dosi Bilatu dosi testuinguru gehiagotan

1
dosi > dosis (43 testuinguru)
eu testuak es testuak
botikak zentzuz erabiltzea. OMEren hitzetan, horrek eskatzen du botikak behar bezala errezetatu behar direla, ondo prestatu, arrazoizko prezioa izan behar dutela, modu egokian eman, eta adierazitako dosiak, tarteak eta denborak bete behar direla. la utilización racional de los medicamentos, que, en palabras de la OMS, requiere una prescripción apropiada, una disposición oportuna, un precio asequible, una dispensación correcta y una aplicación en la dosis, los intervalos y los tiempos indicados.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Griseofulbina antibiotiko antifungikoarekin hori gertatzen da, adibidez. Antibiotiko horren dosi terapeutikoak erdira murriztea lortu da, soilik haren partikulen tamaina neurri egokira murriztuz. Es el caso del antibiótico antifúngico griseofulvina, con el que ha sido posible reducir a la mitad sus dosis terapéuticas, simplemente disminuyendo, hasta niveles adecuados, el tamaño de sus partí­culas.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Dosifikazio-unitate bakoitzean printzipio aktiboaren dosi uniformea eta aurreikus daitekeena ezarri behar da; behar hori betetzea nahaste homogeneoa lortzearen baitan dago erabat. La necesidad de incorporar una dosis uniforme y predecible de principio activo en cada unidad de dosificación depende directamente de la consecución de este objetivo.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Botikak ahotik hartzea erraza denez, pertsona arduragabeek edo beren buruaz beste egin nahi dutenek toxikoak diren dosiak har ditzakete. Por su facilidad de administración, la vía oral se presta a la administración de dosis tóxicas por personas irresponsables o con fines suicidas.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Botika batzuk (propranolola edo morfina, adibidez) aho-bidetik emateko, dosi handiagoak erabili behar izaten dira zain barneko bidea erabiliz emateko baino. Algunos medicamentos como el Propranolol o la Morfina deben ser administrados en dosis más elevadas por vía oral que por vía IV.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Pertsona arduragabeek edo beren buruaz beste egin nahi dutenek toxikoak diren dosiak har ditzakete. Se presta a la administración de dosis tóxicas por personas irresponsables o con fines suicidas.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Beste bideetatik baino dosi handiagoak eman daitezke, larruazalak babes-funtzioa egiten baitu. Pueden administrarse dosis superiores a las de otras vías ya que la piel actúa de barrera.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Forma farmazeutikoak edozein bidetatik ematen direla ere, kasu batzuetan komenigarria litzateke botikak organismoan jarduten duen denbora luzatzea botika horren dosia handitu beharrik gabe. Cualquiera que sea la vía de administración de las formas farmacéuticas, existen situaciones en las que sería deseable prolongar el tiempo de acción del medicamento en el organismo sin necesidad de aumentar la dosis del mismo.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Hasiera batean konprimituak dosifikatzeak inongo arazorik ematen ez badu ere, adierazi beharrekoa da zirrikitua dutenak eta dosia zatitzea ahalbidetzen dutenak bakarrik zatitu behar direla. Aunque en principio la dosificación de los comprimidos no supone dificultad alguna, es importante señalar que sólo deben fraccionarse aquellos que posean una ranura y que permiten dividir la dosis.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

kristalezko anpuluak, haridun plastikozko bialak eta abar. Beren eduki osoa dosi bakarrean emateko prestatuta daude. ampollas de cristal, viales de plástico a rosca, etc. destinadas a ser administrado el total de su contenido en una sola dosis.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan