protector Bilatu protector testuinguru gehiagotan

1
babesgailu > protector (23 testuinguru)
eu testuak es testuak
6. Zein dira lan bakoitzerako babesgailurik egokienak? 0, ¿Qué protectores son los idóneos en cada trabajo?

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

D Babesgailu batek dituen balioen batez bestekoa. D La media de los valores que tiene un protector.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Babesgailuak nahitaezkoak izateko CEk finkatutako maila hau da: El nivel, fijado por la CE, a partir del cual son obligatorios los protectores es:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Babesgailua kentzeak, nahiz eta denbora-tarte labur batez izan, asko murrizten du babesa. Retirar el protector, aunque sea durante un corto espacio de tiempo, reduce seriamente la protección.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Garbitu ondoren, babesgailuak ongi lehortuko dira, berriro erabili ahal izateko. Tras lavarlos o limpiarlos, los protectores deberán secarse cuidadosamente para ser reutilizados.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Beraz, 85 dBA-eko balioa ez gainditzen saiatuko gara (maila horretatik aurrera, nahitaezkoa da babesgailuak erabiltzea). Por tanto, se intentará no superar el valor de 85 dBA (nivel a partir del cual es obligatorio el uso de protectores).

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Zarata aztertzen denean, sortzen den maiztasunaren arabera aztertzen da, kasu bakoitzean babesgailurik eraginkorrenak aukeratzeko. Cuando se estudia el ruido, este se analiza dependiendo de la frecuencia a la que se produce para proceder a la elección de los protectores que sean más eficientes en cada caso.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Noiz behar dira babesgailu horiek? ¿Cuándo se necesitan esos protectores?

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Denek babesgailuak eraman ezin dituztenez, egokiena da ekipo horiekin lan egiteko eremuak gortinen edo bestelako elementu batzuen bidez isolatzea. Como no todos pueden llevar los protectores, lo ideal es aislar con cortinas u otros elementos las zonas donde se trabaje con estos equipos.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Gorde babesgailuan. Guardar convenientemente en su protector.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan