nudo Bilatu nudo testuinguru gehiagotan

1
Enbor batean aurki daitekeen ohiko adabegia
Enbor batean aurki daitekeen ohiko adabegia
adabegi > nudo (33 testuinguru)
eu testuak es testuak
Adabegirik eta pitzadurarik badago kontrakzioaren ondorioz, esfortzuaren aurkako erresistentzia txikiagoa da. * Los nudos y las hiendas debidas a la contracción disminuyen la resistencia al esfuerzo.

Materiala: Egurraren teknologia

Piezak konprimitu egiten ditugunean, adabegi atxikiek ez dute eragin handirik erresistentzian. a En las piezas comprimidas, los nudos adherentes no influyen mucho en la resistencia.

Materiala: Egurraren teknologia

Trakzio-lana egiten duten egurrezko piezetan, akatsek garrantzi handia dute, eta haustura gehienak adabegien parean gertatzen dira. a En las maderas que trabajan a tracción, los defectos tienen gran importancia, verificándose la mayoría de las rupturas al nivel de los nudos.

Materiala: Egurraren teknologia

Egurrezko piezak espezie berekoak izan arren, beste zenbait faktoreren mendean dago erresistentzia, hala nola lehortasunaren, dentsitatearen, ehunen, hazten diren lekuaren, esfortzuek zuntzekiko egiten duten norabidearen, kalitatearen (egurra gogorra edo biguna izatearen), enbor zatiaren eta adabegiak izatearen mendean. º La resistencia, aun para piezasxle la misma especie, depende de otros factores: Grado de sequedad, densidad, tejidos, lugar de crecimiento, dirección de los esfuerzos con relación a las fibras, calidad (maderas duras o blandas), zona a que pertenecía en el tronco la pieza empleada, pre

Materiala: Egurraren teknologia

Egurra airean lehortutakoa, zuntz zuzenekoa, adabegirik gabekoa eta lehen mailakoa (bereziki, pinuarena eta izeiarena) bada, %25 ere igo daitezke lan-koefizienteak. Por el contrario, las maderas de primera calidad, y en especial pino y abeto, perfectamente secos al aire, de fibras rectas y sin nudos, podrán emplearse con un aumento de los coeficientes establecidos, que po^ Irá elevarse hasta un 25 por 100.

Materiala: Egurraren teknologia

82. irudia. Adar baten hazkundeak sortutako adabegiak. Fig. 82 Nudos originados por el crecimiento de una rama.

Materiala: Egurraren teknologia

Azkenik, D zatiko egurra osasuntsu dago, eta ez du ageriko adabegiek eragindako usteldurarik. La madera sana D carece de pudriciones de nudos visibles.

Materiala: Egurraren teknologia

80. irudia. Adabegi biziak. Fig. 80 Nudos vivos.

Materiala: Egurraren teknologia

Adabegi hilak, berriz, ehun hilek eratzen dituzte. Por el contrario, llámanse muertos los nudos formados por tejidos muertos.

Materiala: Egurraren teknologia

C zatiko adabegi akastunak euri-adabegiek sorrarazten dituzte. Los nudos viciosos C son originados por nudos goterones-.

Materiala: Egurraren teknologia

2
korapilo > nudo (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kat. 14.b, c - Artxiboko argazkia eta koktelerako sorta baten tailerreko krokisa. Bai korapiloek bai orrazkerak fantasia ukitua ematen diote, 1953. Cat. 14b, c - Foto de archivo y croquis de taller de un conjunto de cóctel. Los nudos, como el peinado, aportan una nota de fantasía. 1953.

Materiala: Ehungintza liburuak

3
adabegi > nudo (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
sustraixkak (hazitik zuzenean sortzen diren aldi baterako 2 edo 3 sustrai eta behin betiko sustraiak (zurtoinaren lehen adabegitik eta, lurzoruaren ezaugarriak zein diren (hezetasuna sakontasuna tenperatura ), kopuru handi edo txikiagoan sortzen direnak. raíces embrionales (2 o 3 raíces temporales surgidas directamente de la semilla y raíces definitivas (nacidas del primer nudo del tallo y en número variable en función de las características del suelo (humedad. profundidad temperatura .).

Materiala: Nekazaritza

adabegi eta adabetarte hutsetan banatuta dago, puntako begi batekin. dividido en nudos y entrenudos huecos con una yema terminal

Materiala: Nekazaritza

Une honetara arte zurtoinen adabegi guztiak oso baturik egon dira eta tenperatura igotzean zurtoinetako adabetarteak luzatzen hasten dira. Hasta este momento todos los nudos de los tallos han estado muy juntos y al elevarse la temperatura los entrenudos de los tallos comienzan a alargarse.

Materiala: Nekazaritza

Landareak “heltze oretsuarekin” jarraitzen du, non adabegiek baino ez dioten berdetasunari eusten, alearen lehorketarekin amaitzeko. La planta continua con la “maduración pastosa”, en la que solo se mantienen verdes los nudos para finalizar con la desecación del grano

Materiala: Nekazaritza