belar Bilatu belar testuinguru gehiagotan

1
belar > hierba (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
2.8.6. Belar txarak kontrolatzea 2.8.6. Control de malas hierbas

Materiala: Nekazaritza

Ongarri berderik egiten ez badugu, area pasatuko dugu zuzenean lur azalean belarra desegiteko. Si no hacemos abono verde, pasaremos a realizar directamente este gradeo superficial para deshacer la hierba

Materiala: Nekazaritza

Urteko 800 mm-tik gorako publiometria duten guneetan, aukerarik onena lerro arteak belarrez uztea da; eta lerroak berriz: En zonas con pluviometría superior a 800mm/año, la mejor opción es dejar las calles con hierba y las filas

Materiala: Nekazaritza

belarrik gabe, belar motz-motzarekin edo estalita. sin hierba con hierba muy corta o acolchadas

Materiala: Nekazaritza

Bestalde, garrantzitsua da, halaber, lerroa belarrik gabe mantentzea, zeren eta, lehen urteetan batez ere, ura eta mantenugaiak erakartzeko lehian sar daiteke belarra eta hori ekidin beharra dago. Por otro lado es también importante mantener la fila sin hierba ya que en especial durante los primeros años hemos de eliminar la competencia por el agua y los nutrientes que nos puede presentar la hierba

Materiala: Nekazaritza

Lan horren bidez bai belarrak bai aurreko lanen ondorioz ernatutako bestelako batzuk errotik ateratzen dira. Con esta labor se acaba de arrancar las hierbas y otras que han germinado a causa de las labores previas.

Materiala: Nekazaritza

belar hitza termino generiko bat da. Hitz horren barruan askotariko landareak biltzen dira, batez ere bi familia hauetakoak: Hierba es un término genérico que agrupa una diversidad de plantas básicamente pertenecientes a dos familias botánicas:

Materiala: Nekazaritza

belarra ontzeak baditu prozesuari berari dagozkion zailtasun batzuk; esaterako, une desegokian, belarra bildu aurretik, euria egitea, horrek kontserbazioa zailtzen baitu (usteltzeak), batez ere lekadunetan. Ondorioz bildutako belar onduaren nutrizio balioak behera egingo du. la henificación de la hierba esta sometida a las dificultades propias de este proceso es decir recibir una lluvia inoportuna antes de la recolección lo que dificulta su conservación (se generan pudriciones), especialmente de las leguminosas, lo que reducirá el valor nutritivo del heno recogido.

Materiala: Nekazaritza

Belar siloratua: Ensilado de hierba

Materiala: Nekazaritza

Zenbait belarren agerpena ezin da ustekabekoa izan. Ezinbestekoa da aldez aurretik planifikaturik izatea zein diren belarrik gogaikarrienak, lursailean non kokatzen diren eta nola nahi ditugun kontrolatu lan metodoetan oinarritutako ekintza zehatzen bitartez. La aparición de determinadas hierbas no puede ser una sorpresa, sino que es indispensable de antemano tener hecha una planificación de cuales son las hierbas más molestas, donde se encuentran situadas en la finca y como nos proponemos controlarlas mediante acciones concretas basadas en los métodos de trabajo

Materiala: Nekazaritza