deskonposizio Bilatu deskonposizio testuinguru gehiagotan

1
Zerri baten gorpuaren deskonposizioaren fase desberdinak.
Zerri baten gorpuaren deskonposizioaren fase desberdinak.
deskonposizio > descomposición (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
simaur usainak eta lizun usainak ingurune aerobikoko deskonposizioa adierazten dute; aitzitik, siloko usainak adierazten du eboluzioa ingurune anaerobikoan gertatzen ari dela. un olor a estiércol o a moho indica descomposición en medio aeróbico; por el contrario, el olor a ensilado indica que la evolución se desarrolla en medio anaerobio.

Materiala: Nekazaritza

simaur usainak eta lizun usainak ingurune aerobikoko deskonposizioa adierazten dute; aitzitik, siloko usainak adierazten du eboluzioa ingurune anaerobikoan gertatzen ari dela. un olor a estiércol o a moho indica descomposición en medio aeróbico; por el contrario, el olor a ensilado indica que la evolución se desarrolla en medio anaerobio.

Materiala: Nekazaritza

Lur lanketak, oxigeno ekarpen handia egiten duenez, bizkortu egiten du bai bakterien bizitza bai lurzoruan dagoen materia organikoa digeritzen duten mikroorganismoen jarduera hala, materia organikoaren deskonposizioa eta mineralizazioa bizkortu egiten dira, eta hori oso kontuan hartzekoa da une jakin batean labore jakin batentzako mantenugaiak eskuragarriago egotea nahi badugu, edo materia organikoaren eta humusaren mailei egonkor eutsi nahi badiegu. El laboreo suele acelerar la vida bacteriana y la actividad de los microorganismos digestores d la materia orgánica presente en el suelo al aportarles grandes dosis de oxígeno; esto acelera la descomposición y mineralización de la materia orgánica, cosa que deberemos tener en muy presente en función de si deseamos que haya un mayor disponibilidad de nutrientes en un momento dado para un cultivo en particular, o si deseamos mantener estables los niveles de materia orgánica y humus

Materiala: Nekazaritza

Ongarritze planaren xedea hauxe da: lurzorua egonkorragoa izatea eta mantenugaiei eusteko gaitasun handiagoa edukitzea, eta, horretarako, mikroorganismoen presentzia indartzea, horiek modu aktiboan esku hartuko baitute bai materia organikoaren deskonposizioan bai landareek elikatzeko behar dituzten elementu mineralen disolbatzean. El plan de fertilización tiende a conseguir un suelo más estable, con mayor capacidad para retener los nutrientes potenciando la presencia de los microorganismos que van a intervenir de forma activa en la descomposición de la materia orgánica y en la solubilización de los elementos minerales necesarios en la alimentación de las plantas

Materiala: Nekazaritza