zokor Bilatu zokor testuinguru gehiagotan

1
zokor > terrón (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Landatu aurretik, harriak zokorrak sustraiak eta orotariko oztopoak kentzea. Eliminar piedras terrones, raíces y en general obstáculos, antes de plantar.

Materiala: Nekazaritza

lurzoruko zokorrak apurtzen eta barreiatzen direnean, konposatu mineralen zati handi bat mugitu egiten da. la disgregación de los terrones del suelo favorece la movilización de buena parte de sus compuestos minerales

Materiala: Nekazaritza

Zokorrak hausteko. Romper terrones.

Materiala: Nekazaritza

Zokorren edo lurzoru pikorren batez besteko tamaina progresiboki fintzea. Afinar progresivamente el tamaño medio de los terrones o gránulos de suelo

Materiala: Nekazaritza

Zokorrek edo egitura pikorrek txikiak behar dute. Los terrones o gránulos de estructura deben ser pequeños.

Materiala: Nekazaritza

Nekazaritza konbentzionalean, normalean, lurra irauli egiten da aurreko laborearen hondarrak lurperatzeko; gero, finketa lana egiten da area txikiarekin, area birakariarekin edo rotabatorearekin, geldi daitezkeen zokorrak xehatzeko. En agricultura convencional generalmente, se realiza una labor de volteo para enterrar restos del cultivo anterior, procediendo después a un afinado con una gradilla, grada rotativa o un rotavator para desmenuzar los terrones que puedan quedar.

Materiala: Nekazaritza