labore Bilatu labore testuinguru gehiagotan

1
labore > cultivo (170 testuinguru)
eu testuak es testuak
Bateko eta besteko laboreak ereiteko edo landatzeko garai edo hilabeterik egokienak gorabehera nekazari askok ilargi egutegia edo egutegi biodinamikoa erabiltzen dute baratzean edo landan egin beharreko lanak antolatzeko. Al margen de las épocas ó meses adecuados para sembrar ó plantar los diferentes cultivos muchos agricultores utilizan el calendario lunar ó biodinámico para organizar los diferentes trabajos que habrá que realizar en el huerto ó campo

Materiala: Nekazaritza

Laboreak hautatzerakoan ustiategiaren produkzio helburuekin lotzen ditu. Selecciona los cultivos relacionándolos con los objetivos productivos de la explotación.

Materiala: Nekazaritza

Laboreak lurzorurik gabe instalatzeko operazioak egiten ditu, hidroponiako teknikak aztertu eta aplikatuz. Realiza operaciones de instalación de cultivos sin suelo analizando y aplicando técnicas de hidroponía

Materiala: Nekazaritza

(1) Inguruko klimari edafologiari, topografiari eta baliabide hidrikoei buruzko datuak interpretatu eta prozesatzea eta horiek landarean duten eragina baloratzea, zer-nolako laboreak ezarri zehazteko. (1) Interpretar y procesar los datos climáticos, edafológicos, topográficos y de recursos hídricos de la zona valorando su influencia sobre la planta para determinar el tipo de cultivo que se ha de implantar.

Materiala: Nekazaritza

(6) Laboreen behar hidrikoak aztertu eta kalkulatzea, eta ureztatze sistema erabiltzeko ezaugarri edafiko, klimatiko eta begetatiboak identifikatzea. (6) Analizar y calcular las necesidades hídricas de los cultivos identificando las características edáficas, climáticas y vegetativas para manejar el sistema de riego.

Materiala: Nekazaritza

Labore bakoitzak bere ur eskakizunak ditu, batzuk hobeto jasaten baitute ur falta beste batzuek baino; zenbaitzuek ur askorik gabe eman ditzakete fruitu komertzialak, eta beste batzuek, berriz, ur gehiago behar dute bizirauteko. Cada cultivo también tendrá diferentes requerimientos de agua ya que algunos son más tolerantes a la falta de agua que otros, algunos pueden dar frutos comerciales sin mucho agua y otros en cambio necesitan más para poder sobrevivir

Materiala: Nekazaritza

Haize babes bizidunen arazoa zera da: laboreei lehia egiten diete ura mantenugaiak eta argia erakartzeko orduan. El problema de los cortavientos vivos, es que hace competencia al cultivo en agua nutrientes y luz

Materiala: Nekazaritza

Laboreak aukeratzea Elección de cultivos

Materiala: Nekazaritza

Lursailean labore bat sartu aurretik, lurra ondo prestaturik utzi behar da landarea edo hazia hartzeko. Antes de introducir un cultivo en el terreno hay que dejarlo bien preparado para recibir la planta o la semilla

Materiala: Nekazaritza

Gure laborearen aurretik ongarri berde bat egon bada: Si antes de nuestro cultivo ha habido un abono verde:

Materiala: Nekazaritza