fuego Bilatu fuego testuinguru gehiagotan

1
Sua.
Sua.
su > fuego (63 testuinguru)
eu testuak es testuak
Sua pizteko, beharrezkoa da erreakzio kimiko bat egotea erregai baten eta erregarri baten artean, bai eta energia kantitate jakin bat ere. Para que se produzca fuego es necesario que exista una reacción quí­mica entre un combustible y un comburente junto con una determinada cantidad de energía.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Sua da errekuntzak edo sugarrean edo txingarrean piztutako materialak sortutako beroa eta argia. Según la RAE el fuego es el calor y luz producidos por la combustión o la materia encendida en brasa o llama.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Faktore horrekin, suaren tetraedro deritzona osatzen da. Con este factor se forma el denominado tetraedro del fuego.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Erregaia 13.1. irudia. Suaren triangelua. Combustible Figura 13.1. Triángulo del fuego.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Suaren tetraedroa El tetraedro del fuego

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Su motak Tipos de fuego

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Suen ordenari begiratzen badiogu, bat dator materiaren egoeraz beti ikasi dugunarekin: Si observamos el orden de los fuegos, coincide con lo que siempre hemos aprendido sobre el estado de la materia:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Detektagailuek sua detektatzen dute, suarekin batera gertatzen den fenomeno hauetakoren baten aurrean erreakzionatzen dutenean: Los detectores son equipos que detectan el fuego al reaccionar frente a alguno de los fenómenos que acompañan al mismo:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

B Sua detektatu eta horren arabera jokatzen duen tresna bat. B Un instrumento que detecta el fuego y actúa.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

SUA ITZALTZEA EXTINCIÓN DEL FUEGO

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan