enfermedad Bilatu enfermedad testuinguru gehiagotan

1
gaitz > enfermedad (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Rafael Maldonado Pompeu Fabra Unibertsitateko farmakologia-katedradunak ohartarazi du estasiak murriztu egiten dituela garuneko dopamina-mailak, eta horregatik, droga hori kontsumitzen dutenek arrisku handiagoa dutela Parkinson gaitza eta antzeko beste patologia batzuk izateko. El catedrático de farmacología de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), Rafael Maldonado, ha alertado que el éxtasis reduce los niveles de dopamina en el cerebro, por lo que los consumidores de esta droga tienen mayor riesgo de desarrollar la enfermedad de Parkinson y otras patologías similares.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Aditu batek dio estasi-kontsumoak handitu egiten duela Parkinson gaitza izateko arriskua. Un experto advierte que el consumo de éxtasis aumenta el riesgo de la enfermedad de Parkinson.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Baina ni ez naiz desberdina sentitzen gor-itsua izateagatik, ezta pairatzen dudan gaitza izateagatik ere, eta nire buruari jartzen dizkiodan helburuak lortzea niretzat zailagoa dela badakidan arren, berdin-berdin saiatzen naiz helburu horiek lortzen. Pero no me siento diferente, por ser sordociega, ni por padecer la enfermedad que padezco, y aunque tengo asumida mi mayor dificultad para conseguir los objetivos que me voy proponiendo, no por ello dejo de hacerlo.

Materiala: Komunikazio alternatiboa

Pairatzen dudan gaitza dela eta (neurofibromatosia), egoera deseroso asko gertatzen dira, gaitzaren ondorioz arazo fisiko ugari baititut. Debido a la enfermedad que padezco (neurofibromatosis), son muchas las situaciones de incomodidad ante la imagen que pueda causar, pues no son pocos los problemas (fí­sicos) consecuentes de ella.

Materiala: Komunikazio alternatiboa

gaixotasun > enfermedad (224 testuinguru)
eu testuak es testuak
haurra hiltzeko arrisku handiagoa; sistemak birikak, esate baterako heldu gabe daudelako gaixotasunak izateko aukera; edo garuneko odoljarioak izateko arriskua. mayor riesgo de mortalidad del bebé, posibilidad de sufrir enfermedades debido a la inmadurez de sistemas como el pulmonar, o peligro de padecer hemorragias cerebrales.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Dieta terapeutikoa, aldiz, egokitutako elikadura da, eta gaixotasunak sendatzea, arintzea eta konplikazioak aurrez ikustea du helburu. En cambio, la dieta terapéutica es la adaptación de la alimentación dirigida a curar, aliviar y prevenir complicaciones de las enfermedades.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Ezintasunaren maila eta jatorria (istripua, gaixotasuna...) zein diren eta denboran okerrera egingo duen jakitea garrantzitsua da. Es importante conocer el grado de minusvalía, la causa (accidente, enfermedad...) y si ésta irá en aumento a lo largo del tiempo.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Gaztaroa eta helduaroa galdu izanaren sentipen mingarria agertzen da, baita pixkanaka autonomia galtzeko beldurra ere. Halaber, gaixotasunen beldurra eta heriotzaren eraginez maite den pertsona galtzeko beldurra ere agertzen dira. Aparece un sentimiento doloroso de pérdida de la juventud y de la adultez, y de temor ante el hecho de la pérdida paulatina de autonomía, así­ como el temor a la enfermedad y a la pérdida del ser querido por la muerte.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Banakoari dagokionez, ohikoenak gaixotasunak, trafiko-istripuak, baliaezintasuna eta abar izaten dira. A nivel individual las más frecuentes son las enfermedades, los accidentes de tráfico, la invalidez, etc.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Gero, ondoko balio hauek ezarri ziren; gizabanakoetan gaixotasunak agertzea zehaztu da balio horietan, ehuneko hauetan: Después establecieron los siguientes valores, en los que determinan la aparición de enfermedades en los individuos, en los porcentajes siguientes:

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Krisi larria (300 edo gehiago):.......... gaixotasunak agertzea %79an. Crisis importante (300 o más):........... aparición de enfermedades en un 79%.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

adikzioak eta gaixotasunak. adicciones y enfermedades.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Erabiltzaileen arabera, eguneko zentro hauek bereiz daitezke: adinduentzako, ezinduentzako, buruko gaixotasunak dituztenentzako, emakumeentzako, droga-mendekotasuna dutenentzako eta adingabeentzako zentroak. En función de los usuarios, se puede diferenciar entre centros de día para personas mayores, discapacitadas, con enfermedades mentales, mujeres, drogodependientes y menores.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Adimen-urritasunak edo buruko gaixotasunak dituztenentzako babespeko pisuak Pisos tutelados para personas con discapacidades psí­quicas o enfermedades mentales

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

gaixotasun > enfermedad (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hauek dira lizunek eragiten dituzten gaixotasunik ohiko eta kaltegarrienak: Las enfermedades más frecuentes y perjudiciales que ocasionan estos hongos, son las siguientes:

Materiala: Egurraren teknologia

Parasitoek eragindako gaixotasunak. Enfermedades parasitarias.

Materiala: Egurraren teknologia

Neurri batean, aurrea har diezaiekegu gaixotasun hauei, neguan moztuz zuhaitzak ipurditik. Se previene en parte esta enfermedad apeando la madera en invierno.

Materiala: Egurraren teknologia

Gaixotasun honek jotzen duen egurrak soinu isila egiten du jotzen dugunean, arraildu egiten da eta usain txarra dario. La madera atacada por esta enfermedad da un sonido sordo al golpearla; se agrieta, y despide un olor desagradable.

Materiala: Egurraren teknologia

Gaixotasunak eta akatsak. Enfermedades o defectos.

Materiala: Egurraren teknologia

Egurraren gaixotasunak eta akatsak Enfermedades y defectos de la madera

Materiala: Egurraren teknologia

Materia organikoa den aldetik, gaixotasunak eta haren kontura bizi diren izakien erasoak izan ditzake egurrak, eta, hori dela eta, akats larriak baditu erabileraren ikuspegitik, baztertu egiten dugu industrian erabiltzeko. La madera, como materia orgánica que es, está expuesta a enfermedades y a los ataques de seres que viven a sus expensas, y por ello, al sufrir serios defectos en su utilización, es desechada para usos industriales.

Materiala: Egurraren teknologia

Erabiltzen ditugun egurrek ezin dute izan akatsei eta gaixotasunei buruzko artikuluek aipatzen duten akats edo gaixotasun bat bera ere. Alderantziz, soinu argia egin behar dute jotzen ditugunean, eta eraztunen garapenak erregularra izan behar du; hala, sintoma txartzat hartu behar da eraztun zabalak eta estuak txandakatzea. Las maderas que se empleen, no presentarán ninguno de los defectos y enfermedades que en los artí­culos referentes a estos extremos se mencionan, presentando por el contrario, sonido claro a la percusión, y los anillos anuales, regularmente desarrollados; se considerará sí­ntoma desfavorable la alternativa de anillos anchos y estrechos.

Materiala: Egurraren teknologia

eritasun > enfermedad (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Glutenik gabeko zerealak (eritasun zeliakoa duten pertsonentzat egokiak): Cereales sin gluten (adecuados para personas con enfermedad celíaca):

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

70 eta 80 urte bitartekoek, batez ere, elikagai aski hartzen jarraitu beharko dute eta, eritasunaren bat izanez gero, elikadura-gabeziarik ekar dezakeen dietarik ez dute egin behar. Los que tienen entre 70 y 80 años deben conservar sobre todo un aporte suficiente de nutrientes y evitar, en caso de enfermedad, regí­menes que puedan provocar alguna carencia nutritiva.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Animalia-koipeak, koipe asetan aberatsa direnez, murriztu behar lirateke, eritasun kardiobaskularrekin lotuta daudelako eta, horiek, berez, diabetikoentzako arazo handienetakoak izaten direlako. Las grasas de origen animal, ricas en ácidos grasos saturados, deberán reducirse por su relación con enfermedades cardiovasculares que ya de por sí­ son una de las principales complicaciones en los diabéticos.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

BIHOTZ-ERITASUNA. ENFERMEDAD CARDíACA.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

gaixotasun > enfermedad (99 testuinguru)
eu testuak es testuak
Egunero dutxatzea da modurik egokiena izerdiak, larruazalaren ezkatatzeak eta bakterioek ondoezik sor ez diezaguten edo larruazaleko gaixotasunik eragin ez dezaten. La ducha diaria es la manera más habitual de no dejar que el sudor, las descamaciones de la piel y las bacterias nos produzcan malestar o favorezcan la aparición de enfermedades dermatológicas.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Tabakoak gaixotasunak eta heriotza eragiten ditu, bai erretzaileengan bai erretzaile pasiboengan. El tabaco es causa de enfermedad y mortalidad en fumadores y en fumadores pasivos.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Erretzaile pasibo helduengan, biriketako minbizia, bihotz-hodietako gaixotasunak eta arnas aparatuko gaixotasunak areagotzen dira. En los adultos fumadores pasivos provoca un aumento del número de casos con cáncer de pulmón, enfermedades cardiovasculares y respiratorias.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Nabaria da hainbat gaixotasunen eta alkohola kontsumitzearen artean dagoen harremana. Es evidente la relación entre varias enfermedades y el consumo de alcohol.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Alkoholarekin gehien lotu izan diren gaixotasunen artean, hauek daude: gibeleko zirrosia, alkoholak eragindako pankreatitisa, zenbait minbizi, istripuak, fetuaren alkoholismo-sindromea eta abar. Las enfermedades que más se han relacionado con el alcohol son cirrosis hepática, pancreatitis alcohólica, determinados cánceres, accidentes, sí­ndrome alcohólico fetal, etc.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Minbizia, gure gizartean heriotza eragiten duten kausen artean, bigarrena da, bihotz-hodietako gaixotasunen ondoren. El cáncer supone en nuestra sociedad la segunda causa de mortalidad después de las enfermedades cardiovasculares.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Gaixotasun hori gero eta maizago sendatzen den arren, oro har, gero eta minbizi-kasu gehiago agertzen da. Aunque el porcentaje de curación de esta enfermedad es cada día mayor, los casos de cáncer en general están aumentando.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Maizago agertzen da gizonezkoengan emakumezkoengan baino, eta gaixotasuna izateko arriskua handitu egiten da adinak gora egin ahala. Es algo más frecuente en el sexo masculino que en el femenino, y el riesgo de padecer esta enfermedad va en aumento a medida que aumenta la edad.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Gaixotasun genetikoa da, baina ez da herentziazkoa. Es una enfermedad genética, pero no es hereditaria.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Ez dugu gaixotasuna (minbizia) herentziaz jasotzen, baina bai gaixotasun hori nozitzeko arriskua edo joera. No heredamos la enfermedad (el cáncer) pero sí­ la predisposición o el riesgo a sufrir esta enfermedad.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

gaixotasun > enfermedad (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Patogeno (germen esaten zaie gaixotasunak sortzen eta garatzen dituzten elementuei edo bitartekoei Los patógenos (gérmenes comprenden aquellos elementos o medios que originan y desarrollan enfermedades

Materiala: Ostalaritza

Teknologia horren helburu nagusia da elikagaietan egon daitezkeen birusak bakterioak eta parasitoak pertsonei nahiz animaliei gaixotasunak eragiteko ahalmena dutenak, suntsitzea. El fin principal de esta tecnología es destruir los virus bacterias o parásitos que puedan existir en los alimentos y que tienen capacidad para desencadenar enfermedades en personas y animales

Materiala: Ostalaritza

Elikaduraren bidez transmititzen diren gaixotasunak eta elikagaiek sortutako kalteak larriak izan daitezke. Las enfermedades de transmisión alimentaria y los daños provocados por los alimentos pueden tener consecuencias muy desagradables.

Materiala: Ostalaritza

Beraz, ezinbestekoa da higiene-alderdiak behar bezala kontrolatzea, autokontrol-sistemen bidez egoera txarrean dauden elikagaiek sortutako gaixotasunen eta kalteen ondorioak arintzeko, bai eta horrek ekonomia-arloan ekar ditzakeen kalteak eragozteko ere. Por consiguiente, es imprescindible un control eficaz de la higiene a través de los sistemas de autocontrol a fin de evitar las consecuencias perjudiciales que derivan de las enfermedades y los daños provocados por los alimentos y por el deterioro de los mismos tanto para la salud como para la economía.

Materiala: Ostalaritza

Edozein elikagai freskotan aldaketak gerta daitezke, egoera hauetan: flora patogenoa dagoelako, kontsumitzaileari gaixotasunak eragiten dizkiona (adibidez, salmonellosia edo botulismoa); edota elikagaiak berak duen flora hutsalak edo begetatiboak denboraren joanean aldaketak eragiten dituelako, hala nola gantzak oxidatzea, zaharmintzea, usteltzea, koagulatzea, etab. Cualquier alimento fresco puede alterarse por las siguientes circunstancias: por la presencia de flora patógena que produce enfermedades al consumidor como la Salmonelosis o el Botulismo; por la propia flora banal o vegetativa que reside en el propio alimento y lo altera con el paso del tiempo, como es el caso de la oxidación de las grasas o enranciamiento, putrefacción, coagulación, etc.

Materiala: Ostalaritza

2
gaixotasun > enfermedad (31 testuinguru)
eu testuak es testuak
Inguruneko hezetasun mailak jatorria edozein delarik ere (euriak, behe lainoa gertuko ur masak, etab.), eragin berezia du gaixotasun kriptogamikoen, bakterioengatiko gaixotasunen eta hainbat izurriteren hedapenean. El nivel de humedad ambiental, cualquiera que sea su origen (lluvias, nieblas masas de agua próximas, etc.) tiene una particular incidencia en la propagación e intensidad de enfermedades criptogámicas, bacterianas y de diversas plagas.

Materiala: Nekazaritza

Zuhaitza zenbat eta denbora laburragoan egon bustita, orduan eta txikiagoa izango da gaixotasun arazoak izateko arriskua beraz, hezetasun handiko inguruneetan landare tarte handiak erabiliko ditugu. Cuando menos tiempo permanezca mojado el árbol menor será el riesgo de tener problemas de enfermedades por lo que en zonas con alta humedad ambiental utilizaremos amplios marcos de plantación.

Materiala: Nekazaritza

Operazioa zur gaztean nahiz enbor eta adar zaharretan egin daiteke. Hala, erradiazioaren zati handi bat xurgatu eta eguzkitik babesteaz gainera, neurri profilaktiko gisa ere baliagarria da larben aurka eta izurrite nahiz gaixotasun negutarren aurka. La operación puede hacerse en madera joven o en troncos y ramas viejas, en las que aparte de proteger del sol, absorbiendo gran parte de la radiación, sirve de medida profiláctica de larvas y formas invernantes de plagas y enfermedades

Materiala: Nekazaritza

Izurri eta gaixotasunekiko sentikortasuna Sensibilidad a plagas y enfermedades

Materiala: Nekazaritza

Nolako txertaka, halako erresistentzia eta sentiberatasuna izango du izurri eta gaixotasunekiko. Los diferentes patrones presentan resistencias o sensibilidades a diferentes plagas o enfermedades

Materiala: Nekazaritza

Izurri eta gaixotasunak Plagas y enfermedades

Materiala: Nekazaritza

Izurri eta gaixotasunekiko erresistentzia eta tolerantzia: Resistencia y tolerancia a plagas y enfermedades

Materiala: Nekazaritza

ingurunearen baldintza sanitarioek, hots, izurrien eta gaixotasunen presentziari eta eraginari lotutakoek, zer barietate hautatu zehaztuko dute neurri handi batean. las condiciones sanitarias de una zona en cuanto a presencia o incidencia de plagas y enfermedades determinaran en gran medida la elección de las variedades

Materiala: Nekazaritza

Ezusteko arrazoien artean honako hauek bil daitezke: pikartadura, pseudomonak eta halako gaixotasunak produktu filotoxiko baten aplikazioa eta ernalketa garaiko bestelako praktika desegoki batzuk, uzta nabarmen murritz dezaketenak. Dentro de las causas accidentales se incluiría cualquier enfermedad como ataques de moteado, pseudomonas, la aplicación de un producto fitotóxico u otras prácticas mal ejecutadas durante la fecundación que puedan mermar considerablemente la cosecha

Materiala: Nekazaritza

Gipuzkoako sagarrondoen izurri eta gaixotasunak Plagas y enfermedades de los manzanos de Gipuzkoa.

Materiala: Nekazaritza