoak bakteriak, birusak eta nematodoak handitu egiten dira. El cultivo reiterado de una misma especie hace que aumenten las poblaciones de parásitos (insectos ácaros, hongos bacterias virus y nematodos asociados a ella.

Materiala: Nekazaritza