erradiazio Bilatu erradiazio testuinguru gehiagotan

1
erradiazio > radiación (39 testuinguru)
eu testuak es testuak
Beste batzuek erradiazioekiko iragazki bat daramate, hala nola soldadura-lanetarako direnek. Otros llevan un filtro contra radiaciones, como son los destinados a trabajos de soldadura.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Arku bidezko soldaduran, oxiazetilenikoan, MIG soldaduran, eta abarretan sortutako beroaz gain, begiarentzat kaltegarriak diren erradiazio ultramoreak sortzen dira, kataratak eta begiko bestelako gaitzak eragin baititzakete. En las soldaduras de arco, oxiacetilénica, MIG, etc., aparte del calor generado, se producen unas radiaciones ultravioleta perjudiciales para el ojo ya que pueden producir cataratas y otros daños oculares.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Erradiazio ultramoreak. Radiaciones ultravioleta.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Erradiazio ultramoreak: Radiaciones ultravioleta:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Espektro elektromagnetikoko erradiazioak dira, erredurak eragiteko bezainbat energia dutenak; horregatik, erredurak ahalik gehiena murrizteko, norbera babesteko gailuak erabili behar dira. Son radiaciones del espectro electromagnético con suficiente energía como para provocar quemaduras, por lo que se deben utilizar protecciones personales para reducirlas al máximo.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Aurpegi-babesgailua eta erradiazioen aurka babesteko kristalak Protector facial y cristales de protección contra radiaciones

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Erradiazio ez-ionizatzaileen aurka babestu beharko du; horretarako, bular-babesak eta azpantarrak erabiltzen dira. Deberá proteger contra las radiaciones no ionizantes; se suelen emplear petos y polainas destinadas a este fin.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Argi-erradiazioak Radiaciones luminosas

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Erradiazio ez-ionizatzaileak zabaltzeko posibilitatea. Posibilidad de emisión de radiaciones no ionizantes.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Erradiazio ez-ionizatzaileak. Radiaciones no ionizantes.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

erradiazio > radiación (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Erradiazio elektromagnetikoak. Radiaciones electromagnéticas.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Ur gehiegi galtzea ekiditen du, eta babesa ematen digu eraso mekaniko eta kimikoen eta eguzki-erradiazioen (kolore beltzarana) aurrean. Evita la pérdida excesiva de agua y nos protege frente a agresiones mecánicas, quí­micas y de las radiaciones solares (bronceado).

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Gaixotasun hau eragiten duen arrazoia zein den ez dakigu, baina haren sorreran eragina duten faktore batzuk ezagutzen dira: faktore genetikoak, erradiazio jakin batzuen eraginpean denbora luzean egotea, substantzia kimiko batzuk eta immunitate-defentsak gutxitzea kasu gehienetan. Leuzemiak eragiten ditu: nekea, anemia, infekzioak bata bestearen atzetik, sintoma orokorrak, anorexia eta pisu-galera. Se desconoce la causa que produce esta alteración pero se conocen algunos factores que influyen en su formación, como, los factores genéticos, exposiciones prolongadas a determinadas radiaciones, algunas sustancias quí­micas y disminución de las defensas inmunitarias en la mayoría de los casos, la leucemia provoca; fatiga, anemia, infecciones continuas, sí­ntomas generales, anorexia y pérdida de peso.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Esterilizazioa erradiazio ultramorea erabiliz. Esterilización por radiación ultravioleta.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

ESTERILIZAZIOA ERRADIAZIOAK ERABILIZ. ESTERILIZACIÓN POR RADIACIONES.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Gehien erabiltzen direnak erradiazio ultramorea, b erradiazioak edo elektroi-sorta azeleratuak eta g izpiak dira. Los más utilizados son la radiación UV, las radiaciones b o haces de electrones acelerados y los rayos g.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Erradiazio ultramorea ez da sartzen materiaren barnean. La radiación UV no penetra en la materia.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Ez du lortzen erabateko esterilizazioa, mikroorganismo batzuek erradiazio honekiko nolabaiteko erresistentzia baitute. No es totalmente esterilizante ya que algunos microorganismos tienen cierta resistencia a esta radiación.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Esterilizatzeko teknika gisa, plastikozko materialekin edo beroarekiko sentikorrak direnekin erabiltzen dira erradiazioak, material horiek ezin baitira beroaren bidez esterilizatu. Las radiaciones como técnica de esterilización, se aplican a materiales plásticos o termosensibles, que no pueden esterilizarse por calor.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan